EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0884

Decizia (PESC) 2022/884 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

ST/8676/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 128–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj

3.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/128


DECIZIA (PESC) 2022/884 A CONSILIULUI

din 3 iunie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei. Atacul respectiv reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(4)

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în cei mai fermi termeni posibili agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și subminează securitatea și stabilitatea europeană și mondială. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice.

(5)

În concluziile sale din 24 martie 2022, Consiliul European a declarat că Uniunea este în continuare pregătită să elimine lacunele și să vizeze eludările efective și potențiale ale măsurilor restrictive deja adoptate, precum și să acționeze rapid cu noi sancțiuni substanțiale coordonate împotriva Rusiei și a Belarusului, menite să obstrucționeze în mod eficace capacitatea Rusiei de a continua agresiunea.

(6)

Având în vedere gravitatea situației și ca răspuns la războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, ar trebui să fie introduse măsuri restrictive suplimentare.

(7)

Ar trebui să fie interzise importul, achiziționarea sau transferul în statele membre de țiței și de anumite produse petroliere din Rusia. De asemenea, ar trebui să fie interzise asigurarea și reasigurarea transportului maritim al acestor mărfuri către țări terțe. Ar trebui prevăzute perioade de tranziție adecvate.

(8)

Având în vedere situația geografică a mai multor state membre, care generează o dependență specifică de țițeiul importat prin conducte din Rusia, fără aprovizionări alternative viabile pe termen scurt, interzicerea importului de țiței din Rusia ar trebui să nu se aplice temporar, până când Consiliul decide altfel, importurilor prin conducte de țiței din Rusia în statele membre respective. Statele membre respective ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a obține aprovizionări alternative cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să monitorizeze progresele înregistrate de statele membre în cauză în ceea ce privește obținerea de aprovizionări alternative. Atunci când un stat membru a înregistrat progrese suficiente, Înaltul Reprezentant, cu sprijinul Comisiei, ar trebui să propună Consiliului să pună capăt acestei excepții temporare în ceea ce privește statul membru respectiv.

(9)

În cadrul reuniunii sale din 30-31 mai 2022, Consiliul European a convenit că va reveni cât mai curând posibil asupra chestiunii privind excepția temporară referitoare la țițeiul livrat prin conducte.

(10)

Este necesar să se interzică transferul, transportul sau revânzarea ulterioară a țițeiului din Rusia, livrat într-un stat membru prin conducte, către alte state membre sau către țări terțe, precum și să se interzică, după o perioadă de tranziție de opt luni, transferul, transportul sau revânzarea ulterioară către alte state membre a produselor petroliere obținute din astfel de țiței. Având în vedere dependența specifică a Cehiei de astfel de produse petroliere, ar trebui să i se acorde o perioadă suplimentară de zece luni pentru a găsi aprovizionări alternative.

(11)

Având în vedere expunerea geografică specifică a Bulgariei, ar trebui să se prevadă, pentru o perioadă limitată, o derogare specială de la interdicția de a importa țiței transportat pe cale maritimă (denumit în continuare „țiței transportat pe mare”) și produse petroliere. Având în vedere situația specifică a Croației legată de necesitatea ca rafinăria sa să obțină aprovizionarea regulată cu motorină în vid pentru funcționarea sa, ar trebui să fie posibil ca autoritatea națională competentă să autorizeze achiziționarea, importul sau transferul de motorină în vid rusă pentru o anumită perioadă, în anumite condiții.

(12)

În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, ar trebui să se permită importul în acest stat membru al țițeiului transportat pe mare din Rusia, printr-o derogare temporară excepțională, până când aprovizionarea prin conducte este reluată sau până când Consiliul decide că statului membru respectiv urmează să i se aplice interdicția de a importa țiței livrat prin conducte.

(13)

În conformitate cu principiul libertății de tranzit, interdicțiile privind achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de anumite produse petroliere din Rusia nu ar trebui să aducă atingere achiziționării, importului sau transferului unor astfel de mărfuri care provin dintr-o țară terță și doar tranzitează Rusia. În special, interdicțiile respective nu ar trebui să se aplice în situația în care Rusia este identificată ca stat de export în declarațiile vamale, dacă țara de origine a țițeiului și a altor produse petroliere este identificată în declarațiile respective ca fiind un stat terț.

