EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rolul grădinilor zoologice în conservarea biodiversității

Rolul grădinilor zoologice în conservarea biodiversității

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 1999/22/CE privind animalele sălbatice din grădini zoologice

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva promovează protecția și conservarea speciilor de animale sălbatice prin consolidarea rolului grădinilor zoologice în conservarea biodiversității.
 • Actul include norme pentru autorizarea și inspectarea grădinilor zoologice pentru a asigura respectarea de către acestea a măsurilor necesare de conservare și protecție.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • O „grădină zoologică” se definește ca unitate permanentă în care se dețin animale sălbatice vii în scopul prezentării către public pentru o perioadă de minimum șapte zile pe an.
 • Magazinele de animale de companie și circurile sunt excluse din directivă.
 • De asemenea, statele membre ale Uniunii Europene (UE) pot excepta anumite unități de la directivă dacă acestea nu prezintă publicului un număr semnificativ de animale sau specii și dacă această exceptare nu aduce atingere obiectivelor directivei.

Condiții

Directiva obligă țările UE să ia măsuri cu privire la acordarea autorizațiilor de funcționare și la inspectarea regulată a grădinilor zoologice pentru a verifica respectarea condițiilor necesare pentru acordarea acestora.

Pentru obținerea unei autorizații de funcționare, grădinile zoologice trebuie:

 • să participe la activități de cercetare ale căror rezultate să fie benefice conservării speciilor, la schimburi de informații referitoare la conservarea speciilor și/sau la înmulțirea în captivitate (repopulare, reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural etc.);
 • să promoveze educarea și sensibilizarea publicului cu privire la conservarea biodiversității, în special prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și la habitatele lor naturale;
 • să adăpostească animalele în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru speciile individuale, prin:
  • îmbunătățiri specifice speciilor aduse țarcurilor ;și
  • menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu programe preventive și curative dezvoltate pentru îngrijire veterinară și alimentară;
 • să prevină evadarea animalelor, pentru a evita posibilele pericole ecologice (de exemplu, speciile alogene invazive) pentru speciile indigene, precum și pentru a preveni pătrunderea din exterior a dăunătorilor;
 • să păstreze informații actualizate cu privire la animalele din unitate, care variază în funcție de specie.

Autorizarea de funcționare și inspectarea

 • Țările UE trebuie să adopte norme pentru eliberarea de autorizații de funcționare și inspectarea grădinilor zoologice, astfel încât să se asigure respectarea măsurilor de conservare necesare.
 • Toate grădinile zoologice trebuie să dețină o autorizație de funcționare.
 • Fiecare autorizație conține condiții pentru respectarea măsurilor de conservare și protecție necesare.
 • Autoritățile competente ale țărilor UE trebuie să efectueze o inspecție înainte de acordarea, refuzarea, prelungirea sau modificarea semnificativă a unei autorizații.
 • În cazul în care o grădină zoologică nu îndeplinește cerințele legale în întregime sau parțial, autoritatea competentă trebuie să interzică accesul publicului în toată grădina zoologică sau în partea în cauză a acesteia.
 • În cazul unei închideri parțiale sau complete a unei grădini zoologice, animalele în cauză trebuie să fie tratate sau înstrăinate conform condițiilor pe care țara UE în cauză le consideră adecvate și compatibile cu normele directivei.

Bune practici

În 2015, Comisia Europeană a publicat documentul de bune practici al directivei UE privind grădinile zoologice. Acesta este conceput pentru a ajuta țările UE la îmbunătățirea conformității cu cerințele directivei prin schimbul de experiență și de bune practici.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 9 aprilie 1999. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 9 aprilie 2002.

ACT

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice (JO L 94, 9.4.1999, pp. 24-26)

Data ultimei actualizări: 06.06.2016

Top