Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reactoarele nucleare din Bulgaria și Slovacia - ajutorul UE pentru dezafectare

Reactoarele nucleare din Bulgaria și Slovacia - ajutorul UE pentru dezafectare

În cadrul negocierilor în vederea aderării la UE, Bulgaria și Slovacia s-au angajat să închidă, într-un termen stabilit de comun acord, centralele nucleare similare celei de la Cernobîl. UE a consimțit să ajute aceste țări să acopere costurile ridicate ale procesului de dezafectare*.

ACT

Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010

SINTEZĂ

În cadrul negocierilor în vederea aderării la UE, Bulgaria și Slovacia s-au angajat să închidă, într-un termen stabilit de comun acord, centralele nucleare similare celei de la Cernobîl. UE a consimțit să ajute aceste țări să acopere costurile ridicate ale procesului de dezafectare*.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul descrie programul UE de sprijin financiar pentru unele aspecte legate de dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria și a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare Bohunice V1 din Slovacia.

ASPECTE-CHEIE

Obiective specifice ale programelor:

Kozlodui:

  • efectuarea demontării în sălile turbinelor de la unitățile 1-4 și în clădirile auxiliare;
  • demontarea componentelor și echipamentelor de mari dimensiuni din clădirile reactoarelor de la unitățile 1-4;
  • gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării.

Bohunice:

  • efectuarea demontării în sala turbinelor și în clădirile auxiliare ale reactorului V1;
  • demontarea componentelor și echipamentelor de mari dimensiuni din clădirile reactorului V1;
  • gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în conformitate cu un plan detaliat de gestionare a deșeurilor.

Ambele programe includ, de asemenea, măsuri de menținere a unui înalt nivel de securitate în unitățile aflate în proces de dezafectare, inclusiv în ceea ce privește personalul acestora.

Programe anuale de lucru comune

În fiecare an din perioada 2014-2020, Comisia Europeană adoptă un program anual de lucru comun pentru Kozlodui și Bohunice, precizând, în fiecare caz, obiectivele, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță aferenți și calendarul pentru utilizarea fondurilor.

În vederea atingerii obiectivelor, au fost definiți indicatori care trebuie aplicați și verificați pentru ambele programe.

Bugetul

UE urmează să sprijine acest program prin următoarele contribuții:

  • 293 032 000 EUR pentru programul Kozlodui;
  • 225 410 000 pentru programul Bohunice.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 ianuarie 2014. Acesta abrogă Regulamentele (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 ale Consiliului începând de la acea dată.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

Dezafectare: aceasta este etapa finală din ciclul de viață al unei instalații nucleare ca, de exemplu, o centrală nucleară sau un reactor de cercetare. Dezafectarea include toate măsurile, de la oprirea instalației și îndepărtarea materialului radioactiv până la redresarea mediului din locația respectivă și din jurul acesteia. Procesul poate dura până la 30 de ani.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei Europene privind dezafectarea instalațiilor nucleare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013

21.12.2013

-

JO L 346, 20.12.2013, pp. 1-6

Rectificare

-

-

JO L 8, 11.1.2014, p. 31

Data ultimei actualizări: 17.03.2015

Top