EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Etichetarea produselor alimentare

Etichetarea produselor alimentare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul le garantează consumatorilor dreptul la o informare prin stabilirea principiilor, a cerințelor și a responsabilităților generale pentru etichetarea produselor alimentare pe care le consumă.
 • Regulamentul prevede suficientă flexibilitate pentru a răspunde evoluțiilor viitoare din cadrul sectorului alimentar.
 • Actul comasează actele legislative anterioare, Directiva 2000/13/CE referitoare la etichetarea produselor alimentare și Directiva 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichete.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • Actul legislativ se aplică întreprinderilor în toate etapele lanțului alimentar și tuturor produselor alimentare destinate consumului final. Acesta include produsele alimentare livrate de unitățile de restaurație colectivă sau furnizate acestora.

Responsabilitatea de a furniza informații

 • Responsabilitatea pentru furnizarea informațiilor necesare și asigurarea preciziei acestora îi revine producătorului sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar. Dacă acesta are sediul în afara Uniunii Europene (UE), responsabilitatea îi revine importatorului.

Informații obligatorii

 • Anumite informații sunt obligatorii. Acestea includ:
  • denumirea produselor alimentare;
  • lista ingredientelor;
  • cantitatea netă;
  • data expirării;
  • instrucțiuni de utilizare, dacă este necesar;
  • numele și adresa operatorului;
  • declarația nutrițională.
 • Regula generală este că indicarea țării de origine sau a locului de proveniență este obligatorie în cazul în care neindicarea acesteia ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata țară de origine sau la locul de proveniență a produsului alimentar. Acest lucru este valabil în special în cazul în care informațiile care însoțesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblu ar putea sugera că alimentul are o țară de origine sau un loc de proveniență diferit.
 • Indicarea originii pe etichetă trebuie să fie prevăzută pentru carnea proaspătă, refrigerată și congelată de porcine, ovine, caprine și păsări de curte. Există norme separate privind indicarea obligatorie a originii la nivelul UE pentru produse alimentare precum mierea (Directiva 2001/110/CE), fructele și legumele și uleiul de măsline [Regulamentul (UE) nr. 1308/2013], peștele [Regulamentul (UE) nr. 1379/2013] și produsele din carne de vită și mânzat [Regulamentul (CE) nr. 1760/2000].
 • Informațiile obligatorii trebuie să fie disponibile fără costuri suplimentare pentru consumatorii care utilizează servicii de vânzare la distanță pentru a cumpăra produse alimentare, înainte de încheierea cumpărării.
 • Concentrația alcoolică dobândită trebuie să fie menționată pentru orice băutură cu mai mult de 1,2 % alcool în volum.
 • Pentru anumite tipuri de produse alimentare, precum cele care conțin îndulcitori, sare de amoniu sau cu conținut ridicat de cafeină, trebuie să se furnizeze informații obligatorii suplimentare.
 • Cantitatea netă a produselor alimentare și a lichidelor este exprimată în litri, centilitri, mililitri, kilograme sau grame.
 • Anumite produse alimentare, precum plantele aromatice și condimentele, aromele și ceaiurile din plante, sunt exceptate de la furnizarea declarației nutriționale obligatorii.
 • Alte produse – în special fructele și legumele proaspete, apele carbogazoase, oțeturile și produsele lactate, precum brânzeturile, untul, smântâna și laptele fermentat – nu necesită o listă a ingredientelor.
 • Informațiile referitoare la produsele alimentare trebuie să nu inducă publicul în eroare, în special prin a sugera că produsul posedă caracteristici sau efecte speciale pe care nu le are. Informațiile trebuie să fie precise, clare și ușor de înțeles de către consumator.

Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/775, care se bazează pe articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, stabilind norme detaliate pentru indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar al unui produs alimentar. În vigoare de la 1 aprilie 2020, acest regulament impune ca țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar să fie indicată pe etichetă în cazul în care aceasta nu este aceeași cu țara de origine sau locul de proveniență dat al produsului alimentar. De asemenea, regulamentul stabilește norme privind dimensiunea minimă a fontului și poziționarea acestei etichete.

În 2018 Comisia a emis o comunicare privind întrebări și răspunsuri legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 menite să sprijine operatorii din sectorul alimentar și autoritățile naționale în aplicarea regulamentului.

În 2020, Comisia a emis o comunicare care furnizează orientări pentru operatorii din sectorul alimentar și autoritățile naționale cu privire la aplicarea normelor privind etichetarea în cazul în care se indică țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar și aceasta (acesta) nu este aceeași (același) cu țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică începând cu 13 decembrie 2014, cu excepția introducerii unei declarații nutriționale (începând cu 13 decembrie 2016) și a cerințelor specifice privind denumirea de „carne tocată” (1 ianuarie 2014), și indicația privind originea ingredientului primar (1 aprilie 2020).

CONTEXT

Libera circulație a unor produse alimentare sigure și sănătoase în UE aduce beneficii majore sănătății și bunăstării populației și constituie un aspect esențial al pieței unice. Pe lângă garantarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, legislația UE asigură informarea corespunzătoare a consumatorilor pentru ca aceștia să facă alegeri în cunoștință de cauză în domeniul produselor alimentare pe care le cumpără și le consumă.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, pp. 18-63)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1169/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Comunicarea Comisiei privind aplicarea dispozițiilor articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 (JO C 32, 31.1.2020, pp. 1-8)

Comunicarea Comisiei privind întrebări și răspunsuri legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO C 196, 8.6.2018, pp. 1-14)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/775 al Comisiei din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește normele de indicare a țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar al produselor alimentare (JO L 131, 29.5.2018, pp. 8-11)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, pp. 1-21)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea (JO L 10, 12.1.2002, pp. 47-52)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, pp. 1-10)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 24.11.2021

Top