EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0543

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/1728

OJ L 78, 23.3.2017, p. 13–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/543/oj

23.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/543 AL COMISIEI

din 22 martie 2017

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor (1), în special articolul 5 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura comparabilitatea datelor provenite din recensămintele populației și ale locuințelor efectuate în statele membre și pentru a permite elaborarea de sinteze fiabile la nivelul Uniunii, tematicile recensămintelor trebuie definite și defalcate în același mod în toate statele membre. Prin urmare, ar trebui să fie adoptate specificațiile tehnice pentru aceste tematici și pentru defalcările lor.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Specificațiile tehnice pentru tematicile recensământului și defalcările lor care trebuie să fie aplicate datelor care urmează să fie trimise Comisiei pentru anul de referință 2021 sunt enumerate în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218, 13.8.2008, p. 14.


ANEXĂ

Specificații tehnice pentru tematicile de recensământ și pentru defalcările acestora

Specificațiile tehnice sunt prezentate după cum urmează:

Fiecare tematică este identificată printr-un titlu.

Titlul tematicii poate fi urmat de specificații tehnice referitoare la tematica respectivă în general.

Apoi, se specifică defalcarea (defalcările) pentru tematică. Unele tematici au mai multe defalcări, fiecare cu niveluri diferite de detaliu. În acest caz, „H” desemnează defalcările cu cel mai înalt nivel de detaliu, „M” desemnează defalcările cu un nivel mediu de detaliu și „L” desemnează defalcările cu cel mai scăzut nivel de detaliu, iar „N” identifică defalcarea care se referă la nivelul național.

Se identifică totalurile cărora li se aplică defalcările. Fiecare defalcare poate fi urmată de alte specificații tehnice care se referă în mod specific la defalcarea respectivă.

Tematică: Locul de reședință obișnuită

Aplicând definiția pentru „reședință obișnuită” care apare la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008, statele membre tratează cazurile speciale după cum urmează:

(a)

În cazul în care o persoană locuiește în mod regulat în mai mult de o reședință în cursul anului, reședința unde aceasta își petrece cea mai mare parte a anului este considerată ca fiind locul său de reședință obișnuită, indiferent dacă se află în altă parte în țară sau în străinătate. Cu toate acestea, o persoană care lucrează în afara locului de reședință în timpul săptămânii și care se întoarce la locuința familială în week-enduri trebuie să considere locuința familială ca fiind locul său de reședință obișnuită, indiferent dacă locul său de muncă se află în altă parte în țară sau în străinătate.

(b)

Elevii de școală primară și liceu care locuiesc în afara locuinței lor familiale în cursul anului școlar și, indiferent de frecvența cu care se întorc la locuința familială, trebuie să considere locuința familială ca fiind locul lor de reședință obișnuită, indiferent dacă își continuă studiile în altă parte în țară sau în străinătate.

(c)

Studenții din învățământul terțiar care locuiesc în afara locuinței lor familiale în cursul perioadei de studii într-o instituție de învățământ superior sau la universitate, trebuie să considere locuința pe care o ocupă în timpul anului universitar ca fiind locul lor de reședință obișnuită, indiferent dacă este vorba de o instituție (de exemplu, un internat) sau de o reședință privată și indiferent dacă își continuă studiile în altă parte în țară sau în străinătate. În mod excepțional, în cazul în care locul de studii este în țară, locul lor de reședință obișnuită poate fi considerat a fi locuința familială.

(d)

O instituție este considerată drept locul de reședință obișnuită al tuturor celor care, la momentul recensământului, au locuit sau este probabil că vor locui 12 luni în acest loc.

(e)

Regula generală în legătură cu locul în care o persoană își petrece perioada de odihnă zilnică se aplică pentru persoanele care își îndeplinesc serviciul militar obligatoriu și pentru membrii forțelor armate care locuiesc în cazărmi sau tabere militare.

(f)

Locul de recenzare este considerat ca fiind locul de reședință obișnuită pentru persoanele fără adăpost, nomazi, vagabonzi și persoanele pentru care nu există noțiunea de „reședință obișnuită”.

(g)

Un copil care locuiește în mod alternativ în două locuri de reședință (de exemplu, în cazul în care părinții săi sunt divorțați) trebuie să considere locuința unde își petrece cea mai mare a timpului ca fiind locul său de reședință obișnuită. În cazul în care acesta petrece o perioadă de timp egală cu fiecare din părinți, locul de reședință obișnuită este locul în care copilul petrece noaptea recensământului, sau, în mod alternativ, gospodăria în care copilul are domiciliul legal sau înregistrat.

