EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eliminarea bifenililor policlorurați (PCB) și a terfenililor policlorurați (TPC)

Eliminarea bifenililor policlorurați (PCB) și a terfenililor policlorurați (TPC)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/59/CE — eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează legislația cu privire la eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)* și decontaminarea sau eliminarea echipamentului conținând PCB-uri sau TPC-uri.

ASPECTE-CHEIE

 • Statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie să se asigure că:
  • PCB-urile și TPC-urile uzate și echipamentul care le conține sunt eliminate în cel mai scurt timp;
  • se efectuează inventarierea echipamentului care conține peste 5 litri de PCB și TPC, iar rezumatele acestor inventare sunt trimise la Comisia Europeană în termen de 3 ani de la data adoptării legislației;
  • întreprinderile care elimină PCB-uri și TPC-uri sunt autorizate și înregistrează cantitatea, originea și natura PCB-urilor și a TPC-urilor uzate pe care le primesc;
  • sunt instituite măsuri de siguranță pentru a preveni orice risc de incendiu al PCB-urilor și TPC-urilor sau al echipamentelor care le conțin;
  • PCB-urile sau TPC-urile nu se incinerează pe nave;
  • transformatoarele nu se umplu cu PCB-uri sau TPC-uri;
  • transformatoarele conținând mai mult de 0,05 % în greutate din PCB-uri sau TPC-uri sunt decontaminate în conformitate cu condițiile specificate în legislație;
  • echipamentul conținând mai mult de 5 litri de PCB-uri și TPC-uri este decontaminat și/sau eliminat cel târziu până la sfârșitul anului 2010, cu excepția transformatoarelor conținând între 0,05 % și 0,005 % în greutate din PCB-uri sau TPC-uri, care pot fi eliminate la sfârșitul duratei lor de viață utilă.
 • Inventarele cuprind:
  • numele și adresa deținătorului de echipament;
  • amplasamentul și descrierea echipamentului;
  • cantitatea de PCB-uri sau TPC-uri conținută în echipament;
  • datele și tipurile de tratament sau înlocuire efectuate sau prevăzute;
  • datele declarării.
 • Comisia:
  • stabilește metodele de măsurare de referință pentru a determina conținutul de PCB și de TPC al materialelor contaminate;
  • stabilește standarde tehnice pentru alte metode de eliminare a PCB-urilor și TPC-urilor;
  • face publică o listă cu denumirea de producție a echipamentelor electrice, și anume a condensatorilor, a rezistorilor și a bobinelor de inducție care conțin PCB-uri și TPC-uri;
  • determină, în cazul în care este necesar, înlocuitori mai puțin periculoși pentru PCB-uri și TPC-uri.
 • Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți (POP) stabilește cadrul legal pentru POP. De asemenea, acesta se aplică PCB-urilor care au fost clasificate drept POP.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 16 septembrie 1996. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 16 martie 1998.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Bifenili policlorurați (PCB) și terfenili policlorurați (TPC): un grup de compuși artificiali care erau utilizați pe larg în trecut, în special în echipamentele electrice. Aceștia au fost interziși la sfârșitul anilor ’70 în multe țări din cauza aspectelor de protecție a mediului.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) (JO L 243, 24.9.1996, pp. 31-35)

Modificările ulterioare aduse Directivei 96/59/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2001/68/CE a Comisiei din 16 ianuarie 2001 de stabilire a două metode de referință pentru măsurarea conținutului de PCB în conformitate cu articolul 10 litera (a) din Directiva 96/59/CE a Consiliului privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/PCT) (JO L 23, 25.1.2001, p. 31)

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, pp. 7-49)

A se vedea versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 13.02.2017

Top