EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Etichetă ecologică

Etichetă ecologică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 privind eticheta ecologică a UE

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

 • Regulamentul privește eticheta ecologică a Uniunii Europene (UE), care reprezintă o schemă voluntară de etichetare ecologică.
 • Pe baza unor criterii ecologice transparente, acesta permite consumatorilor să facă alegeri în cunoştinţă de cauză fără a compromite calitatea produselor.

ASPECTE-CHEIE

 • Eticheta ecologică a Uniunii Europene poate fi acordată produselor și serviciilor ale căror efecte asupra mediului înconjurător sunt cel mai puțin dăunătoare față de restul produselor din aceeași grupă. Criteriile de acordare se stabilesc pe baza unor informații științifice privind întreg ciclul de viață al produselor, mergând de la elaborarea până la eliminarea acestora.
 • Eticheta poate fi acordată tuturor mărfurilor sau serviciilor distribuite, consumate sau utilizate pe piața UE contra cost sau gratuit, cu condiția să fi fost clar stabilite criteriile ecologice. Eticheta nu se aplică medicamentelor de uz uman sau veterinar și nici dispozitivelor medicale.
 • Sistemul a fost instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 880/92 și modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1980/2000. Acest Regulament (CE) nr. 66/2010 vizează ameliorarea normelor de acordare, utilizare și funcționare a etichetei.

Criterii de acordare

 • Acordarea etichetei se face ținând cont de obiectivele europene în materie de mediu și de etică. Aceasta promovează, de asemenea, tranziția UE spre o economie circulară, sprijinind atât producția durabilă, cât și consumul durabil. Este vorba în special de:
  • efectele produselor și serviciilor asupra schimbărilor climatice, naturii și biodiversității, consumului de energie și de resurse, generării de deșeuri, poluării, emisiilor și eliberării de substanțe periculoase în mediu;
  • înlocuirea substanțelor periculoase cu substanțe mai sigure;
  • caracterul durabil și posibilitatea reutilizării produselor;
  • impactul final asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și siguranța consumatorilor;
  • respectarea standardelor sociale și etice, ca de pildă codurile internaționale de muncă;
  • luarea în considerare a criteriilor stabilite pentru alte etichete de la nivel național sau regional;
  • reducerea testării pe animale.
 • Eticheta nu poate fi acordată produselor care conțin substanțe clasate prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene sau mutagene, sau substanțe care intră sub incidența cadrului regulamentar de gestionare a substanțelor chimice.

Organisme competente

 • Țările UE trebuie să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile cu procesul de etichetare la nivel național. Funcționarea acestora este transparentă, iar activitățile lor sunt deschise spre participare tuturor părților interesate.
 • Organismele în cauză sunt responsabile în principal cu verificarea regulată a conformității produselor cu criteriile de acordare a etichetei. Ele sunt competente pentru a primi plângeri, a informa publicul, a supraveghea reclamele false sau a interzice produsele.

Procesul de acordare și utilizarea etichetei

 • Pentru a beneficia de etichetă, operatorii economici adresează o cerere:
  • uneia sau mai multor țări UE, care o transmit organismului național competent;
  • unei țări din afara UE, care o transmite țării UE unde este comercializat produsul.
 • În cazul în care produsele îndeplinesc criteriile de acordare, organismul competent încheie un contract cu operatorul, pentru a stabili condițiile de utilizare și de retragere a etichetei. Operatorul poate apoi să aplice sigla etichetei pe produs. Utilizarea etichetei este condiționată de plata unei taxe la depunerea cererii și a unei taxe anuale.
 • Comisia Europeană editează un catalog al produselor care beneficiază de eticheta ecologică.

Comitetul Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE)

O decizie a Comisiei din 2010 (Decizia 2010/709/UE) înființează CUEEE. Membrii acestuia sunt numiți de către Comisie. Acesta este format din reprezentanți din țările UE și Spațiul Economic European, precum și din anumite organizații europene care reprezintă, spre exemplu, consumatorii, domeniul afacerilor și aspecte legate de protecția mediului. Comisia consultă acest comitet la elaborarea sau revizuirea criteriilor și cerințelor legate de acordarea etichetei ecologice.

Criterii ecologice:

 • Comisia a adoptat o serie de decizii care stabilesc criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice a UE diferitelor tipuri de produse; pentru o serie dintre acestea, perioada de valabilitate a expirat la sfârșitului lui decembrie 2016.
 • Comisia a adoptat, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 782/2013 care înlocuiește anexa III a Regulamentului (CE) nr. 66/2010 și care modifică nivelul maxim al taxelor permise pentru finanțarea evaluării și a prelucrării solicitărilor primite de la fabricanții de produse în vederea acordării etichetei ecologice.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 19 februarie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, pp. 1-19)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 66/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2010/709/UE din 22 noiembrie 2010 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (JO L 308, 24.11.2010, p. 53)

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 782/2013 din 14 august 2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind eticheta UE ecologică (JO L219, 15.8.2013, pp. 26-27)

Decizia (UE) 2016/2003 a Comisiei din 14 noiembrie 2016 de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (JO L 308, 16.11.2016, pp. 59–61)

Data ultimei actualizări: 14.11.2017

Top