(14)

Ar trebui să fie interzisă furnizarea către Rusia de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidență contabilă și de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de relații publice. De asemenea, ar trebui să se modifice interdicțiile privind depozitele, întreprinderile de transport rutier stabilite în Rusia și, respectiv, serviciile pentru fiducii. În cele din urmă, ar trebui să se adauge anumite rubrici pe listele persoanelor juridice, ale entităților și ale organismelor prevăzute în anexele la Decizia 2014/512/PESC.

(15)

Pentru a se asigura punerea în aplicare fără probleme a articolului 1j din Decizia 2014/512/PESC, ar trebui să fie prelungit termenul pentru încetarea activităților prevăzut la alineatele (2) și (3) de la articolul menționat de la 10 mai 2022 până la 5 iulie 2022.

(16)

Este oportun să se clarifice faptul că prezenta decizie nu împiedică primirea plăților de către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru de la contrapartea rusă în temeiul contractelor privind produsele și tehnologiile menționate la articolul 4c din Decizia 2014/512/PESC care au fost încheiate înainte de 26 februarie 2022 și au fost executate înainte de 27 mai 2022.

(17)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(18)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(19)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt absolut esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(20)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(21)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, respectivele măsuri nu împiedică canalele mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(22)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(23)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1aa se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește primirea plăților datorate de persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la alineatul respectiv în temeiul contractelor executate înainte de 15 mai 2022.”;

(b)

la alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, tranzacțiile care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune, într-o țară membră a Spațiului Economic European, în Elveția sau în Balcanii de Vest;”;

(c)

la alineatul (3), se adaugă următoarele litere:

„(d)

tranzacțiilor, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 5 septembrie 2022, a întreprinderilor comune sau a construcțiilor juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022 în care este implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);

(e)

tranzacțiilor legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice și de furnizarea de servicii și echipamente necesare pentru funcționarea, întreținerea și securitatea acestora, inclusiv furnizarea de firewall-uri și de servicii de centru de apel către o persoană juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa X.”

2.

La articolul 1b, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau servicii de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau servicii de păstrare în custodie:

(a)

este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor menționate la alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;

(b)

este destinată exclusiv pentru plata unor onorarii rezonabile sau pentru rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

este destinată exclusiv pentru plata comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;

(d)

este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o anumită autorizație; sau

(e)

este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații internaționale.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul literei (a), (b), (c) sau (e) de la prezentul alineat în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

3.

La articolul 1d, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.”

4.

Articolul 1e se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1e

(1)   Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, persoanelor juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista din anexa VIII sau oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa VIII.

(2)   Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism care figurează pe lista din anexa VIII, interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică de la data menționată în acest scop în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la aceeași dată oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa VIII.”

5.

La articolul 1h alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, achiziționarea, importul sau transportul de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune; sau”.

6.

Articolul 1j se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1j

(1)   Se interzice înregistrarea, furnizarea unui sediu social și a unei adrese comerciale sau administrative, precum și furnizarea de servicii de administrare unei fiducii sau oricărei construcții juridice similare care are drept constituitor sau beneficiar:

(a)

resortisanți ruși sau persoane fizice care își au reședința în Rusia;

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia;

(c)

persoane juridice, entități sau organisme ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a) sau (b);

(d)

persoane juridice, entități sau organisme controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a), (b) sau (c);

(e)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism menționat la litera (a), (b), (c) sau (d).

(2)   Se interzice ca, începând cu 5 iulie 2022, să se acționeze sau să se ia măsuri ca o altă persoană să acționeze în calitate de administrator fiduciar, acționar nominal, director, secretar sau o funcție similară pentru o fiducie ori o construcție juridică similară astfel cum este menționată la alineatul (1).

