EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0134

Avizul Comitetului Regiunilor privind Comunicarea Comisiei privind consolidarea politicii europene de vecinătate

OJ C 325, 19.12.2008, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 325/87


Avizul Comitetului Regiunilor privind Comunicarea Comisiei privind consolidarea politicii europene de vecinătate

(2008/C 325/15)

COMITETUL REGIUNILOR

își reiterează convingerea că o vecinătate prosperă și sigură se poate realiza doar printr-o cooperare eficientă la nivel local și regional. Autoritățile locale și regionale sunt plasate cel mai bine pentru a identifica și aborda nevoile cetățenilor și pentru a oferi serviciile adecvate;

subliniază nevoia de a crea forumuri regionale ale autorităților locale și regionale pentru a asigura conformitatea cu abordarea regională prezentă în PEV (dimensiunea mediteraneană, dimensiunea nordică și dimensiunea Mării Negre) și de a promova cooperarea regională și descentralizată;

salută propunerea prezentată la întâlnirea din 26 mai 2008 a miniștrilor afacerilor externe din UE de a întări legăturile cu vecinii UE de la est, și anume cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina;

salută relansarea Parteneriatului euro-mediteranean și accentuează importanța de a-i conferi acestuia o dimensiune teritorială și de a sprijini dialogul între autoritățile locale și regionale din statele membre UE și țările partenere PEV din sudul Mării Mediterane;

salută noul instrument european de vecinătate și parteneriat (ENPI), care a început să funcționeze în 2007, și în special dimensiunea transfrontalieră a acestuia, care permite cooperarea cu regiuni vecine cu UE (finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională și ENPI);

solicită Comisiei Europene să creeze un nou fond tematic în cadrul bugetului UE (pe lângă Fondul European de Integrare), pentru a ajuta autoritățile locale din statele membre UE confruntate cu un flux deosebit de mare de migranți din țări terțe să facă față eficient provocării actuale reprezentată de populația migrantă pentru serviciile locale.

Raportor

:

dna Sharon TAYLOR (UK/PSE), Membră a Consiliului Local din Stevenage Borough

Text de referință

Comunicarea Comisiei privind consolidarea politicii europene de vecinătate

(COM(2007) 774 final)

RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Dialog politic și reforme de descentralizare

1.

își reiterează convingerea că o vecinătate prosperă și sigură se poate realiza doar printr-o cooperare eficientă la nivel local și regional. Autoritățile locale și regionale sunt plasate cel mai bine pentru a identifica și aborda nevoile cetățenilor și pentru a oferi serviciile adecvate;

2.

invită țările PEV să organizeze alegeri legitime și să extindă această practică, precum și să accepte pe teritoriul lor observatori internaționali, cu ocazia organizării diferitelor alegeri, pentru a spori transparența procesului electoral și, deci, pentru a crește nivelul încrederii cetățenilor în procedurile democratice;

3.

solicită să se ridice gradul de sensibilizare cu privire la PEV în rândul cetățenilor atât din țările UE, cât și din țările PEV, cu implicarea cât mai intensă a autorităților regionale și locale, prin programe sau acțiuni specifice;

4.

în conformitate cu abordarea regională prezentă în PEV (dimensiunea mediteraneană, dimensiunea nordică, dimensiunea atlantică și dimensiunea Mării Negre) și de a promova cooperarea regională și descentralizată, întărind programele de parteneriat și dezvoltare prin acțiuni integrate în regiunile respective. La activitățile fiecărui forum ar trebui să ia parte reprezentanți ai CoR;

5.

salută propunerea comună suedezo-polonă privind „parteneriatul estic”, prezentată Consiliului European;

6.

dorește să poată participa, asemenea Comisiei Europene, la procesul de elaborare și evaluare a programelor ENPI, pentru a promova mai buna integrare a aspectelor care privesc dimensiunea teritorială în cadrul operațional al ENPI (Instrumentul european de vecinătate și parteneriat);

7.

