Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2000/54/CE – protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme privind evaluarea și limitarea riscurilor pentru sănătate și securitate dacă nu poate fi evitată expunerea lucrătorilor la agenți biologici.

ASPECTE-CHEIE

Această directivă protejează sănătatea și securitatea lucrătorilor expuși la agenți biologici* (spre exemplu, microorganisme* sau culturi celulare*) pe parcursul desfășurării muncii.

Agenții biologici sunt clasificați în patru grupe de risc, în conformitate cu riscul de infecție prezent:

 • grupa 1 include agenții care nu sunt susceptibili de a provoca o boală la om;
 • grupa 2 include agenții care pot provoca o boală la om, însă propagarea lor în colectivitate este improbabilă și există un tratament eficace împotriva acestora;
 • grupa 3 include agenții care pot provoca o boală la om, prezintă un risc de propagare în colectivitate, dar există un tratament eficace împotriva acestora;
 • grupa 4 include agenții care pot provoca boli grave la om. Aceștia prezintă un risc de propagare în colectivitate și nu există un tratament eficace împotriva lor.

Evaluarea riscului

Evaluarea riscului trebuie efectuată pentru toate activitățile profesionale care pot expune lucrătorii la agenți biologici. Se va stabili natura, gradul și durata expunerii pentru a permite planificarea unor măsuri preventive.

Angajatorul trebuie să participe la evaluări regulate a riscurilor.

Obligațiile angajatorilor

Dacă activitatea permite acest lucru, angajatorul trebuie să înlocuiască agenții nocivi cu agenți care nu prezintă pericol sau sunt mai puțin nocivi luând în considerare condițiile lor de utilizare și nivelul de cunoștințe științifice despre aceștia.

Mai mult, dacă există un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să se asigure că un astfel de risc este redus la un nivel suficient de scăzut. Angajatorul poate:

 • să limiteze la minimum numărul de lucrători expuși;
 • să controleze răspândirea agenților la locul de muncă folosind măsuri de control tehnic;
 • să organizeze măsuri de protecție colective și/sau individuale;
 • să prevină sau reducă răspândirea accidentală în afara locului de muncă folosind măsuri de igienă;
 • să utilizeze panouri de semnalizare;
 • să întocmească planuri aplicabile în cazurile de accident;
 • să asigure colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor;
 • să ia măsuri care permit manipularea și transportarea, fără risc, a agenților biologici.

Angajatorul trebuie să mențină o listă a lucrătorilor expuși la agenții din grupa 3 și/sau din grupa 4. Această listă poate fi păstrată până la 40 de ani în anumite cazuri. Mai mult, angajatorul trebuie să notifice autoritatea națională competentă când se folosesc pentru prima dată agenți biologici din grupa 2, grupa 3 sau grupa 4.

În cele din urmă, angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt suficient de informați și instruiți în ceea ce privește:

 • eventuale riscuri pentru sănătate;
 • precauțiile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
 • cerințele de igienă;
 • purtarea și întrebuințarea echipamentelor și a hainelor de protecție;
 • măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în cazul unui incident.

În cazul unui accident sau incident, angajatorul trebuie să notifice angajații și/sau reprezentanții acestora cât mai curând posibil în privința cauzelor, a riscurilor și a măsurilor care trebuie luate.

Supravegherea sănătății

Țările UE trebuie să instituie dispoziții în vederea asigurării unei supravegheri medicale adecvate a lucrătorilor, înainte de expunere și în urma expunerii la agenți biologici.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 6 noiembrie 2000. Aceasta este o codificare a Directivei 90/679/CEE privind riscurile legate de expunerea lucrătorilor la agenți biologici, pe care a abrogat-o.

* TERMENI-CHEIE

Agenți biologici: microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparaziții umani care sunt susceptibili de a provoca o infecție, o alergie sau o intoxicație.

Microorganism: o entitate microbiologică, celulară sau nu, capabilă de a se reproduce sau de a transfera material genetic.

Cultură celulară: rezultatul creșterii in vitro a unor celule izolate din organisme multicelulare.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 262, 17.10.2000, pp. 21-45)

ACTE CONEXE

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Directivei 89/391/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale, încheiat între HOSPEEM și EPSU (JO L 134, 1.6.2010, pp. 66-72)

Data ultimei actualizări: 05.12.2016

Top