EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Alimentele noi – norme din 2018

Alimentele noi – norme din 2018

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2015/2283 privind alimentele noi

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acesta stabilește norme pentru introducerea pe piață a alimentelor noi* în Uniunea Europeană (UE). Acestea sunt concepute să ofere un înalt nivel de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

 • Operatorii din sectorul alimentar trebuie să determine dacă produsul pe care ei doresc să-l introducă pe piață este acoperit de legislație. În cazul în care nu sunt siguri:
  • aceștia pot consulta autoritățile naționale ale pieței în cauză prin furnizarea tuturor informațiilor necesare;
  • acele autorități naționale pot consulta omologii din alte țări ale UE și Comisia Europeană.
 • Comisia trebuie să stabilească o listă a alimentelor noi autorizate pentru a fi introduse pe piață până la 1 ianuarie 2018 și să o actualizeze regulat.
 • Un produs autorizat trebuie:
  • să nu prezinte un risc în ceea ce privește siguranța pentru sănătatea umană, pe baza dovezilor științifice disponibile;
  • să nu inducă în eroare consumatorul, în special atunci când produsul este destinat să înlocuiască un alt aliment și există o modificare semnificativă a valorii sale nutritive;
  • să nu fie dezavantajos pe plan nutrițional atunci când înlocuiește un alt aliment în condiții de consum normal.
 • Procedura de autorizare pentru introducerea pe piață a unui aliment nou poate începe fie la inițiativa unui solicitant (o țară a UE, o țară din afara UE sau o parte interesată), fie a Comisiei.
 • Cererea trebuie să cuprindă detalii, precum denumirea și descrierea alimentului nou, compoziția sa detaliată, procesele de producție și dovezile științifice, care să confirme că alimentul nou nu prezintă niciun risc de siguranță pentru sănătatea umană.
 • Comisia poate solicita Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să emită un aviz cu privire la siguranța alimentului nou.
 • Comisia prezintă avizul său final cu privire la autorizarea unui aliment nou Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale. Este necesară adoptarea acestuia înainte ca produsul nou să poată fi adăugat pe lista pozitivă.
 • Se aplică norme specifice pentru alimentele tradiționale provenite din țări din afara UE pe care operatorii din sectorul alimentar sau importatorii doresc să le comercializeze în UE.
 • Actul legislativ nu se aplică:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Aliment nou: aliment care nu a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel semnificativ în UE înainte de 15 mai 1997. Acesta acoperă o gamă largă de produse, precum alimentele cu o nouă structură moleculară sau o structură moleculară modificată în mod intenționat, alimente obținute printr-un nou proces de producere (pâine tratată cu lumină UV pentru a-i crește conținutul de vitamină D) sau produse din microorganisme, ciuperci sau alge (de exemplu utilizarea microalgei Schizochytrium sp în alimente precum batoanele din cereale, grăsimile pentru gătit etc., ca sursă alternativă de acid docosahexaenoic).

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, pp. 1-22)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2468 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a cerințelor administrative și științifice aplicabile alimentelor tradiționale provenite din țări terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, pp. 55-63)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2469 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a cerințelor administrative și științifice aplicabile cererilor menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, pp. 64-71)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, pp. 72-201)

Data ultimei actualizări: 04.04.2018

Top