Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Invențiile biotehnologice: protecția juridică

Invențiile biotehnologice: protecția juridică

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/44/CE – protecția juridică a invențiilor biotehnologice

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează legislațiile naționale în domeniul brevetelor în ceea ce privește invențiile biotehnologice.

Aceasta precizează invențiile care sunt brevetabile din rațiuni etice și cele care sunt nebrevetabile.

ASPECTE-CHEIE

 • Invențiile care privesc un produs care constă în sau conține material biologic* sau un procedeu de producere a respectivului material biologic pot fi brevetate dacă sunt noi, dacă implică o activitate inventivă și dacă pot fi aplicate în domeniul industrial.
 • Următoarele nu au caracter brevetabil:
  • varietăți de plante și rase de animale;
  • procedeele esențialmente biologice* pentru producerea plantelor și a animalelor;
  • corpul uman în diversele sale stadii de formare și dezvoltare.
 • Cu toate acestea, un element izolat din corpul uman sau produs printr-un procedeu tehnic poate constitui o invenție brevetabilă.
 • Invențiile nu pot fi brevetate în cazul în care comercializarea acestora ar fi imorală sau ar contraveni ordinii publice. Sunt nebrevetabile în special următoarele:
  • procedeele de clonare a ființelor umane;
  • procedeele care modifică identitatea genetică umană;
  • utilizarea embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale;
  • procedeele care pot produce suferință animalelor atunci când le modifică acestora identitatea genetică.
 • Protecția conferită de un brevet acoperă toate materialele biologice derivate din materialul biologic originar.
 • În cazul în care un cultivator nu poate utiliza o varietate de plante fără a încălca un brevet, acesta poate face cerere pentru a obține o licență obligatorie fără drept de exploatare exclusivă asupra invenției, cu condiția achitării unei redevențe corespunzătoare.
 • Grupul european pentru deontologie în domeniul științei și al noilor tehnologii evaluează toate aspectele etice ale biotehnologiei.

În 2012, Comisia Europeană a înființat un grup de experți pentru a examina elaborarea tehnică și implicațiile legislației privind brevetele de invenție în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice. Grupul asistă Comisia la obligațiile de raportare ale acesteia în temeiul Directivei 98/44/CE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 30 iulie 1998. Țările Uniunii Europene (UE) au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iulie 2000. În prezent, normele sunt puse în aplicare în legislația tuturor țărilor UE.

CONTEXT

Protejarea invențiilor biotehnologice

TERMENI-CHEIE

* Material biologic: orice material care conține informație genetică capabilă de a se reproduce pe ea însăși sau de a fi reprodusă într-un sistem biologic.

* Procedeu biologic: un procedeu pentru obținerea de plante și animale este esențialmente biologic în cazul în care constă în întregime în fenomene naturale, cum ar fi încrucișarea sau selecția.

ACT

Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice (JO L 213, 30.7.1998, pp. 13-21)

Data ultimei actualizări: 21.03.2016

Top