(h)

Marinarii din marina comercială și pescarii care își au reședința obișnuită în țară, dar care sunt pe mare la momentul recensământului, (inclusiv cei care nu au ca loc de reședință decât bordul navelor) sunt, de asemenea, incluși.

(i)

Persoanele care se află în situație de ședere ilegală sau fără forme legale, precum și solicitanții de azil și persoanele care au solicitat sau cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau tipuri similare de protecție internațională sunt, de asemenea, incluse, cu condiția ca acestea să îndeplinească criteriile de reședință obișnuită în această țară. Nu este vorba de a face o distincție între aceste persoane, ci mai degrabă, de a garanta că acestea nu sunt omise din recenzare.

(j)

Copiii născuți în cele douăsprezece luni care precedă data de referință a recensământului și ai căror membri de familie au reședința obișnuită pe teritoriul național la data de referință a recensământului trebuie, de asemenea, să fie incluși.

(k)

Persoanele a căror ședere în țară (reală și/sau intenționată) este de exact un an sunt incluse.

Membrii forțelor armate și navale, personalul diplomatic și familiile acestora

(l)

Membrii forțelor armate și navale străine și personalul diplomatic străin și familiile acestora, care se află în țară, indiferent de durata șederii lor, se exclud din populația rezidentă a unei țări.

(m)

În cazul în care durata șederii în afara țării poate fi stabilită pentru membrii forțelor armate și navale naționale și personalul serviciilor diplomatice și familiile acestora, care se află în afara țării, se aplică următoarele reguli:

în cazul în care locuiesc în străinătate de mai puțin de 12 luni și intenționează să se întoarcă la locul de plecare, ei trebuie să fie localizați pe teritoriul țării în conformitate cu normele privind reședința obișnuită. În special, aceste persoane ar putea fi localizate (în ordine descrescătoare a priorității) după cum urmează:

(i)

adresa locuinței familiale pe teritoriul țării, dacă există, sau

(ii)

locul de muncă din țara de care au aparținut înainte de plecare.

În cazul în care locuiesc în străinătate pentru cel puțin 12 luni sau, în cazul în care nu intenționează să se întoarcă la locul de plecare (deși se întorc în țară în cursul unei perioade de 12 luni), acestea sunt localizate într-un „loc virtual” (extra regiune) din țara de plecare.

Pe baza definiției locului de reședință obișnuită, persoanele care își au reședința în mod obișnuit în locul de recenzare, dar care sunt absente, sau despre care se așteaptă să fie absente, la momentul recensământului pentru mai puțin de un an, sunt considerate ca fiind persoane temporar absente și, prin urmare, sunt incluse în populația totală. Pe de altă parte, persoanele care locuiesc sau despre care se așteaptă să locuiască în afara locului de recenzare timp de un an sau mai mult nu sunt considerate ca fiind temporar absente și, prin urmare, se exclud din populația totală, indiferent de durata vizitelor pe care aceste persoane le pot face familiilor lor la anumite intervale de timp.

Persoanele care fac obiectul recensământului, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru reședința obișnuită în locul de recenzare, și anume, care nu locuiesc sau despre care nu se așteaptă să locuiască în locul de recenzare pe o perioadă continuă de cel puțin 12 luni, sunt considerate ca fiind temporar prezente și, prin urmare, nu se numără în cadrul populației rezidente totale.

Zona geografică  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Total (pe teritoriul statului membru)

0.

0.

0.

0.

x.

Toate regiunile NUTS 1 din statul membru

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Toate regiunile NUTS 2 din statul membru

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Toate regiunile NUTS 3 din statul membru

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Toate regiunile LAU 2 din statul membru

 

 

 

x.x.x.x.

Defalcările pentru „Zona geografică” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal referitor la persoane (Locul de reședință obișnuită). Ele pot fi utilizate și pentru a defalca, la nivel regional, orice total căruia nu i se aplică nici tematica „Locul de reședință obișnuită”, nici tematica „Localizarea locului de muncă”.

