EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siguranța alimentară - materiale sigure destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Siguranța alimentară - materiale sigure destinate să vină în contact cu produsele alimentare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 – privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acesta stabilește norme comune pentru introducerea pe piață a materialelor care intră în contact cu produsele alimentare (MCA), inclusiv a ambalajelor alimentare, a ustensilelor de bucătărie, a veselei și a echipamentelor de prelucrare a alimentelor, care sunt destinate sau care pot intra în contact cu alimentele sau care pot transfera constituenții lor (substanțele pe care le pot conține) în alimente.
 • Obiectivul regulamentului este de a proteja sănătatea umană și interesele consumatorilor și de a garanta că produsele utilizate pot fi comercializate oriunde în Spațiul Economic European – un spațiu compus din statele membre ale Uniunii Europene (UE), Islanda, Liechtenstein și Norvegia, unde se aplică principiul liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor.

ASPECTE-CHEIE

 • MCA trebuie să fie produse în conformitate cu bunele practici de fabricație, astfel încât, în condiții normale sau previzibile de utilizare, acestea să nu transfere produselor alimentare substanțele care intră în compoziția lor în cantități care ar putea:
  • să pericliteze sănătatea oamenilor;
  • să producă o modificare inacceptabilă a compoziției produselor alimentare; sau
  • să producă o alterare a caracteristicilor organoleptice a acestora.
 • Legislația include 17 grupe de materiale și obiecte care pot fi cuprinse în măsuri speciale.
 • Aceste măsuri speciale pot include o listă de substanțe autorizate a căror utilizare este permisă la nivelul UE la fabricarea de MCA și restricții, cum ar fi limite specifice privind migrația (transferul de constituenți).
 • Regulamentul stabilește, de asemenea, procesul de solicitare a utilizării unei noi substanțe în cazul în care există o astfel de listă, cum ar fi pentru MCA din plastic. Trebuie depus un dosar la autoritatea națională competentă, care transmite apoi Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.
 • Articolele MCA care nu intră deja în contact cu alimentele atunci când sunt vândute consumatorilor, cum ar fi vesela și tacâmurile, trebuie să fie identificate ca fiind destinate „să intre în contact cu alimentele” sau să fie însoțite de simbolul vinului și furculiței prevăzut în anexa II la regulament, în cazul în care utilizarea prevăzută a articolului ca MCA nu este clară. De asemenea, trebuie furnizate, dacă este cazul, și alte informații care să asigure utilizarea în siguranță a articolului MCA.
 • Trebuie să se asigure măsuri de trasabilitate pentru a face posibilă retragerea eventualelor produse defecte sau furnizarea de informații specifice publicului.
 • Regulile nu se aplică:
  • materialelor și articolelor de anticariat;
  • materialelor de acoperire, de exemplu, crusta brânzeturilor, preparatele din carne sau fructele, care fac parte din produsul alimentar și pot fi consumate împreună cu acesta.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acesta se aplică de la 3 decembrie 2004, cu excepția măsurilor de trasabilitate, care se aplică de la 27 octombrie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 07.01.2022

Top