Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodac: sistemul european pentru compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil

Eurodac: sistemul european pentru compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul extinde sistemul Eurodac, care este o bază de date biometrice la nivelul Uniunii Europene (UE), conținând amprente ale solicitanților de azil și ale unor resortisanți din afara UE/SEE, în scopul comparării acestora între țările UE.
 • Obiectivele sunt:
  • de a facilita determinarea de către țările UE a responsabilității de examinare a unei cereri de azil prin compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil și ale resortisanților din afara UE/SEE cu înregistrările dintr-o bază de date centrală;
  • de a le permite autorităților de aplicare a legii, sub rezerva unor condiții stricte, să consulte Eurodac în scopul investigării, al detectării și al prevenirii infracțiunilor cu caracter terorist sau a altor infracțiuni grave.

ASPECTE-CHEIE

 • Fiecare țară a UE trebuie să ia amprentele digitale ale tuturor solicitanților de azil și ale persoanelor reținute pentru încercarea de a trece ilegal o frontieră (de exemplu, resortisanți din afara UE/SEE sau apatrizi care intră fără documente valabile) având vârsta de peste 14 ani și să transmită datele către Eurodac în termen de 72 de ore.
 • Dacă se constată că un resortisant din afara UE/SEE este prezent ilegal într-o țară a UE, respectiva țară a UE poate să consulte Eurodac pentru a determina dacă persoana respectivă a mai solicitat anterior azil într-o țară a UE sau a mai fost reținută încercând să pătrundă ilegal în UE.
 • Datele dactiloscopice ar trebui șterse odată ce solicitanții de azil, resortisanții din afara UE/SEE sau apatrizii dobândesc cetățenia unei țări a UE.
 • Acest regulament sprijină aplicarea Regulamentului Dublin III [Regulamentul (UE) nr. 604/2013], care stabilește norme pentru a determina care țară a UE este responsabilă de examinarea unei cereri de azil.
 • Actul legislativ inițial privind Eurodac [Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului] nu prevedea o componentă prin care autoritățile de aplicare a legii să solicite comparări ale datelor. Acest regulament le permite însă forțelor polițienești naționale și Europol să compare amprentele digitale legate de investigații penale cu cele existente în Eurodac. Cu toate acestea, datorită dreptului fundamental la viață privată, agențiile de aplicare a legii au dreptul de a utiliza Eurodac pentru comparații numai:
  • dacă există motive întemeiate pentru a considera că acest lucru le va ajuta în mod substanțial la prevenirea, detectarea sau anchetarea unei infracțiuni cu caracter terorist sau a unei alte infracțiuni grave; și
  • în ultimă instanță, după ce au fost efectuate mai multe alte verificări.
 • Nu este permisă partajarea niciunor date Eurodac cu țări din afara UE.
 • Unii solicitanți de azil și resortisanți din afara UE/SEE sau apatrizi au refuzat să coopereze în scopul prelevării de către țările UE a amprentelor lor digitale pentru baza de date Eurodac. Ca urmare, Comisia Europeană a publicat un document privind posibile bune practici legate de prelevarea amprentelor digitale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul Eurodac a intrat în vigoare la 20 iulie 2015.

CONTEXT

Eurodac a fost înființat în 2000 [Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului] și funcționează din 2003. Comisia Europeană îl consideră un instrument foarte reușit din domeniul tehnologiei informației (TI).

ACT

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, pp. 1-30)

ACTE CONEXE

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului Eurodac în ceea ce privește obligația de prelevare a amprentelor digitale [SWD(2015) 150 final din 27.5.2015]

Data ultimei actualizări: 14.01.2016

Top