În ceea ce privește defalcările pentru „Zona geografică”, se utilizează versiunile clasificării unităților teritoriale de statistică (NUTS (2)) și ale clasificării unităților administrative locale (Local Administrative Units – LAU) în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Tematică: Localizarea locului de muncă

Localizarea locului de muncă este zona geografică în care o persoană care este în prezent o persoană ocupată își exercită activitatea profesională.

Locul de muncă al celor care lucrează în principal la domiciliu este același cu locul lor de reședință obișnuită. Termenul „muncă” se referă la activitatea realizată de o „persoană ocupată”, conform definiției din cadrul tematicii „Statutul activității curente”. O persoană care lucrează „în principal” la domiciliu este o persoană care își petrece timpul de lucru în totalitate sau în cea mai mare parte la domiciliu și care petrece mai puțin timp sau deloc la un loc de muncă altul decât cel de la domiciliu.

În ceea ce privește defalcările pentru „Localizarea locului de muncă”, se utilizează versiunea clasificării unităților teritoriale de statistică (NUTS) în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Informațiile cu privire la persoanele care nu au un loc de muncă fix, dar care se prezintă la o adresă fixă la începutul perioadei lor de activitate (de exemplu, șoferii de autobuz, echipajul de zbor al unei companii aeriene, vânzătorii de la tarabele din piață care nu sunt demontate la sfârșitul zilei de lucru) trebuie să indice această adresă. Această categorie poate include, de asemenea, persoanele care călătoresc pentru a lucra în mod regulat peste graniță într-o țară vecină. Subdiviziunea „Fără un loc de muncă fix (în interiorul sau în afara statului membru)” cuprinde toate persoanele fără loc de muncă fix, dar se referă, de asemenea, la persoanele cărora nu este posibil să li se atribuie locul de muncă, cum ar fi, de exemplu, marinarii, pescarii și lucrătorii offshore.

Localizarea locului de muncă  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Total

0.

0.

1.

Pe teritoriul statului membru

1.

1.

 

1.x.

Toate regiunile NUTS 1 din statul membru

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Toate regiunile NUTS 2 din statul membru

 

1.x.x.

 

1.y.

Nu se cunoaște locul de muncă în statul membru

 

1.y.

2.

Nu se află pe teritoriul statului membru

2.

2.

3.

Fără un loc de muncă fix (în interiorul statului membru sau în afara lui)

3.

3.

4.

Nu se cunoaște locul de muncă (nu se cunoaște dacă este în interiorul statului membru sau în afara lui)

4.

4.

5.

Nu se aplică (nu lucrează)

5.

5.

Defalcările pentru „Localizarea locului de muncă” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Localitatea

„Localitatea” este definită ca fiind un grup de populație distinct, și anume o zonă definită de un grup de populație care locuiește în clădiri vecine unele față de altele sau alăturate. Astfel de clădiri:

(a)

fie pot forma o zonă construită continuă, cu o dispunere a străzilor care poate fi identificată în mod clar; sau

(b)

deși nu aparțin unei zone construite de acest tip, pot constitui un ansamblu de clădiri desemnate exclusiv printr-un nume de loc recunoscut la nivel local; sau

(c)

deși nu îndeplinesc niciunul dintre cele două criterii de mai sus, pot constitui un ansamblu de clădiri, dintre care niciuna nu se află la o distanță mai mare de 200 de metri de construcția cea mai apropiată.

În aplicarea acestei definiții, anumite categorii de utilizări ale terenurilor nu trebuie considerate ca întrerupând continuitatea unei zone construite. Categoriile în cauză includ: construcții și instalații industriale și comerciale, parcuri publice, terenuri de joacă și grădini, terenuri de fotbal și alte facilități sportive, cursuri de apă traversate de poduri, căi ferate, canale, parcări și alte infrastructuri de transport, precum și curți de biserici și cimitire.

Regiunile LAU 2 având o populație totală de mai puțin de 2 000 de persoane pot fi considerate o localitate.

„Populația unei localități” este definită ca fiind persoanele care își au reședința obișnuită în localitatea respectivă.

O clădire dispersată trebuie alocată categoriei care reprezintă numărul de persoane care își au reședința obișnuită în clădire.

Dimensiunea localității

LOC.

0.

Total

0.

1.

1 000 000 sau mai multe persoane

1.

2.

500 000 – 999 999 de persoane

2.

3.

200 000 – 499 999 de persoane

3.

4.

100 000 – 199 999 de persoane

4.

5.

50 000 – 99 999 de persoane

5.

6.

20 000 – 49 999 de persoane

6.

