EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Măsuri de omologare și de supraveghere UE ale pieței autovehiculelor și remorcilor acestora

Măsuri de omologare și de supraveghere UE ale pieței autovehiculelor și remorcilor acestora

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/858 — privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește norme la nivelul UE privind cerințele și procedurile tehnice pentru a se asigura că noile tipuri de autovehicule și remorcile acestora sunt conforme cu cerințele UE privind siguranța și protecția mediului.
 • Obiectivele directivei sunt:
  • să ridice nivelul de calitate și independența omologării de tip* și a încercărilor;
  • să sporească controlul autoturismelor care se află deja pe piața UE și
  • să consolideze sistemul global cu supravegherea UE.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică:

 • autovehiculelor utilizate pentru transportul pasagerilor cu cel puțin 4 roți (categoria M);
 • autovehiculelor concepute pentru transportul de mărfuri cu cel puțin 4 roți (categoria N);
 • remorcilor (categoria O).

Omologarea de tip și testarea înainte de introducerea pe piață a unei mașini

 • Serviciile tehnice vor fi auditate în mod regulat și independent pe baza unor criterii stricte de performanță pentru a obține și menține autoritatea dată de țările UE pentru a testa și inspecta modelele de mașini noi. Comisia Europeană și alte țări ale UE vor putea contesta această autorizație atunci când ceva nu este în regulă.
 • Autoritățile naționale de omologare de tip vor face obiectul auditurilor Comisiei pentru a se asigura că normele relevante sunt puse în aplicare și aplicate în mod riguros în întreaga UE.
 • Propunerea Comisiei de modificare a sistemului de remunerare pentru evitarea plății directe a serviciilor tehnice de către producător nu a fost menținută.

Verificări ale autoturismelor de pe piață

 • Regulile de omologare preexistente se referă în principal la verificarea prototipurilor luate de pe linia de producție; acest regulament introduce supravegherea pieței și, în plus, solicită țărilor din UE să efectueze verificări periodice la fața locului asupra vehiculelor aflate deja pe piața lor și să facă publice astfel de rezultate.
 • Toate țările UE pot lua acum măsuri imediate de salvgardare împotriva vehiculelor neconforme pe teritoriul lor, fără a trebui să aștepte ca autoritatea care a emis omologarea de tip să ia măsuri.

Supravegherea

 • Comisia poate efectua controale de piață independent de țările UE și are posibilitatea de a iniția retrageri la nivelul întregii UE.
 • Aceasta poate contesta desemnarea serviciilor tehnice și poate impune sancțiuni administrative producătorilor sau serviciilor tehnice de până la 30 000 de euro pe autovehicul neconform.
 • Comisia va conduce un nou forum de aplicare pentru a asigura o interpretare mai uniformă a legislației UE relevante, o transparență completă în cazurile de neconformitate și o mai bună și mai coordonată activitate de supraveghere a pieței de către țările UE.

Producătorii

 • În plus față de interdicția existentă privind „dispozitivele de manipulare” care modifică performanțele expuse în timpul procedurilor de testare, producătorii trebuie să ofere accesul la protocoalele software ale mașinii pentru a permite verificări externe.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 septembrie 2020.

CONTEXT

Directiva de omologare UE de tip a fost transformată într-o reglementare direct aplicabilă și a fost consolidată în urma descoperirii faptului că anumiți producători au încorporat sisteme care să modifice performanța vehiculelor lor în timpul încercărilor („dispozitive de manipulare”).

Această reformă face parte din activitatea extinsă a Comisiei privind sectorul automobilelor, prezentată în comunicarea „Europa în mișcare”.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Omologare de tip: procedura prin care autoritatea de omologare certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată îndeplinește normele administrative și cerințele tehnice relevante.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, pp. 1-218)

DOCUMENT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Europa în mișcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată [COM(2018) 293 final, 17.5.2018]

Data ultimei actualizări: 30.01.2019

Top