EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programe de încurajare a dezvoltării microfinanțării în UE

Programe de încurajare a dezvoltării microfinanțării în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 privind un program al UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII ȘI AL ACESTUI REGULAMENT?

 • Decizia nr. 283/2010/UE instituie un instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială.
 • Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 stabilește programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) care are drept scop:
  • asigurarea unei creșteri durabile pe termen lung și asigurarea de locuri de muncă;
  • reducerea divergențelor dintre țările UE; și
  • contribuirea la reducerea inegalității sociale.
 • Regulamentul modifică, de asemenea, Decizia nr. 283/2010/UE care cere ca soldul datorat UE la expirarea facilității să fie disponibil pentru microfinanțare* și sprijin pentru întreprinderile sociale*.

ASPECTE-CHEIE

Conform deciziei, facilitatea, care a avut un buget de 100 de milioane de euro pentru o perioadă de patru ani (2010-2013), a fost concepută pentru a face ca microfinanțarea să fie mai ușor accesibilă pentru următoarele grupuri țintă:

 • șomerii, persoanele expuse riscului de a-și pierde locurile de muncă, populația inactivă, persoanele care s-au confruntat cu pericolul excluderii sociale și persoanele vulnerabile are doresc să creeze sau să dezvolte o microîntreprindere*proprie;
 • microîntreprinderile, în special cele care angajează persoanele enumerate la punctul anterior.

Pentru perioada 2014-2020, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, această inițiativă a fost inclusă în segmentul de microfinanțare și antreprenoriat social al programului EaSI al UE, care a preluat instrumentul de microfinanțare Progress. Regulamentul (UE, EURATOM) 2018/1046 privind normele financiare care reglementează bugetul UE a actualizat procentul indicativ aplicabil în medie pe întreaga perioadă a programului la cele trei axe*. Drept urmare, cel puțin 18% din bugetul total ar trebui să fie utilizat pentru microfinanțare și antreprenoriat social.

EaSI nu numai că permite populațiilor și întreprinderilor vizate să aibă acces mai ușor la microfinanțare, ci vizează și să:

 • dezvolte capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite;
 • faciliteze accesul la finanțare al întreprinderilor sociale cu o cifră de afaceri sau cu un bilanț anual ce nu depășește 30 de milioane de euro, punând la dispoziția acestora capitalul propriu, cvasi-capitalul, instrumentele de împrumut și granturile în valoare de până la 500 000 de euro.

Cu condiția să acorde microfinanțare persoanelor și microîntreprinderilor sau finanțarea întreprinderilor sociale, segmentul de microfinanțare și antreprenoriat social poate fi accesat de către organisme publice și private stabilite în țările UE, Islanda, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. Sprijinul UE se realizează în principal prin instrumentele financiare prevăzute în regulamentul financiar al UE [Regulamentul (UE) 2018/1046] care, printre altele, modifică Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 și actualizează și simplifică regulile aplicabile bugetului UE general.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI REGULAMENTUL?

 • Decizia se aplică de la 8 aprilie 2010.
 • Regulamentul se aplică de la 21 decembrie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Microfinanțare: împrumuturi mai mici de 25 000 de euro acordate în special microîntreprinderilor și antreprenorilor sociali.
Întreprindere socială: operator în economia socială al cărui obiectiv principal este obținerea unui impact social, decât generarea de profit pentru proprietarii sau acționarii săi.
Microîntreprindere: o afacere cu mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanț (o declarație privind activele și pasivele unei companii) sub 2 milioane de euro.
Axe: programul EaSI cuprinde 3 axe. Acestea sprijină:
 • modernizarea politicilor de ocupare a forței de muncă și sociale (axa Progress);
 • mobilitatea locurilor de muncă (axa EURES);
 • accesul la microfinanțare și antreprenoriat social (axa Microfinanțare și antreprenoriat social).

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Deciziei Nr. 283/2010/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, pp. 238-252)

A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, pp. 1-222)

Data ultimei actualizări: 21.02.2020

Top