EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Serviciile UE de livrare transfrontalieră de colete

Serviciile UE de livrare transfrontalieră de colete

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/644 - serviciile de livrare transfrontalieră de colete

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Aceasta vizează:

 • să îmbunătățească transparența prețurilor și supravegherea reglementară și
 • să se asigure că cetățenii și întreprinderile mici au acces la servicii de transport de colete transfrontaliere la prețuri rezonabile.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul stabilește reguli pentru livrarea coletelor transfrontaliere în ceea ce privește trei aspecte principale:

 • supravegherea reglementară a serviciilor de livrare a coletelor;
 • transparența anumitor tarife unice prin publicarea pe un site web; și
 • evaluări în cazul în care tarifele sunt supuse unei obligații de serviciu universal* pentru a identifica acele tarife care sunt nejustificat de mari.

Informații care trebuie furnizate

Serviciile de livrare a coletelor sunt obligate să furnizeze anumite informații autorității naționale de reglementare (ANR)* în țara UE în care se află, inclusiv:

 • numele, statutul juridic și forma, firma și TVA (taxa pe valoarea adăugată), adresa și datele de contact;
 • caracteristicile și descrierea serviciilor oferite;
 • termenii și condițiile generale pentru serviciile lor, inclusiv procedura de reclamații;
 • până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic:
  • cifră de afaceri anuală;
  • numărul persoanelor angajate;
  • numărul de colete tratate;
  • numele subcontractanților;
  • lista tarifelor pentru anul curent.

Companiile care angajează mai puțin de 50 de persoane și care furnizează servicii numai în țara în care sunt înființate nu trebuie să furnizeze aceste informații, deși există excepții.

Transparență

Tarifele supuse măsurilor de transparență vor fi publicate de Comisia Europeană pe un site web special creat până la sfârșitul lunii martie a fiecărui an.

Evaluarea tarifelor transfrontaliere

Autoritățile naționale de reglementare evaluează accesibilitatea tarifelor supuse obligației de serviciu universal pe care le consideră necesare pentru a le evalua. Aceștia consideră o serie de elemente, cum ar fi:

 • dacă tarifele sunt accesibile și cu costuri avantajoase, transparente și nediscriminatorii;
 • tarifele interne și orice alte tarife relevante pentru serviciile de transport colete comparabile, atât în țara UE care efectuează trimiterile, cât și în țara UE de destinație;
 • aplicarea oricărui tarif unic pentru două sau mai multe țări ale UE;
 • volumele, costurile specifice de transport sau de manipulare, alte costuri relevante și standarde de calitate ale serviciilor;
 • impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile pentru utilizatorii individuali și pentru utilizatorii întreprinderilor mici și mijlocii.

ANR trebuie să prezinte Comisiei o evaluare până la sfârșitul lunii iunie a anului calendaristic relevant. O versiune neconfidențială a evaluării trebuie publicată de Comisie în termen de o lună de la primirea acesteia.

Sancțiuni

Normele privind sancțiunile pentru încălcarea reglementării sunt stabilite de țările UE și trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 22 mai 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Obligația de serviciu universal: Țările UE trebuie să se asigure că cetățenilor le este furnizat un serviciu poștal de o calitate specificată oriunde în țara acestuia și la un preț accesibil.
Autoritatea națională de reglementare (ANR): un organism care reglementează serviciile poștale la nivel național. Aceasta asigură buna funcționare a obligației de serviciu universal și concurența nedistorsionată a serviciilor poștale.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (JO L 112, 2.5.2018, pp. 19-28)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Protocolul (nr. 26) privind Serviciile de interes general (JO C 202, 7.6.2016, p. 307)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – titlul XV – Protecția consumatorilor – articolul 169 (ex-articolul 153 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 124)

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, pp. 64–88)

Modificările succesive aduse direcției au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 15, 21.1.1998, pp. 14-25)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 02.10.2018

Top