EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondul european de dezvoltare regională (2014-2020)

Fondul european de dezvoltare regională (2014-2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul instituie Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru perioada 2014-2020. FEDR urmărește să promoveze dezvoltarea durabilă, armonioasă și echilibrată a UE prin corectarea unora dintre diferențele de nivel ale dezvoltării între regiunile acesteia.
 • Regulamentul a fost modificat de trei ori prin:

ASPECTE-CHEIE

Eligibilitatea

Toate regiunile din țările UE sunt eligibile, dar ajutorul acordat depinde de prioritățile UE și de tipul regiunii.

Teme-cheie

FEDR își concentrează investițiile pe patru teme-cheie:

 • inovare și cercetare;
 • tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);
 • sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);
 • promovarea unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Tipuri de investiții

 • în IMM-uri pentru a crea și salvgarda locuri de muncă durabile;
 • în toate tipurile de întreprinderi din domeniul inovării și al cercetării, al economiei cu emisii scăzute de carbon, precum și al TIC, atunci când sunt implicate IMM-uri;
 • în infrastructuri care oferă servicii de bază în domeniul energiei, al mediului, al transportului și al TIC, dar și în infrastructurile din domeniul social, al sănătății și al educației;
 • capitalul de lucru al IMM-urilor, acolo unde este necesar ca măsură temporară menită să ofere o reacție eficace la o criză de sănătate publică (ca urmare a pandemiei de COVID-19); și
 • în dezvoltarea potențialului endogen.

Bugetul general

Bugetul pentru perioada 2014-2020 este de peste 185 miliarde euro.

Priorități politice și bugetare

 • Cele patru teme-cheie enumerate mai sus sunt foarte semnificative pentru alocarea finanțării FEDR, care variază în funcție de categoria de regiune.
 • Regiunile sunt definite în funcție de PIB-ul acestora, care este exprimat ca procent al unei medii UE:
  • regiuni mai dezvoltate: PIB de peste 90 %
  • regiuni de tranziție: PIB 75 %-90 %
  • regiuni mai puțin dezvoltate: PIN sub 75 %
 • În regiunile mai dezvoltate, (regiunile de tranziție), (regiunile mai puțin dezvoltate), cel puțin 80 % (60 %) (50 %) din fondurile totale ale FEDR din fiecare țară trebuie să fie alocate pentru două sau mai multe dintre cele patru teme-cheie, și anume inovare și cercetare, IMM-uri, TIC și o economie cu emisii scăzute de carbon; ca urmare a importanței sale, cel puțin 20 % (15 %) (12 %) din fondurile totale ale FEDR din fiecare țară trebuie să fie canalizate în mod specific către proiecte pentru o economie cu emisii scăzute de carbon.
 • Cel puțin 5 % din finanțarea FEDR este alocată pentru dezvoltarea urbană durabilă. O rețea de dezvoltare urbană trebuie instituită la nivelul UE pentru a promova colaborarea în rețea și schimbul de experiențe privind dezvoltarea urbană durabilă.

Punerea în aplicare

Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus

Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, introdusă prin Regulamentul (UE) 2020/460, oferă țărilor UE acces la 37 de miliarde euro din fondurile ESI pentru consolidarea sistemelor de sănătate și pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, a sistemelor de lucru cu fracțiune de normă și a serviciilor în cadrul comunităților.

Măsuri speciale în pandemia de coronavirus: mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor ESI

Regulamentul de modificare (UE) 2020/558 permite țărilor UE să transfere resurse între Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, între diferite categorii de regiuni și între cele trei domenii prioritare ale fondului.

De la 1 iulie 2020 la 30 iunie 2021, programele politicii de coeziune legate de COVID-19 pot fi finanțate în mod excepțional prin finanțare 100 % UE în timpul exercițiului contabil. De asemenea, măsurile simplifică aprobarea programului pentru a accelera implementarea, pentru a face instrumentele financiare mai ușor de utilizat și pentru a simplifica auditurile.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 21 decembrie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 289-302)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2017/2056 al Comisiei din 22 august 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (JO L 294, 11.11.2017, p. 26)

Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (JO L 148, 20.5.2014, pp. 1-3)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014, pp. 22-34)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 07.07.2020

Top