Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Procedurile penale – garanțiile procedurale pentru copiii care sunt suspectați sau acuzați de infracțiuni

Go to the summaries’ table of contents

Procedurile penale – garanțiile procedurale pentru copiii care sunt suspectați sau acuzați de infracțiuni

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

  • Directiva stabilește garanțiile procedurale* pentru copiii* care sunt suspectați sau acuzați de o infracțiune. Garanțiile le completează pe cele care se aplică adulților suspectați sau acuzați.
  • Actul este al cincilea dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor norme minime privind drepturile procedurale în întreaga Uniune Europeană (UE), în conformitate cu o foaie de parcurs din 2009.

ASPECTE-CHEIE

Elementele-cheie ale directivei sunt dreptul copiilor de a avea acces la un avocat și dreptul acestora la asistență din partea unui avocat. Asistența din partea unui avocat este obligatorie atunci când aceștia sunt aduși în fața unei instanțe în vederea luării unei decizii referitoare la arestul preventiv și când aceștia se află în detenție. Un copil care nu a fost asistat de un avocat în timpul ședințelor de judecată nu poate fi condamnat la închisoare.

De asemenea, țările UE trebuie să asigure că privarea de libertate și, în special, detenția sunt impuse copiilor numai ca măsură de ultimă instanță și pentru cea mai scurtă perioadă adecvată. Copiii care sunt deținuți trebuie să fie ținuți separat de adulți, cu excepția cazului în care se consideră că este în interesul superior al copilului să nu se procedeze astfel.

Directiva cuprinde și alte garanții, precum dreptul:

  • de a fi informați cu promptitudine cu privire la drepturile lor și la aspectele generale ale desfășurării procedurii;
  • la furnizarea propriilor informații către un părinte sau un alt adult corespunzător;
  • de a fi însoțiți de persoana respectivă în timpul ședințelor de judecată și în alte etape ale procedurilor;
  • la o evaluare individuală de către un personal calificat;
  • la o examinare medicală în cazul în care copilul este privat de libertate;
  • la protecția vieții private în timpul procedurilor penale;
  • de a se prezenta în persoană la proces;
  • la căi de atac eficiente*.

Judecătorii, procurorii și alți profesioniști care instrumentează procedurile penale în care sunt implicați copii trebuie să aibă competențe specifice sau acces la cursuri de formare specifice.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 10 iunie 2016. Țările UE au obligația de a o integra în legislația națională până la 11 iunie 2019.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Garanții procedurale: în acest caz, garanții prin care se asigură punerea la dispoziția copiilor a informațiilor necesare pentru ca aceștia să înțeleagă modul de funcționare al procedurii și drepturile lor legale.

Copii: persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Căi de atac eficiente: mijloacele prin care o instanță aplică un drept, impune o pedeapsă sau emite o altă hotărâre judecătorească pentru a-și impune voința.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, pp. 1-20)

ACTE CONEXE

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, pp. 1-7)

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, pp. 1-10)

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, pp. 1-12)

Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, pp. 1-11)

Data ultimei actualizări: 28.11.2016

Top