EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rolul comitetelor în competențele de executare ale Comisiei Europene

Rolul comitetelor în competențele de executare ale Comisiei Europene

Înainte de a adopta acte de punere în aplicare, Comisia Europeană trebuie să consulte în privința propunerii sale un comitet compus din reprezentanți ai fiecărei țări a UE.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

SINTEZĂ

Înainte de a adopta acte de punere în aplicare, Comisia Europeană trebuie să consulte în privința propunerii sale un comitet compus din reprezentanți ai fiecărei țări a UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind controlul de către țările UE al exercitării competențelor de executare ale Comisiei (articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - TFUE). Acest control se efectuează prin ceea ce, în jargonul UE, poartă numele de proceduri de comitologie: cu alte cuvinte, Comisia trebuie să prezinte fiecare proiect de act de punere în aplicare în fața unor comitete compuse din reprezentanți ai țărilor UE și prezidate de Comisie.

Potrivit celui mai recent raport al Comisiei privind evoluțiile survenite în sistemul de procedură a comitetelor, există aproximativ 300 de comitete care acoperă practic toate competențele UE (în special în materie de agricultură, mediu, transporturi, sănătate și consumatori etc.). În 2013, Comisia a adoptat peste 1 700 de acte de punere în aplicare.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul stabilește două proceduri pentru controlul exercitării de către Comisie a competențelor sale de executare (acordate de către legiuitor):

Procedura de examinare: aceasta se utilizează în principal pentru: (i) măsuri cu domeniu de aplicare general și (ii) măsuri vizând anumite domenii de politică (de exemplu, în domeniul agriculturii, al pescuitului, al mediului, al sănătății, al comerțului și al impozitelor).

Actele de punere în aplicare ale Comisiei trebuie să se bucure de sprijinul unei majorități calificate (un sistem ponderat de vot, conform căruia 16 dintre cele 28 de țări ale UE (1) trebuie să voteze în favoarea proiectului, iar voturile respective trebuie să reprezinte cel puțin 65 % din populația UE) a comitetului. În cazul în care comitetul emite un aviz nefavorabil, Comisia poate să prezinte proiectul de act în fața unui comitet de apel, pentru a vedea dacă măsura ar trebui examinată în continuare, sau poate să modifice textul. Dacă în urma dezbaterilor din cadrul comitetului nu se emite niciun aviz, Comisia poate să adopte proiectul de act în anumite condiții.

Procedura de consultare: aceasta se utilizează, în general, pentru toate celelalte măsuri de punere în aplicare (de exemplu, măsuri individuale în domeniul culturii). Comisia trebuie să țină seama cât mai mult posibil de avizul comitetului, care se adoptă cu majoritate simplă (majoritatea celor care votează).

Dreptul de control al Parlamentului European și al Consiliului: în cazul în care actul legislativ de bază a fost adoptat prin procedura legislativă ordinară (procedura decizională cea mai obișnuită, care acoperă majoritatea domeniilor de politică și în cadrul căreia Parlamentul European și Consiliul au o pondere egală), Parlamentul European sau Consiliul poate oricând să informeze Comisia că apreciază că actul de punere în aplicare propus depășește competențele conferite Comisiei. În asemenea cazuri, Comisia trebuie să revizuiască proiectul de act și să decidă dacă îl va păstra, modifica sau retrage.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 martie 2011.

CONTEXT

Articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene permite Comisiei să adopte măsuri de punere în aplicare pentru un act legislativ atunci când sunt necesare condiții uniforme de punere în aplicare. Actul legislativ de bază trebuie să confere explicit Comisiei competența de a adopta acte de punere în aplicare.

A se vedea, de asemenea, site-ul Comisiei Europene referitor la comitologie.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 182/2011

1.3.2011

-

JO L 55, 28.2.2011, p. 13-20

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei privind activitatea comitetelor în 2013 [COM(2014) 572 final, 16.9.2014].

Data ultimei actualizări: 20.01.2015(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top