cheamă Comisia Europeană să sprijine alte programe care se concentrează pe dezvoltarea și susținerea mass-media independente și profesioniste din țările PEV;

8.

cheamă Comisia Europeană să accentueze mai mult dezvoltarea economică locală din planurile naționale de acțiune și să aloce fondurile adecvate prin intermediul ENPI;

9.

subliniază că comitetele de monitorizare a programelor de cooperare transfrontalieră reprezintă un mecanism consultativ important de rezolvare a dificultăților care ar putea surveni cu privire la procedurilor operaționale, inclusiv a gestionării fondurilor;

10.

cheamă guvernele țărilor partenere să acționeze în direcția creșterii transparenței și responsabilității, precum și a dezvoltării unei suficiente capacități administrative, și solicită Comisiei Europene să monitorizeze strict nivelul general al corupției și a măsurilor de prevenire a corupției, în țările partenere în care corupția rămâne un obstacol pe drumul către democrație, transparență și responsabilitate și să evalueze în cadrul măsurilor de sprijin și de promovare în ce măsură se obțin progrese în aceste domenii;

11.

invită guvernele Israelului, Georgiei, Tunisiei și Ucrainei să ratifice Convenția ONU împotriva corupției, alăturându-se astfel celorlalte țări PEV, care au ratificat-o deja;

12.

salută înființarea la Minsk, Belarus, a unui birou al Comisiei Europene și își exprimă speranța că acest birou va putea să acționeze în direcția consolidării societății civile și a democrației locale și regionale și pentru sporirea interesului publicului larg față de Uniunea Europeană, instituțiile și valorile sale comune;

13.

cheamă Comisia Europeană să pună urgent la dispoziție un sprijin mai eficient pentru societatea civilă din Belarus, pentru mass-media independentă și profesionistă, precum și pentru partidele politice care sunt în favoarea democrației și a reformelor;

14.

reamintește că unul dintre principiile-cheie ale PEV este că această politică este diferită de procesul de extindere a UE și de politica de extindere, precum și de aspectele legate de apartenența la UE. Acest lucru nu trebuie însă să aducă atingere unei eventuale evoluții a relațiilor dintre țările partenere și UE;

15.

invită statele membre ale UE și Comisia Europeană să ofere Ucrainei și Republicii Moldova posibilitatea unei perspective europene în cadrul noilor acorduri, ca urmare a expirării acordurilor de parteneriat și cooperare care au acoperit o perioadă de zece ani;

16.

salută propunerea prezentată la întâlnirea din 26 mai 2008 a miniștrilor afacerilor externe din UE de a întări legăturile cu vecinii UE de la est, și anume cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina;

17.

recunoaște eforturile Președinției franceze pentru relansarea dialogului și cooperării multilaterale cu țările vecine UE din sudul și estul Mediteranei, contribuind astfel la consolidarea Procesului de la Barcelona;

18.

salută continuarea acțiunilor de punere în aplicare a planurilor de acțiune convenite, deoarece acestea reprezintă instrumente excelente de promovare a reformelor interne din aceste țări; cheamă UE să lucreze la elaborarea de planuri de acțiune pentru toate celelalte țări;

19.

salută revizuirea planurilor de acțiune intrate în vigoare la începutul anului 2005 și solicită dezvoltarea acordurilor extinse cu Republica Moldova și Israel;

20.

cheamă Comisia Europeană, acolo unde este posibil, să includă în procesul de monitorizare a evoluției planurilor de acțiune PEV membri ai societății civile din țările PEV, pentru a beneficia de o evaluare directă și imparțială a unor aspecte legate de punerea în aplicare a planurilor naționale de acțiune;

21.

solicită Comisiei Europene să includă reprezentanți ai autorităților locale și regionale din statele membre în procesul de monitorizare a elaborării și punerii în aplicare a planurilor naționale de acțiune;

22.

