EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uniunea Europeană și drepturile copilului

Uniunea Europeană și drepturile copilului

SINTEZĂ PRIVIND:

O agendă a UE pentru drepturile copilului – COM(2011) 60 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea prezintă o agendă pentru consolidarea și protejarea drepturilor copilului potrivit celor stabilite în principiile Cartei drepturilor fundamentale a UE și ale Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CNUDC). Toate politicile UE care au impact asupra copiilor trebuie să le respecte drepturile.

ASPECTE-CHEIE

Drepturile copilului ar trebui să fie o parte integrantă din elaborarea politicilor UE. Acest lucru înseamnă că o „listă de verificare (check-list) privind drepturile fundamentale” trebuie să facă parte din toate proiectele de acte legislative.

Diversele sisteme de justiție ale UE trebuie să fie în interesul copilului. Acest lucru se aplică

litigiilor legate de dreptul familiei;

înregistrării documentelor;

custodiei;

procedurilor penale și de închisoare;

starea civilă; și

tratamentul copiilor ca martori vulnerabili.

Majoritatea copiilor vulnerabili necesită protecție indiferent dacă:

sunt cu handicap;

sunt amenințați de riscul sărăciei;

sunt victime ale exploatării sexuale sau ale traficului;

cer drept de azil; sau

sunt pe cont propriu.

Se va oferi consultanță profesioniștilor bine pregătiți și experimentați, care pot ajuta copii să gestioneze trauma suferită, să înțeleagă drepturile și nevoile diferitelor grupe de vârstă.

Ar trebui acordată atenție specială copiilor de etnie romă din UE deoarece aceștia sunt deosebit de vulnerabili și de expuși.

UE dispune de o linie telefonică de urgență (nr.: 116 000) pentru copiii dispăruți.

UE și-a luat angajamentul de a aplica drepturile copilului la nivel global pentru a-i proteja împotriva amenințărilor precum violența, munca copiilor, conflicte armate și turismul sexual.

UE se asigură că copiii:

sunt conștienți de drepturilor lor;

pot să își exprime opiniile;

sunt consultați și ascultați; și

primesc informații cu privire la politicile UE care îi pot afecta.

CONTEXT

Protejarea drepturilor copilului este recunoscută în Tratatul privind Uniunea Europeană [articolul 3 alineatul (3)] și în Carta drepturilor fundamentale a UE (articolul 24).

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O agendă a UE pentru drepturile copilului [COM(2011) 60 final din 15.2.2011]

Data ultimei actualizări: 25.01.2016

Top