EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme și standarde de siguranță pentru navele de pasageri

Norme și standarde de siguranță pentru navele de pasageri

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

Directiva (UE) 2017/2108 de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Scopul său este de a introduce un nivel uniform de siguranță a vieții și bunurilor pe navele de pasageri, precum și pe ambarcațiunile de mare viteză pentru pasageri, cum ar fi ambarcațiunile cu aripi portante, angajate în curse interne în apele UE (adică între porturile aflate pe teritoriul aceleiași țări a UE).

În timp ce inițial a fost intenționată ca o codificare a Directivei 98/18/CE, s-a decis, în schimb, reformarea directivei din 1998. Astfel, Directiva 2009/45/CE abrogă și înlocuiește Directiva 98/18/CE.

În 2017, în urma revizuirii directivei în cadrul programului privind o reglementare adecvată și funcțională (denumită REFIT), a fost adoptată Directiva (UE) 2017/2108. Directiva modifică Directiva 2009/45/CE și clarifică și simplifică normele și standardele pentru navele de pasageri.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Legislația se aplică navelor de pasageri realizate din oțel sau alt material echivalent, precum și ambarcațiunilor de mare viteză pentru pasageri.

Clasificarea navelor de pasageri și zonele de operare

Navele de pasageri sunt împărțite în patru clase (A, B, C și D) în funcție de zonele maritime în care funcționează.

Țările UE publică lista zonelor maritime și a claselor de nave în cauză, inclusiv orice perioade restricționate, într-o bază de date disponibilă publicului.

Cerințe tehnice de siguranță

Legislația stabilește specificații tehnice detaliate cu privire la măsurile de siguranță care trebuie respectate de nave, precum:

 • construcții;
 • stabilitatea;
 • echipamentele tehnice;
 • sistemele electrice;
 • protecția împotriva incendiilor și salvarea personală.

Autoritățile naționale pot solicita cerințe de siguranță adiționale în cazul în care circumstanțele locale specifice impun acest lucru.

Inspecții și certificate de siguranță

 • Fiecare navă de pasageri înregistrată într-o țară UE este inspectată înainte de a intra în exploatare și, ulterior, cel puțin o dată pe an.
 • Tuturor navelor de pasageri care îndeplinesc cerințele de siguranță li se eliberează un certificat de siguranță pentru nave de pasageri, care trebuie reînnoit anual.
 • Autoritățile naționale trebuie să aplice sancțiuni „eficiente, proporționale și cu efect de descurajare” pentru orice încălcare a standardelor de siguranță.

Excluderi

Legislația nu se aplică altor tipuri de nave, cum ar fi:

 • navele de război;
 • navele de lemn de construcție primitivă;
 • navele de pasageri istorice, originale și copii;
 • iahturile care transportă mai puțin de 12 pasageri; sau
 • navele care operează doar în porturi.

Directiva de modificare (UE) 2017/2108

Prezenta directivă de modificare:

 • exclude din domeniul de aplicare al Directivei 2009/45/CE:
  • toate ambarcațiunile de pasageri existente și noi, mai scurte de 24 m - care vor face obiectul standardelor de siguranță definite la nivel național (în mai 2018, Comisia Europeană a prezentat o propunere de coordonare a normelor de siguranță pentru navele de pasageri de dimensiuni mai mici de 24 m);
  • navele de întreținere din zonă de larg care transportă lucrătorii către și dinspre instalațiile din zonă de larg și ofertele de transport navale utilizate pentru a transfera mai mult de 12 persoane de la o navă de pasageri către țărm și înapoi;
  • ambarcațiuni de agrement și bărci tradiționale și bărci de navigație, dacă acestea sunt echipate cu propulsie mecanică suplimentară;
 • simplifică definițiile zonelor maritime C și D;
 • clasifică navele de pasageri (A, B, C și D) în funcție de zona maritimă în care pot opera;
 • impune navelor construite în aluminiu înainte de 20 decembrie 2017 să se conformeze cerințelor sale până la 22 decembrie 2025. Cu toate acestea, dacă o țară a UE are mai mult de 60 de nave de pasageri din aliaj de aluminiu care arborează pavilionul său la 20 decembrie 2017, aceasta poate excepta navele de pasageri din aluminiu din clasele B, C și D din directivă timp de 12 ani după această dată, cu condiția ca nivelurile lor de siguranță să nu fie compromise;
 • impune tuturor navelor de pasageri noi sau existente să transporte un certificat de siguranță a navei de pasageri.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2009/45/CE a intrat în vigoare la 15 iulie 2009. Directiva 2009/45/CE a revizuit și a înlocuit Directiva 98/18/CE (și modificările ulterioare ale acesteia).

Directiva (UE) 2017/2108 a intrat în vigoare la 20 decembrie 2017 și trebuie să fie aplicată în țările UE până la 21 decembrie 2019.

CONTEXT

Navele angajate în curse interne în apele UE trebuie să îndeplinească standarde de siguranță de bază pentru a proteja viața pasagerilor și a echipajului. Aceste standarde au fost consolidate în mod considerabil de la scufundarea feribotului Estonia în Marea Baltică în 1994.

Directiva 2009/45/CE este cel mai amplu instrument legislativ al UE în domeniul siguranței navelor de pasageri. Aceasta este completată de norme UE specifice cu privire la navele de pasageri ro-ro (cu punte ruliu) și ambarcațiuni de mare viteză și înregistrarea persoanelor la bordul navelor.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTEE PRINCIPALE

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (reformare) (JO L 163, 25.6.2009, pp. 1-140)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/45/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2017/2108 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 315, 30.11.2017, pp. 40-51)

DOCUMENTE CONEXE

Propunere de recomandare a Consiliului privind obiectivele de siguranță și cerințele funcționale pentru navele de pasageri cu o lungime mai mică de 24 m [COM(2018) 314 final, 23.5.2018]

Directiva (UE) 2017/2109 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (JO L 315, 30.11.2017, pp. 52-60)

Directiva (UE) 2017/2110 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate și de modificare a Directivei 2009/16/CE și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului (JO L 315, 30.11.2017, pp. 61-77)

Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității (JO L 188, 2.7.1998, pp. 35-39)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 144, 15.5.1998, pp. 1-115)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 18.12.2018

Top