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor care sunt strict necesare pentru rezilierea, până la 5 iulie 2022, a contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 9 aprilie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când constituitorul sau beneficiarul este un resortisant al unui stat membru sau o persoană fizică ce deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

(5)   Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, continuarea serviciilor menționate la alineatul (2) după data de 5 iulie 2022, pentru:

(a)

finalizarea până la 5 septembrie 2022 a operațiunilor strict necesare pentru rezilierea contractelor menționate la alineatul (3), cu condiția ca respectivele operațiuni să fi fost inițiate înainte de 11 mai 2022; sau

(b)

alte motive, cu condiția ca prestatorii de servicii să nu accepte de la persoanele menționate la alineatul (1) sau să nu le pună acestora la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, sau să nu le furnizeze în alt mod niciun beneficiu din activele plasate într-o fiducie.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele respective, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:

(a)

în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări;

(b)

în scopul desfășurării unor activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia; sau

(c)

în scopul operării fiduciilor al căror obiectiv este de a administra sisteme de pensii ocupaționale, polițe de asigurare sau sisteme de alocare de acțiuni angajaților, organizații caritabile, cluburi sportive de amatori și fonduri pentru minori sau pentru adulți vulnerabili.

(7)   Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5) sau (6) în termen de două săptămâni de la acordarea respectivei autorizații.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1k

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidență contabilă sau de consultanță fiscală sau de servicii de consultanță în afaceri și în management sau de servicii de relații publice către:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoanele juridice, entitățile sau organismele stabilite în Rusia.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea, până la 5 iulie 2022, a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea dreptului la apărare în cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.

(4)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatul respectiv, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar pentru:

(a)

scopuri umanitare, precum acordarea de asistență sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b)

activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia.”

8.

La articolul 4 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

transportul, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acesta este interzis în temeiul articolului 4o sau 4p; sau”.

9.

La articolul 4a alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii, precum și a transportului, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p; sau”.

10.

La articolul 4g, se adaugă următorul alineat:

„(3)   Se interzice publicitatea pentru produse sau servicii în cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa IX, inclusiv prin transmisia sau distribuția prin oricare dintre mijloacele menționate la alineatul (1).”

11.

La articolul 4ha alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, precum și de anumite produse chimice și produse din fier;”.

12.

Articolul 4n alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 4o sau 4p, achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

„funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional; sau”.

13.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 4o

(1)   Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, de țiței sau de produse petroliere, dacă acestea provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare sau de asistență financiară sau de orice alte servicii în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1).

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a)

până la 5 decembrie 2022 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de țiței, încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;

(b)

până la 5 februarie 2023, în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de produse petroliere, încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;

(c)

în ceea ce privește achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești;

(d)

în ceea ce privește țițeiul care este livrat prin conducte din Rusia în statele membre, până când Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant cu sprijinul Comisiei, decide că se aplică interdicțiile de la alineatele (1) și (2).

(4)   În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, în acest stat membru poate fi importat țiței transportat pe mare din Rusia, printr-o derogare temporară excepțională de la alineatele (1) și (2), până când aprovizionarea este reluată sau până când decizia Consiliului menționată la alineatul (3) litera (d) se aplică statului membru respectiv, luându-se în considerare data care survine mai devreme.

(5)   Începând cu 5 decembrie 2022 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, autoritățile competente din Bulgaria pot să autorizeze executarea până la 31 decembrie 2024 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, având ca obiect achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere care provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.

(6)   Începând cu 5 februarie 2023 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, autoritățile competente din Croația pot autoriza până la 31 decembrie 2023 achiziționarea, importul sau transferul motorinei în vid care provine din Rusia sau este exportată din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

nu este disponibilă nicio aprovizionare alternativă cu motorină în vid; și

(b)

Croația a notificat Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de data autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, iar Comisia nu a ridicat obiecții în termenul respectiv.