recomandă să se definească atent prioritățile cooperării transfrontaliere în părțile de nord și de est, precum și în partea de sud, pentru a maximiza sinergiile și a lucra mai eficient întru îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile de acțiune, acolo unde acestea există;

23.

afirmă din nou că este nevoie de mai mult sprijin tehnic și politic, pentru a asigura continuitatea cooperării transfrontaliere și internaționale între statele membre UE și țările vecine, de-a lungul frontierei comune;

24.

salută noul instrument european de vecinătate și parteneriat (ENPI), care a început să funcționeze în 2007, și în special dimensiunea transfrontalieră a acestuia, care permite cooperarea cu regiuni vecine cu UE (finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională și ENPI);

25.

salută începerea procesului de punere în aplicare a programului de cooperare transfrontalieră (CTF) în conformitate cu instrument european de vecinătate și parteneriat, fiind pregătit să coopereze în programele de supraveghere. Solicită Comisiei și părților participante să asigure finalizarea și adoptarea la timp a tuturor programelor de CTF. Subliniază nevoia asigurării faptului că toate resursele prevăzute pentru cooperarea transfrontalieră în cadrul PEV să fie exploatate prin redistribuirea acestora, acolo unde este cazul, către programele aflate în curs, într-o zonă de vecinătate;

26.

salută majorarea finanțării destinate cooperării transfrontaliere la frontierele externe ale UE pentru perioada 2007-2013. Cu toate acestea, solicită Comisiei Europene să continue să sporească, după anul 2013, în cadrul noii politicii de coeziune a UE, finanțarea INTERREG pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile locale și regionale din statele membre UE și țările PEV, pentru a găsi soluții problemelor comune, specifice regiunilor din care fac parte aceste țări;

27.

solicită statelor membre și țărilor participante să utilizeze pe deplin programul TAIEX și activitățile de înfrățire, pentru a oferi politici direcționate și/sau consultanță juridică autorităților locale și regionale din țările PEV, în contextul apropierii legislației de acquis-ul comunitar;

28.

își reiterează sprijinul în favoarea euroregiunii emergente a Mării Negre, cu obiectivul de a promova cooperarea la nivel local și regional între țările din bazinul Mării Negre și de a sprijini astfel democrația locală, stabilitatea, buna guvernanță și dezvoltarea durabilă;

29.

salută faptul că țările PEV pot fi implicate deja în fluxurile tematice existente de finanțare UE, precum PC7 și DAPHNE;

30.

cheamă autoritățile locale și regionale din țările Spațiului Economic European (Islanda, Norvegia și Liechtenstein) să-și utilizeze experiența considerabilă privind construirea instituțiilor democratice din țările unei viitoare extinderi și să ofere ajutor autorităților locale și regionale din țările PEV, pentru ca acestea să-și consolideze capacitatea democratică și să-și dezvolte economia;

31.

solicită Comisiei Europene și statelor membre să creeze un mecanism de schimb de informații privind eforturile individuale și colective de sprijinire a societății civile din țările PEV, cu scopul de a evita suprapunerile și de a spori sinergiile dintre viitoarele programe;

32.

salută continuarea unor programe ca Tempus, Erasmus Mundus și a altor programe de cooperare universitară în perioada 2007-2010, deoarece acestea oferă studenților din țările PEV o ocazie de a studia;

33.

solicită Comisiei Europene să sprijine continuarea cooperării dintre institutele de cercetare și think-tank-urile din țările PEV și din statele membre UE, deoarece aceste organisme oferă un forum de dezbatere pe diferite teme care ar putea fi sensibile pentru guvernele acestor țări;

34.

observă că, odată cu accentuarea mobilității și a utilizării transporturilor, vor crește și emisiile de CO2 și de gaze cu efect de seră și solicită țărilor PEV să considere politica de mediu ca fiind esențială pentru o dezvoltare economică durabilă. Autoritățile locale și regionale din țările PEV au o mare importanță în asigurarea unei comunicări și planificări care să țină seama de aspectele legate de schimbările climatice. Autoritățile locale și regionale din statele membre UE ar trebui să susțină un dialog bidirecțional pe aceste teme;

