Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1207(02)

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Comunicarea Comisiei privind „Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI”

OJ C 358, 7.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 358, 7.12.2013, p. 11–11 (HR)

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/13


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Comunicarea Comisiei privind „Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI”

(Textul complet al prezentului aviz poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 6 decembrie 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind „Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI” (denumită în continuare, „comunicarea”) (1). Această propunere a fost transmisă Autorității Europene pentru Protecția Datelor spre consultare la 7 decembrie 2012.

2.

Înainte de adoptarea comunicării, AEPD a avut posibilitatea de a-i prezenta Comisiei observații informale. AEPD salută faptul că unele dintre observațiile sale au fost luate în considerare în cuprinsul comunicării.

1.2.   Obiectivele și domeniul de aplicare ale comunicării și scopul avizului AEPD

3.

Comunicarea stabilește un plan de acțiune privind e-sănătatea pentru perioada 2012-2020. Planul de acțiune prezintă punctul de vedere potrivit căruia tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) aplicate în domeniul asistenței medicale și bunăstării pot îmbunătăți eficiența și eficacitatea sistemelor de asistență medicală, pot abilita cetățeanul și pot debloca potențialul de inovare pe piețele serviciilor de asistență medicală și bunăstare fizică.

4.

Prezentul aviz AEPD trebuie privit din perspectiva importanței din ce în ce mai mari a e-sănătății în societatea informațională în continuă dezvoltare și din perspectiva dezbaterii continue privind politicilor în materie de e-sănătate din UE. Avizul se referă în special la implicațiile inițiativelor privind e-sănătatea asupra dreptului fundamental la protecția datelor. De asemenea, acesta prezintă observații privind domeniile în care este necesară luarea de măsuri suplimentare identificate în comunicare.

3.   Concluzii

33.

AEPD salută atenția acordată în special protecției datelor în comunicarea propusă, însă a identificat anumite posibilități de îmbunătățire.

34.

AEPD subliniază faptul că cerințele privind protecția datelor ar trebui luate în considerare în mod corespunzător de industrie, de statele membre și de Comisie în momentul punerii în aplicare a inițiativelor în domeniul e-sănătății. În special, AEPD:

accentuează faptul că datele cu caracter personal prelucrate în contextul tehnologiilor informației și comunicațiilor aplicate în domeniul e-sănătății și bunăstării fizice se referă deseori la date privind sănătatea, care necesită un nivel mai ridicat de protecție a datelor și subliniază orientările în domeniu deja furnizate operatorilor și persoanelor împuternicite de către operatori;

remarcă faptul că această comunicare nu face referire la cadrul juridic actual privind protecția datelor, stabilit în temeiul Directivei 95/46/CE și al Directivei 2002/58/CE, care conține principiile relevante privind protecția datelor aplicabile în prezent și amintește Comisiei că aceste norme trebuie respectate pentru a permite luarea de măsuri pe termen scurt și mediu până la intrarea în vigoare a propunerii de regulament revizuit privind protecția datelor;

menționează că importanța drepturilor persoanei vizate la acces și informare în contextul e-sănătății nu a fost specificată cu claritate în comunicare. Prin urmare, AEPD încurajează Comisia să atragă atenția operatorilor activi în domeniul e-sănătății asupra necesității de a furniza informații clare persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal în aplicațiile de e-sănătate;

menționează că disponibilitatea orientărilor în ceea ce privește operațiunile de prelucrare din domeniul e-sănătății care au loc în temeiul cadrului juridic general actual nu a fost subliniată în comunicare prin trimiteri specifice la documente relevante și recomandă Comisiei să consulte Grupul de lucru pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul căruia sunt reprezentate autoritățile naționale de protecție a datelor la nivelul UE, precum și AEPD, în scopul elaborării acestor orientări;

recomandă consultarea AEPD înainte de adoptarea de către Comisie a unei cărți verzi privind un cadru general UE aplicabil „sănătății mobile” (m-sănătate) și aplicațiilor utilizate în domeniul sănătății și al bunăstării fizice;

menționează că în comunicare nu se subliniază că orice explorare a datelor care utilizează date de sănătate care nu sunt anonimizate este acceptabilă doar în circumstanțe foarte limitate și cu condiția respectării tuturor normelor de protecție a datelor și încurajează Comisia să atragă atenția operatorilor asupra acestui aspect;

subliniază că realizarea profilurilor ar trebui să aibă loc doar în circumstanțe foarte limitate și cu condiția respectării cerințelor stricte privind protecția datelor (de exemplu, astfel cum se prevede la articolul 20 din propunerea de regulament privind protecția datelor) și încurajează Comisia să le reamintească operatorilor această obligație importantă;

reamintește Comisiei că toate activitățile viitoare în domenii precum facilitarea introducerii la scară mai largă, sprijinirea competențelor utilizatorilor și formarea ar trebui întreprinse cu respectarea corespunzătoare a principiilor privind protecția datelor;

recomandă Comisiei efectuarea unei evaluări a impactului protecției datelor în contextul dezvoltării unui Cadru european comun de interoperabilitate a serviciilor în domeniul e-sănătății, înainte de luarea oricăror altor măsuri;

adresează un apel Comisiei în sensul analizării unor posibile inițiative legislative la nivelul UE în ceea ce privește examinarea interoperabilității dosarelor medicale, deoarece consideră că această interoperabilitate ar necesita un temei juridic solid, conținând garanții specifice de protecție a datelor.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 736 final.


Top