(7)   Mărfurile importate în urma unei derogări acordate de o autoritate competentă în temeiul alineatului (4) sau (5) nu pot fi vândute cumpărătorilor situați într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

(8)   Se interzice transferul sau transportul țițeiului livrat prin conducte în statele membre astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d), în alte state membre sau în țări terțe, sau vânzarea acestuia către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Toate transporturile și containerele de astfel de țiței trebuie să fie marcate clar cu «REBCO: exportul interzis».

Începând cu 5 februarie 2023, în cazul în care țițeiul a fost livrat prin conducte către un stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d), se interzice transferul sau transportul produselor petroliere care sunt obținute din astfel de țiței către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea unor astfel de produse petroliere către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Prin derogare temporară, interdicțiile menționate la al treilea paragraf se aplică de la 5 decembrie 2023 pentru importul și transferul în Cehia și pentru vânzarea către cumpărători din Cehia a produselor petroliere obținute din țiței livrat prin conducte către un alt stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). În cazul în care se pun la dispoziția Cehiei, înainte de această dată, aprovizionări alternative cu astfel de produse petroliere, Consiliul pune capăt respectivei derogări temporare. În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, volumele acestor produse petroliere importate în Cehia din alte state membre nu depășesc volumele medii importate în Cehia din aceste alte state membre în aceeași perioadă din cursul ultimilor cinci ani.

(9)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică achizițiilor în Rusia de țiței sau de produse petroliere care sunt necesare pentru a satisface nevoile esențiale ale cumpărătorului din Rusia sau ale proiectelor umanitare din Rusia.

(10)   Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 4p

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare sau de asistență financiară, sau de orice alte servicii legate de transportul, inclusiv prin transferuri de la navă la navă, către țări terțe, de țiței sau de produse petroliere care provin din Rusia sau care au fost exportate din Rusia.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

executarea până la 5 decembrie 2022 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte; sau

(b)

transportul de țiței sau de produse petroliere, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești.”

14.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Prezentul punct se aplică în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile menționate la punctul 4 din anexa la prezenta decizie începând cu 25 iunie 2022 și cu condiția ca, după ce a examinat respectivele cazuri, Consiliul să decidă în unanimitate.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

C. COLONNA


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

1.

În anexa IV la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)

Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Rus de Cercetare în Domeniul Măsurătorilor Optice și Fizice)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Rus de Cercetare Științifică Etalon)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru comenzi din domeniul apărării statului)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de Proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudniy)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul Tehnologiei Electronice de Calcul)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor Telemecanice din Kaluga)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)

Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Instrumentale din Omsk)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)

Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Întreprinderea Științifică de Producție «Radiosviaz»)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Gestionării Comunicațiilor)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție Științifică și Institutul de Cercetare Științifică pentru RadioComponente)

Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)

Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Salyut»)

Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)

Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)

Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov» (Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I.I.Toropov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov Radio Instrument Plant»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice, Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky Electromechanical Plant Molot»)

Tactical Missile Company, PJSC «MBDB „ISKRA”» (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de Proiectare pentru Automatizare)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică Azov)

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO – Gidropribor»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY GIDROPRESS»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «Granit-Electron»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)

Tambov Plant (TZ) «October»

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)

United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)”.

2.

În anexa VII la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:

„Regatul Unit

Coreea de Sud”.

3.

Anexa VIII la Decizia 2014/512/PESC se înlocuiește cu următoarea anexă:

„ANEXA VIII

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1e

Denumirea persoanei juridice, a entității sau a organismului

Data de aplicare

Bank Otkritie

12 martie 2022

Novikombank

12 martie 2022

Promsvyazbank

12 martie 2022

Bank Rossiya

12 martie 2022

Sovcombank

12 martie 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 martie 2022

VTB BANK

12 martie 2022

Sberbank

14 iunie 2022

Credit Bank of Moscow (Banca de Credit din Moscova)

14 iunie 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank (Banca Agricolă Rusă SA, JSC Rosselkhozbank)

14 iunie 2022

”.

4.

În anexa IX la Decizia 2014/512/PESC se adaugă următoarele rubrici:

„Rossiya RTR/RTR Planeta

Rossiya 24/Russia 24

TV Centre International”.


Top