7.

10 000 – 19 999 de persoane

7.

8.

5 000 – 9 999 de persoane

8.

9.

2 000 – 4 999 de persoane

9.

10.

1 000 – 1 999 de persoane

10.

11.

500 – 999 de persoane

11.

12.

200 – 499 de persoane

12.

13.

mai puțin de 200 de persoane

13.

Defalcarea „Dimensiunea localității” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal de unități care pot fi localizate în „localități”, inclusiv orice total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Sex

Sex

SEX.

0.

Total

0.

1.

Bărbați

1.

2.

Femei

2.

Defalcarea „Sex” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Vârstă

Se declară vârsta împlinită, în ani împliniți, la data de referință.

Vârstă

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

sub 15 ani

1.

1.

1.

 

1.1.

sub 5 ani

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

sub 1 an

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2

1 an

 

 

1.1.2

 

 

1.1.3

2 ani

 

 

1.1.3

 

 

1.1.4

3 ani

 

 

1.1.4

 

 

1.1.5

4 ani

 

 

1.1.5

 

1.2.

între 5 și 9 ani

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1

5 ani

 

 

1.2.1

 

 

1.2.2

6 ani

 

 

1.2.2

 

 

1.2.3

7 ani

 

 

1.2.3

 

 

1.2.4

8 ani

 

 

1.2.4

 

 

1.2.5

9 ani

 

 

1.2.5

 

1.3.

între 10 și 14 ani

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1

10 ani

 

 

1.3.1

 

 

1.3.2

11 ani

 

 

1.3.2

 

 

1.3.3

12 ani

 

 

1.3.3

 

 

1.3.4

13 ani

 

 

1.3.4

 

 

1.3.5

14 ani

 

 

1.3.5

2.

între 15 și 29 ani

2.

2.

2.

 

2.1.

între 15 și 19 ani

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1

15 ani

 

 

2.1.1

 

 

2.1.2

16 ani

 

 

2.1.2

 

 

2.1.3

17 ani

 

 

2.1.3

 

 

2.1.4

18 ani

 

 

2.1.4

 

 

2.1.5

19 ani

 

 

2.1.5

 

2.2.

între 20 și 24 ani

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1

20 ani

 

 

2.2.1

 

 

2.2.2

21 ani

 

 

2.2.2

 

 

2.2.3

22 ani

 

 

2.2.3

 

 

2.2.4

23 ani

 

 

2.2.4

 

 

2.2.5

24 ani

 

 

2.2.5

 

2.3.

între 25 și 29 ani

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1

25 ani

 

 

2.3.1

 

 

2.3.2

26 ani

 

 

2.3.2

 

 

2.3.3

27 ani

 

 

2.3.3

 

 

2.3.4

28 ani

 

 

2.3.4

 

 

2.3.5

29 ani

 

 

2.3.5

3.

între 30 și 49 ani

3.

3.

3.

 

3.1.

între 30 și 34 ani

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1

30 ani

 

 

3.1.1

 

 

3.1.2

31 ani

 

 

3.1.2

 

 

3.1.3

32 ani

 

 

3.1.3

 

 

3.1.4

33 ani

 

 

3.1.4

 

 

3.1.5

34 ani

 

 

3.1.5

 

3.2.

între 35 și 39 ani

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1

35 ani

 

 

3.2.1

 

 

3.2.2

36 ani

 

 

3.2.2

 

 

3.2.3

37 ani

 

 

3.2.3

 

 

3.2.4

38 ani

 

 

3.2.4

 

 

3.2.5

39 ani

 

 

3.2.5

 

3.3.

între 40 și 44 ani

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1

40 ani

 

 

3.3.1

 

 

3.3.2

41 ani

 

 

3.3.2

 

 

3.3.3

42 ani

 

 

3.3.3

 

 

3.3.4

43 ani

 

 

3.3.4

 

 

3.3.5

44 ani

 

 

3.3.5

 

3.4.

între 45 și 49 ani

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1

45 ani

 

 

3.4.1

 

 

3.4.2

46 ani

 

 

3.4.2

 

 

3.4.3

47 ani

 

 

3.4.3

 

 

3.4.4

48 ani

 

 

3.4.4

 

 

3.4.5

49 ani

 

 

3.4.5

4.

între 50 și 64 ani

4.

4.

4.

 

4.1.