35.

salută relansarea Parteneriatului euro-mediteranean și accentuează importanța de a-i conferi acestuia o dimensiune teritorială și de a sprijini dialogul între autoritățile locale și regionale din statele membre UE și țările partenere PEV din sudul Mării Mediterane; consideră că ENPI (Instrumentul european de vecinătate și parteneriat), ca instrument de sprijin al acestui proces, va trebui să se adapteze Procesului Barcelona reînnoit;

36.

solicită înființarea de forumuri ale autorităților locale și regionale din statele membre UE și din țările partenere PEV pentru dimensiunea de est;

37.

reamintește sprijinul acordat, în declarația sa politică privind cooperarea transfrontalieră în regiunile din nordul Europei (CdR 313/2006), inițiativei Parlamentului European de a organiza un forum parlamentar privind dimensiunea de nord și repetă propunerea de a înființa un organ permanent adecvat, care să discute aspecte importante la nivel local și regional pentru politica privind dimensiunea de nord;

38.

ia notă cu satisfacție de importanța adecvată acordată de Comisie extinderii coridoarelor de transport importante până în țările vecine ale UE, în cadrul PEV. O rețea de transport integrată și cu perspective de viitor este de importanță fundamentală pentru dezvoltarea componentelor economice ale PEV;

Mobilitate și migrație

39.

reafirmă că mobilitatea și contactele dintre persoane sporesc capacitatea țărilor PEV de a profita de integrarea economică și că evoluția înspre o înțelegere reciprocă ar fi foarte dificilă dacă nu ar spori, pentru cetățenii din țările PEV, posibilitățile de a călători în țările UE;

40.

salută posibilitatea continuării schimburilor de stagiari și de funcționari detașați între autoritățile locale și regionale din statele membre UE, țările unei viitoare extinderi și țările PEV;

41.

solicită statelor membre UE să îmbunătățească procesul de eliberare a vizelor pentru a spori mobilitatea cetățenilor. O atenție deosebită ar trebui să se acorde studenților, schimburilor culturale și universitare și reprezentanților societății civile. Promovarea contactelor interpersonale va fi mai ușoară dacă se reduc costurile vizelor și se simplifică procedurile;

42.

solicită statelor membre UE să îmbunătățească eficiența serviciilor consulare din țările PEV și încurajează crearea, în aceste țări, a unor centre comune de examinare a cererilor pentru viza Schengen;

43.

salută încheierea cu Ucraina și cu Republica Moldova a unui acord privind facilitarea obținerii vizelor și readmisia; solicită Comisiei Europene să utilizeze experiența dobândită cu țările care au aderat recent la UE și să înceapă să negocieze acorduri similare cu alte țări PEV;

44.

subliniază faptul că mobilitatea nu poate exista decât într-un mediu de securitate. Aceasta presupune o răspundere comună a tuturor țărilor de a face față provocărilor migrației, în cadrul noului sistem privind parteneriatele pentru mobilitate. Pentru aceasta este necesar ca și țările partenere PEV să își asume obligația de a face mai mult pentru securitate și justiție. Noul sistem ar trebui să includă măsuri de combatere a migrației ilegale și să ofere mai multe oportunități pentru migrația legală dinspre țările PEV către UE;

45.

își reafirmă convingerea că autoritățile locale și regionale sunt în prima linie atunci când este vorba despre gestionarea problemelor legate de migrație. Acest lucru este valabil atât pentru migrația ilegală, atunci când autoritățile locale și regionale trebuie să gestioneze primirea și consecințele în materie de muncă ilegală, cât și pentru migrația legală, atunci când autoritățile locale și regionale sunt responsabile de furnizarea de servicii locale;

46.

recunoaște cooperarea dintre FRONTEX (1) și autoritățile locale în vederea prevenirii migrației ilegale și solicită continuarea și intensificarea cooperării cu autoritățile locale și regionale din statele membre frontaliere;

