EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Testul de proporționalitate pentru noile reglementări referitoare la profesii

Testul de proporționalitate pentru noile reglementări referitoare la profesii

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2018/958 – efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru ca evaluarea proporționalității să fie efectuată de către țările UE înainte de adoptarea unor noi reglementări profesionale sau de modificarea reglementărilor existente.

Aceasta vizează:

 • să prevină restricțiile nejustificate privind accesul la activități profesionale sau exercitarea acestora;
 • să asigure:
  • transparență;
  • buna funcționare a pieței interne.

ASPECTE-CHEIE

Profesii reglementate

 • Directiva se aplică noilor dispoziții din țările UE care restricționează accesul la profesii reglementate sau exercitarea acestora.
 • O profesie reglementată înseamnă că accesul la o activitate profesională sau la o grupă de activități profesionale ori exercitarea acesteia este restricționat(ă), printr-o reglementare, la persoanele care dețin anumite calificări profesionale. Termenul vizează și utilizarea titlurilor profesionale restricționate la deținătorii anumitor calificări.

Interesul public

Țările UE trebuie să se asigure că eventualele norme noi sau modificate sunt justificate și proporționale din punctul de vedere al obiectivelor de interes public recunoscute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cum sunt:

 • ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică;
 • protecția consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor și a lucrătorilor;
 • asigurarea eficacității supravegherii fiscale;
 • combaterea fraudei și prevenirea cazurilor de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale;
 • protecția mediului.

Evaluarea anterioară a măsurilor și monitorizarea ulterioară

Țările UE trebuie:

 • să evalueze proporționalitatea unei măsuri înainte de a introduce noi norme legislative, de reglementare sau administrative ori înainte de a modifica normele existente; și
 • să monitorizeze conformitatea măsurilor respective cu principiul proporționalității după adoptarea acestora.

Evaluarea

Evaluarea trebuie să fie:

 • însoțită de o explicație suficient de detaliată care să permită evaluarea conformității cu principiul proporționalității;
 • bazată pe dovezi calitative și, dacă este posibil, cantitative;
 • efectuată într-un mod deschis și obiectiv.

Proporționalitatea

La evaluarea proporționalității normelor noi sau de modificare, țările UE trebuie să ia în considerare mai multe criterii privind proporționalitatea stabilite de Curtea de Justiție, inclusiv:

 • dacă măsura poate atinge obiectivul de interes public și dacă obiectivul este urmărit în mod coerent și sistematic pentru activități comparabile;
 • dacă normele existente, cum ar fi legislația în domeniul siguranței produselor sau legislația în materie de protecție a consumatorilor, nu pot atinge obiectivul;
 • impactul asupra liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în UE, asupra alegerilor consumatorilor și asupra calității serviciilor prestate;
 • eventualitatea ca obiectivul de interes public să poată fi atins prin mijloace mai puțin restrictive;
 • efectul noilor norme când sunt combinate cu alte cerințe.

Transparența

Înainte de a introduce reglementări noi, țările UE trebuie:

 • să pună informațiile la dispoziția persoanelor relevante; și
 • să le ofere acestora posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.

Motivele referitoare la proporționalitate trebuie înregistrate în baza de date a profesiilor reglementate și trebuie făcute publice.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 29 iulie 2018, iar țările UE au avut obligația de a le transpune în legislația națională până la 30 iulie 2020.

CONTEXT

Această directivă face parte dintr-un „pachet privind serviciile”, al cărui scop este de a le permite întreprinderilor și profesioniștilor să furnizeze mai ușor servicii consumatorilor din UE. Pachetul, publicat în 10 ianuarie 2017, conține două propuneri legislative suplimentare:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii (JO L 173, 9.7.2018, pp. 25-34)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142)

Modificările succesive aduse Directivei 2005/36/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 10.10.2018

Top