EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)

Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Rezoluția privind un sistem reînnoit pentru cooperarea UE în domeniul tineretului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI REZOLUȚII?

Rezoluția stabilește un cadru reînnoit pentru o mai bună cooperare între țările UE în domeniul tineretului pentru perioada 2010-2018. Rezoluția vine în continuarea unui prim cadru adoptat în 2002 pentru perioada 2002-2009.

ASPECTE-CHEIE

Principalul obiectiv al acestui cadru reînnoit sau al strategiei UE pentru tineret este de a spori eficiența cooperării și a măsurilor deja existente și de a oferi beneficii mai mari tinerilor în UE.

Această strategie are două obiective principale:

 • crearea unui număr mai mare de oportunități egale pentru toți tinerii în educație și pe piața forței de muncă;
 • încurajarea participării active a tinerilor în societate.

Aceste obiective ar trebui îndeplinite prin promovarea dialogului între tineret și factorii de decizie pentru a spori cetățenia activă, a încuraja integrarea socială și a asigura includerea tinerilor în formularea politicilor UE.

În acest scop sunt încurajate inițiative specifice vizând tinerii și inițiative de integrare în opt domenii specifice:

 • educație și formare;
 • ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;
 • sănătate și bunăstare;
 • participarea tinerilor la procesul democratic al UE și în societate în contextul unui anumit dialog structurat al UE;
 • activitățile de voluntariat;
 • incluziunea socială;
 • tineretul în lume, cu măsuri menite să ajute tinerii să participe la acțiuni în afara UE sau să se implice mai mult în domenii precum schimbările climatice, cooperarea internațională și drepturile omului;
 • creativitate și cultură.

Rolul țărilor UE și al Comisiei Europene

Rezoluția îndeamnă Comisia Europeană și țările UE să adopte măsuri care să contribuie la atingerea obiectivelor strategiei în domeniul tineretului. Acțiunile din asemenea domenii trebuie aplicate printr-o metodă deschisă de coordonare, care necesită un angajament politic din partea țărilor UE și metode de lucru specifice.

Principalele instrumente de punere în aplicare a strategiei UE în domeniul tineretului sunt:

 • învățarea reciprocă între țările UE;
 • concentrarea atenției pe baza unor elemente concrete;
 • monitorizarea și raportarea;
 • dialogul cu tineretul; și
 • mobilizarea programelor UE, precum programul Erasmus+.

De asemenea, strategia UE pentru tineret încurajează luarea în calcul în mod corespunzător a aspectelor privind tineretul și elaborarea politicilor din alte domenii care au un impact asupra vieții tinerilor: ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (inclusiv sistemul de garanții pentru tineret) și incluziunea socială (platforma UE împotriva sărăciei și a excluziunii sociale).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Rezoluția Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) (JO C 311, 19.12.2009, pp. 1-11).

DOCUMENTE CONEXE

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2016-2018 (JO C 417, 15.12.2015, pp. 1-9)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind prezentarea generală a procesului de dialog structurat, care cuprinde și tema incluziunii sociale a tinerilor (JO C 183, 14.6.2014, pp. 1-4)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2014-2015 (JO C 183, 14.6.2014, pp. 5-11)

Data ultimei actualizări: 23.11.2017

Top