EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protecția monedei euro împotriva falsificării – Europol

Protecția monedei euro împotriva falsificării – Europol

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2005/511/JAI privind desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia desemnează Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării în scopul aplicării eficiente a Convenției internaționale de la Geneva din 1929 privind stoparea falsificării de monedă (Convenția de la Geneva) și pentru a intensifica cooperarea între țările Uniunii Europene (UE) și între țările UE, Europol și țările din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

UE intensifică cooperarea între țările UE și între țările UE și Europol cu scopul de a proteja moneda euro împotriva falsificării la nivel internațional. Țările din afara UE au nevoie de un punct central de informare cu privire la moneda euro falsificată. Toate aceste informații vor fi centralizate în scopul analizării în cadrul Europol, care acționează ca și birou central pentru combaterea falsificării monedei euro în conformitate cu Convenția de la Geneva.

Rolul Europol

 • Europol acționează ca și biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro în sensul articolului 12 al Convenției de la Geneva, care stipulează că „în fiecare țară, în cadrul ordinii juridice naționale, investigațiile infracțiunilor legate de falsificarea monedei euro ar trebui organizate de către un birou central”.
 • În contextul mandatului său, Europol:
  • centralizează și prelucrează toate informațiile care pot facilita cercetarea, prevenirea și combaterea falsificării monedei euro și transmite aceste informații birourilor centrale naționale ale țărilor UE;
  • corespondează direct cu birourile centrale ale țărilor din afara UE în conformitate cu normele privind transmiterea datelor cu caracter personal;
  • în măsura în care consideră oportun, transmite birourilor centrale ale țărilor din afara UE un set de specimene ale monedei euro autentice;
  • notifică în mod regulat birourile centrale ale țărilor din afara UE cu privire la: noile emisiuni de monedă, retragerea acestora din circulație, orice descoperire a monedelor euro false sau falsificate, detalii privind descoperirea contrafacerii etc.
 • În ceea ce privește falsificarea tuturor celorlalte monede, birourile centrale naționale rămân competente.

Aplicarea eficientă a Convenției de la Geneva din 1929

 • Convenția de la Geneva trebuie sa fie aplicată cu mai mare eficiență. Aceasta stabilește norme eficiente pentru prevenirea și combaterea contrafacerii. Cuvântul „monedă” semnifică bancnote și monede având statut de mijloc legal de plată.
 • Consiliul consideră oportun ca toate țările UE să devină părți contractante la Convenția de la Geneva.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Aceasta se aplică de la 16 iulie 2005.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2005/511/JAI a Consiliului din 12 iulie 2005 privind protecția monedei euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro (JO L 185, 16.7.2005, pp. 35–36)

Data ultimei actualizări: 23.03.2017

Top