EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Somatotropina bovină – normele UE privind comercializarea și utilizarea

Somatotropina bovină – normele UE privind comercializarea și utilizarea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 1999/879/CE a Consiliului – introducerea pe piață și administrarea somatotropinei bovine (STB)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

  • Obiectivul deciziei este de a reglementa comercializarea și utilizarea somatotropinei bovine, un hormon bovin de creștere utilizat pentru a crește producția de lapte, pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

  • Decizia interzice introducerea pe piața UE, prin orice mijloace, a somatotropinei bovine în scopul comercializării și al utilizării acesteia în tratarea vacilor de lapte.
  • Producția sau importulexportării de somatotropină bovină în țările UE în scopulexportării către țări din afara UE este autorizat(ă) în continuare.
  • În plus, întreprinderile care produc sau care sunt autorizate să comercializeze somatotropina au obligația de a păstra registre, ordonate cronologic, conținând evidența cantităților produse sau achiziționate și a cantităților vândute sau utilizate pentru alte scopuri decât introducerea pe piață, precum și numele persoanelor cărora le-au fost vândute sau de la care au fost cumpărate aceste cantități.

CONTEXT

  • În conformitate cu Directiva 2001/82/CE, nicio substanță, cu excepția celor administrate în scopuri terapeutice sau profilactice, nu se poate administra animalelor decât în cazul în care studii științifice privind bunăstarea animalelor sau experiența îndelungată au demonstrat că efectul substanței nu este în detrimentul sănătății sau al bunăstării animalului.
  • Somatotropina este produsă numai pentru a crește producția de lapte, iar Comitetul științific al UE pentru sănătatea și bunăstarea animalelor [care a fost înlocuit de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, înființată prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002] a stabilit în martie 1999 că hormonul mărește riscul de infecții, poate afecta în mod nedorit reproducerea și poate induce reacții grave la bovine.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 1999/879/CE a Consiliului din 17 decembrie 1999 de introducere pe piață și administrare a somatotropinei bovine (STB) și de abrogare a Deciziei 90/218/CEE (JO L 331, 23.12.1999, pp. 71-72)

Data ultimei actualizări: 11.08.2016

Top