EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă)

OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă)

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a fost instituit în 1999 prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom, având scopul principal de a investiga cazurile de corupție și abateri grave din interiorul instituțiilor UE, precum și cazurile de fraudă împotriva bugetului UE. Cadrul juridic care definește competențele și atribuțiile OLAF este Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 (Regulamentul OLAF).

Potrivit statutului său juridic, OLAF este de natură hibridă. Ca organism independent, Oficiul efectuează investigații externe în UE și în țări din afara UE cu privire la actele de fraudă, corupție și alte activități ilegale care afectează bugetul UE, precum și investigații interne în cadrul instituțiilor, al organismelor, al oficiilor și al agențiilor UE pentru a depista abaterile grave comise de către funcționari ai UE care ar putea face obiectul unor acțiuni disciplinare sau penale.

Ca serviciu al Comisiei, OLAF răspunde de elaborarea politicii și a legislației privind prevenirea fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE.

Varianta revizuită actuală a Regulamentului OLAF, în vigoare de la 17 ianuarie 2021, a dus la sporirea eficacității investigațiilor OLAF și a consolidat cooperarea cu Parchetul European (EPPO) pe baza colaborării, a schimbului de informații, a complementarității și a evitării suprapunerii.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA:

Top