Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stocurile petroliere de urgență

Stocurile petroliere de urgență

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/119/CE privind obligația țărilor UE de a menține un nivel minim de stocuri de țiței și/sau de produse petroliere

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva are obiectivul de a asigura aprovizionarea Uniunii Europene (UE) cu petrol, impunând guvernelor să mențină un nivel minim de stocuri de țiței și/sau de produse petroliere.
 • Aceasta stabilește proceduri de punere în circulație a acestora în cazul unei penurii de amploare.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE trebuie:
  • să mențină un total al stocurilor petroliere echivalent cu cel puțin media zilnică a importurilor pe 90 de zile sau a consumului pe 61 de zile, oricare este mai mare;
  • să asigure că stocurile sunt disponibile și accesibile imediat în cazul unei urgențe;
  • să instituie un registru actualizat al stocurilor de urgență și să transmită datele la Comisia Europeană până la 25 februarie în fiecare an;
  • să mențină un registru actualizat al stocurilor specifice, precum benzina auto și benzina de aviație, pe care le dețin pe teritoriul lor și să furnizeze Comisiei informațiile în termen de 15 zile de la primirea unei solicitări în acest sens;
  • să transmită Comisiei rezumate lunare referitoare la nivelul stocurilor comerciale deținute pe teritoriul lor;
  • să dispună de planuri de urgență pentru a răspunde unei disfuncționalități majore în aprovizionare și să poată să pună în circulație toate stocurile de urgență sau o parte din acestea rapid și eficace;
  • să permită societăților și altor entități care au obligația de a deține stocuri petroliere să delege o parte din responsabilitatea respectivă, sub rezerva anumitor condiții.
 • Țările UE pot înființa entități centrale de stocare pentru a achiziționa, a menține sau a vinde stocurile în vederea respectării directivei.
 • Nivelul importurilor și al consumului utilizat la calcularea nivelului minim al stocurilor se bazează pe datele anului precedent.
 • Un grup de coordonare pentru petrol și produse petroliere cu rol consultativ ajută Comisia să analizeze siguranța aprovizionării pentru UE.
 • Comisia, în cooperare cu autoritățile naționale, poate să verifice procedurile privind nivelul de pregătire pentru situații de urgență.
 • Până la 31 decembrie 2015, Comisia a trebuit să verifice modul în care legislația a fost pusă în aplicare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 29 octombrie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 2012.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere (JO L 265, 9.10.2009, pp. 9-23)

Data ultimei actualizări: 13.03.2017

Top