EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1180

Regulamentul delegat (UE) 2022/1180 al Comisiei din 11 ianuarie 2022 de rectificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

C/2022/22

OJ L 184, 11.7.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1180/oj

11.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1180 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2022

de rectificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (1), în special articolul 10 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2020/411 al Comisiei (2) conținea o eroare în secțiunea 2 capitolul II-1 partea B modificată din anexa I la Directiva 2009/45/CE.

(2)

Secțiunea 2 capitolul II-1 partea B din anexa I la Directiva 2009/45/CE, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul delegat (UE) 2020/411, nu exclude regula 8.1 din domeniul de aplicare al părții respective a Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 (Convenția SOLAS din 1974), astfel cum a fost modificată, pentru navele de pasageri din clasele B, C și D.

(3)

În cursul negocierilor privind proiectul Regulamentului delegat (UE) 2020/411, experții au convenit că cerințele privind întoarcerea în siguranță în port codificate în regula 8.1 din capitolul II-1 partea B din Convenția SOLAS din 1974 nu ar trebui să se aplice navelor de pasageri din clasele B, C și D, deoarece acest lucru ar fi disproporționat având în vedere circumstanțele în care sunt exploatate navele din aceste clase.

(4)

Prin urmare, Directiva 2009/45/CE trebuie rectificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În secțiunea 2 capitolul II-1 din anexa I la Directiva 2009/45/CE, partea B se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA B – STABILITATEA ÎN STARE INTACTĂ, COMPARTIMENTAREA ȘI STABILITATEA ÎN CAZ DE AVARIE

Navele aplică cerințele din dispozițiile corespunzătoare din capitolul II-1 părțile B - B-4 din Convenția SOLAS, astfel cum a fost modificată, cu excepția regulii 8-1.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 ianuarie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 163, 25.6.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/411 al Comisiei din 19 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri în ceea ce privește cerințele de siguranță pentru navele de pasageri angajate în curse interne (JO L 83, 19.3.2020, p. 1).


Top