47.

solicită Comisiei Europene să încurajeze și să contribuie la elaborarea unor soluții practice în vederea consolidării gestionării frontierelor externe maritime sudice și îmbunătățirii capacității Comunității, statelor sale membre și autorităților locale și regionale de a face față situațiilor critice, cum ar fi fluxul masiv de imigranți ilegali (2), prin cooperarea cu țările de origine;

48.

solicită Comisiei Europene să creeze un nou fond tematic în cadrul bugetului UE (pe lângă Fondul European de Integrare), pentru a ajuta autoritățile locale din statele membre UE confruntate cu un flux deosebit de mare de migranți din țări terțe să facă față eficient provocării actuale reprezentată de populația migrantă pentru serviciile locale;

49.

cheamă Comisia Europeană să conceapă mijloacele necesare pentru a permite autorităților locale din țările de origine a migranților, care suferă în mod deosebit de emigrarea mâinii de lucru calificate, să dezvolte oportunități de atragere a persoanelor calificate și educate și să asigure dezvoltarea economică și culturală locală;

50.

solicită Comisiei Europene să sporească, după anul 2013, în cadrul noii politicii de coeziune a UE, finanțarea INTERREG pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile locale și regionale din statele membre UE și din țările PEV, pentru a face față problemelor comune, specifice regiunilor din care fac parte aceste țări;

51.

solicită statelor membre UE să utilizeze regulile privind traficul frontalier local care le-ar permite să încheie acorduri bilaterale cu țări terțe învecinate și să îmbunătățească contactele transfrontaliere; statele membre UE ar trebui să accelereze și să simplifice procesul de eliberare a vizelor pentru solicitanții care în trecut îndepliniseră deja cerințele respective;

Drepturile omului și traficul de persoane

52.

observă progresele considerabile obținute, de la lansarea PEV și a programului de Parteneriat euro-mediteranean, în privința drepturilor omului și a democrației și cheamă guvernele din țările PEV să respecte în continuare drepturile universale ale omului și principiile democrației, deoarece acestea constituie valorile fundamentale ale UE;

53.

solicită Comisiei Europene să continue să lucreze cu autoritățile locale și regionale și cu societatea civilă din țările PEV, pentru a îmbunătăți drepturile omului, drepturile minorităților, drepturile femeilor și ale copiilor. Solicită guvernelor țărilor PEV să dovedească o deschidere mai mare față de contribuțiile din partea societății civile;

54.

salută măsurile luate de toate țările PEV pentru a spori participarea femeilor la viața politică, socială și economică și pentru a promova egalitatea în drepturi pentru femei și bărbați, însă observă că discriminarea femeilor și violența în familie sunt încă foarte prezente; cheamă prin urmare țările participante să-și intensifice eforturile de promovare a drepturilor femeilor;

55.

recunoaște că traficul de persoane între unele țări PEV și statele membre UE rămâne o problemă deosebit de gravă;

56.

solicită guvernului Republicii Belarus să ratifice Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele aferente și să înceapă să dialogheze constructiv cu UE și să participe pe deplin la PEV;

57.

reiterează importanța dialogului social și invită Iordania, Libanul și Marocul să ratifice principalele convenții ale OIM privind libertatea de asociere și negocierile contractelor colective de muncă;

58.

solicită Comisiei Europene să înscrie printre prioritățile politicii sale de vecinătate protecția victimelor traficului de persoane, în conformitate cu respectarea drepturilor omului, principiu fundamental al UE;

59.

subliniază că autoritățile locale și regionale joacă un rol important în combaterea traficului de persoane. Recomandă deci, în conformitate cu cadrele juridice naționale respective, ca autoritățile locale și regionale din țările PEV să elaboreze și să pună în aplicare planuri de acțiune și strategii locale și regionale privind combaterea traficului de persoane, în colaborare strânsă cu guvernele centrale și celelalte state membre, pentru a împiedica traficul și a proteja victimele;

60.

