Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Agenda UE pentru o mai bună legiferare

Go to the summaries’ table of contents

Agenda UE pentru o mai bună legiferare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea COM(2015) 215 final – agenda UE pentru o mai bună legiferare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește un pachet de reforme pentru îmbunătățirea elaborării de legi și politici în UE, cu scopul de a garanta că legile și politicile sunt bazate pe dovezi solide, sunt bine concepute și oferă beneficii concrete și durabile cetățenilor UE.

ASPECTE-CHEIE

Pachetul are la bază proceduri și procese existente pentru îmbunătățirea elaborării de legi și politici în UE, inclusiv evaluări ale impactului, estimări, consultări publice și Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).

Concret, pachetul prevede:

  • sporirea gradului de deschidere și de transparență printr-o consultare publică mai amplă și o mai bună explicare a legilor și politicilor propuse;
  • o examinare mai atentă a legilor și politicilor existente, de exemplu, prin înființarea unui Comitet de analiză a reglementării nou, mai puternic, care să evalueze calitatea evaluărilor de impact și să controleze evaluările legilor existente;
  • o propunere privind un nou acord interinstituțional între Parlament, Consiliu și Comisia Europeană, cu scopul de a garanta că toate părțile ameliorează calitatea legiferării, de exemplu, acordând prioritate inițiativelor care îmbunătățesc legislația existentă și efectuând evaluări ale impactului oricăror modificări substanțiale aduse de Parlament sau Consiliu actelor legislative propuse de Comisie;
  • o mai bună evaluare a legislației existente, în special printr-un program REFIT consolidat. Prin REFIT, UE evaluează legislația existentă pentru a-i spori eficacitatea și eficiența fără a compromite obiectivele de politică. REFIT va dobândi o orientare mai precisă, analizând cele mai grave surse de ineficiență și poverile inutile, integrându-se mai bine în procesul decizional al Comisiei și cuantificând, ori de câte ori este posibil, costurile și beneficiile măsurilor;
  • crearea unei platforme REFIT pentru a oferi Comisiei sugestii în vederea identificării inițiativelor de sporire a eficacității și a eficienței legislației UE;
  • noi măsuri de reducere a sarcinilor în domenii precum achizițiile publice, de exemplu, creând un formular-tip de date pentru întreprinderile mici și mijlocii în locul actualei documentații de achiziție complexe;
  • o mai bună punere în aplicare a legilor UE prin sporirea cooperării cu țările UE în ceea ce privește modalitățile de a asigura respectarea legislației UE.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „O mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE” [COM(2015) 215 final din 19.5.2015]

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea Agendei pentru o mai bună legiferare: Soluții mai bune pentru rezultate mai bune [COM(2017) 651 final, 24.10.2017]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Privire generală asupra eforturilor Uniunii de simplificare și reducere a sarcinilor de reglementare, care însoțește documentul Comunicare – Finalizarea Agendei pentru o mai bună legiferare: Soluții mai bune pentru rezultate mai bune [SWD(2017) 675 final, 24.10.2017]

Data ultimei actualizări: 28.09.2015

Top