EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea și gestiunea

Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea și gestiunea

Obiectivul acordului interinstituțional din 2013 este de a pune în aplicare disciplina bugetară și de a îmbunătăți funcționarea procedurii bugetare anuale și cooperarea între instituțiile Uniunii Europene privind chestiunile bugetare, precum și de a asigura buna gestiune financiară.

ACT

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

SINTEZĂ

În decembrie 2013, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au încheiat Acordul privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (AI).

AI a fost adoptat în paralel cu cadrul financiar multianual (CFM) - planul UE pe șapte ani, care acoperă perioada 2014-2020. CFM se ridică la 960 de miliarde de euro în angajamente (promisiuni juridice de asigurare a asistenței) și 908,4 miliarde de euro în plăți (transferuri propriu-zise către beneficiari) pe următoarea perioadă de șapte ani, sumele fiind exprimate la prețurile constante din 2011.

AI cuprinde trei secțiuni:

  • Partea I cuprinde detalii complementare privind CFM pentru 2014-2020, precum și privind instrumentele financiare speciale care nu sunt incluse în CFM - cum ar fi rezerva pentru ajutoare de urgență (utilizată pentru a finanța, de exemplu, ajutorul umanitar și misiunile civile de gestionare a crizelor), Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Instrumentul de flexibilitate (utilizat pentru finanțarea unor cheltuieli care nu ar putea fi finanțate în limitele rubricilor bugetare disponibile), Fondul european de ajustare la globalizare și marja pentru situații neprevăzute (un instrument ultim de reacție la situații neprevăzute). De asemenea, această parte stabilește procedurile de utilizare a acestor instrumente.
  • Partea a II-a urmărește îmbunătățirea cooperării dintre Parlament, Consiliu și Comisie în ceea ce privește chestiunile bugetare. Acest lucru va permite, de exemplu, o transparență sporită în toate etapele negocierilor bugetare și o mai bună informare cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii UE.
  • Partea a III-a se referă la buna gestiune financiară a fondurilor UE. Aceasta vizează aspecte precum evaluarea cheltuielilor și a programării financiare, pentru a asigura eficacitatea cheltuielilor.

Anexa la AI prevede norme detaliate privind cooperarea dintre instituții pe parcursul procedurii bugetare. Acestea includ:

  • convenirea asupra unui calendar pragmatic;
  • stabilirea priorităților;
  • stabilirea proiectului de buget și actualizarea estimărilor;
  • proceduri decizionale specifice în diferite etape ale procesului bugetar;
  • bugete rectificative;
  • problema angajamentelor restante (încă netranspuse în plăți).

Orice modificare a acestui AI necesită acordul comun al tuturor instituțiilor.

Context

Pentru informații suplimentare, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Acordul interinstituțional

23.12.2013

-

JO C 373, 20.12.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. (JO L 347, 20.12.2013).

Ultima actualizare: 24.04.2014

Top