solicită autorităților locale și regionale din statele membre UE să ajute autoritățile locale și regionale din țările PEV să elaboreze planuri de acțiune care ar putea include înființarea, la nivel local și/sau regional, a unui centru de resurse specializat sau a unei unități de sprijin pentru realizarea de acțiuni împotriva traficului de persoane, lansarea de campanii promoționale, organizarea de cursuri specializate pentru poliție și profesiile care intră în contact direct cu victimele traficului, îmbunătățirea oportunităților pentru femei și copii etc.;

61.

salută faptul că toate țările PEV au semnat Convenția ONU privind criminalitatea organizată transfrontalieră și invită guvernele Israelului, Marocului și Iordaniei să semneze și să ratifice primul și al doilea protocol privind traficul de persoane și, respectiv, traficul de migranți;

62.

este de acord cu concluziile Președinției formulate cu ocazia reuniunii Consiliului European de la 1 septembrie privind conflictul din Georgia și dorește totodată să menționeze rolul important pe care autoritățile locale și regionale îl pot juca în rezolvarea conflictului și în reconstrucția din perioada ulterioară conflictului; solicită guvernelor Georgiei, Federației Ruse și autorităților din Oseția de Sud să întreprindă urgent demersurile necesare pentru a permite reîntoarcerea sigură și durabilă a tuturor refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării, ca urmare a războiului din Oseția de Sud;

Conflicte regionale

63.

reafirmă faptul că UE are un interes direct să lucreze cu țările PEV pentru a contribui la rezolvarea așa-numitelor „conflicte înghețate” (3), deoarece acestea pot submina chiar securitatea Europei prin extinderea la nivel regional, prin fluxuri de migrație greu de controlat, prin întreruperi în aprovizionarea cu energie etc.;

64.

afirmă din nou că va fi greu ca PEV să-și demonstreze întregul potențial dacă nu se vor rezolva conflictele din cauza cărora cooperarea regională este extrem de dificilă sau chiar imposibilă. De ambele părți ale frontierei, persoanele și comunitățile locale suferă cel mai mult din cauza incapacității guvernelor lor centrale de a demara un dialog și de a încerca să rezolve conflictul în mod constructiv;

65.

cheamă UE să se implice mai activ în rezolvarea așa-numitelor „conflicte înghețate” prin sprijinirea unor programe diverse de consolidare a încrederii, prin gestionarea conflictelor, prin contacte interpersonale, prin „diplomația orașelor”, precum și prin consolidarea organizațiilor societății civile din teritoriile separatiste. UE ar trebui să mențină problemele privind aceste conflicte pe ordinea de zi a ședințelor cu organizațiile internaționale competente și cu țările implicate;

66.

solicită Comisiei Europene să sprijine programele de gestionare a frontierelor și măsurile de consolidare a încrederii între comunitățile locale aflate de ambele părți ale frontierei, în regiunile „separatiste”. Promovarea convergenței dintre sistemele politice, economice și juridice va facilita incluziunea socială și reabilitarea infrastructurii. În această privință, deosebit de importante sunt proiectele care generează venituri la nivel local;

67.

solicită Comisiei Europene să tragă învățămintele necesare din recentul proces de extindere a UE și să facă din relațiile de bună vecinătate o precondiție pentru exploatarea deplină a beneficiilor și potențialului PEV. Comisia ar trebui să le solicite țărilor implicate în „conflicte înghețate” să depună eforturi reînnoite și sincere pentru a găsi soluții durabile și acceptabile de-o parte și de alta.

Bruxelles, 9 octombrie 2008

Președintele

Comitetului Regiunilor

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  FRONTEX (Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene) este agenția Uniunii Europene responsabilă cu securitatea frontierelor externe.

(2)  CdR 64/2007 fin.

(3)  Conflictele din Transnistria, Abhazia, Oseția de Sud, Nagorno-Karabah, Orientul Mijlociu și Africa de Vest sunt descrise ca fiind „conflicte înghețate”.


Top