între 50 și 54 ani

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1

50 ani

 

 

4.1.1

 

 

4.1.2

51 ani

 

 

4.1.2

 

 

4.1.3

52 ani

 

 

4.1.3

 

 

4.1.4

53 ani

 

 

4.1.4

 

 

4.1.5

54 ani

 

 

4.1.5

 

4.2.

între 55 și 59 ani

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1

55 ani

 

 

4.2.1

 

 

4.2.2

56 ani

 

 

4.2.2

 

 

4.2.3

57 ani

 

 

4.2.3

 

 

4.2.4

58 ani

 

 

4.2.4

 

 

4.2.5

59 ani

 

 

4.2.5

 

4.3.

între 60 și 64 ani

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1

60 ani

 

 

4.3.1

 

 

4.3.2

61 ani

 

 

4.3.2

 

 

4.3.3

62 ani

 

 

4.3.3

 

 

4.3.4

63 ani

 

 

4.3.4

 

 

4.3.5

64 ani

 

 

4.3.5

5.

între 65 și 84 ani

5.

5.

5.

 

5.1.

între 65 și 69 ani

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1

65 ani

 

 

5.1.1

 

 

5.1.2

66 ani

 

 

5.1.2

 

 

5.1.3

67 ani

 

 

5.1.3

 

 

5.1.4

68 ani

 

 

5.1.4

 

 

5.1.5

69 ani

 

 

5.1.5

 

5.2.

între 70 și 74 ani

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1

70 ani

 

 

5.2.1

 

 

5.2.2

71 ani

 

 

5.2.2

 

 

5.2.3

72 ani

 

 

5.2.3

 

 

5.2.4

73 ani

 

 

5.2.4

 

 

5.2.5

74 ani

 

 

5.2.5

 

5.3.

între 75 și 79 ani

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1

75 ani

 

 

5.3.1

 

 

5.3.2

76 ani

 

 

5.3.2

 

 

5.3.3

77 ani

 

 

5.3.3

 

 

5.3.4

78 ani

 

 

5.3.4

 

 

5.3.5

79 ani

 

 

5.3.5

 

5.4.

între 80 și 84 ani

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1

80 ani

 

 

5.4.1

 

 

5.4.2

81 ani

 

 

5.4.2

 

 

5.4.3

82 ani

 

 

5.4.3

 

 

5.4.4

83 ani

 

 

5.4.4

 

 

5.4.5

84 ani

 

 

5.4.5

6.

85 de ani și peste

6.

6.

6.

 

6.1.

între 85 și 89 ani

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1

85 ani

 

 

6.1.1

 

 

6.1.2

86 ani

 

 

6.1.2

 

 

6.1.3

87 ani

 

 

6.1.3

 

 

6.1.4

88 ani

 

 

6.1.4

 

 

6.1.5

89 ani

 

 

6.1.5

 

6.2.

între 90 și 94 ani

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1

90 ani

 

 

6.2.1

 

 

6.2.2

91 ani

 

 

6.2.2

 

 

6.2.3

92 ani

 

 

6.2.3

 

 

6.2.4

93 ani

 

 

6.2.4

 

 

6.2.5

94 ani

 

 

6.2.5

 

6.3.

între 95 și 99 ani

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1

95 ani

 

 

6.3.1

 

 

6.3.2

96 ani

 

 

6.3.2

 

 

6.3.3

97 ani

 

 

6.3.3

 

 

6.3.4

98 ani

 

 

6.3.4

 

 

6.3.5

99 ani

 

 

6.3.5

 

6.4.

100 de ani și peste

 

6.4.

6.4.

Defalcările pentru „Vârstă” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Starea civilă legală

Starea civilă este definită drept situația conjugală (legală) a unui individ în legătură cu legile (sau obiceiurile) privind căsătoria care sunt în vigoare în țară (și anume, situația de jure).

O persoană este clasificată în funcție de starea sa civilă legală cea mai recentă la data de referință.

În statele membre în care legislația prevede că partenerii căsătoriți sau partenerii în parteneriat înregistrat pot fi „separați legal”, aceste persoane „separate legal” sunt clasificate la rubrica „Căsătorit(ă) sau într-un parteneriat înregistrat” (LMS.L. 2. și LMS.H. 2.).

Starea civilă legală

LMS.L.

LMS.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Nu a fost căsătorit(ă) niciodată și nu a fost niciodată într-un parteneriat înregistrat

1.

1.

2.

Căsătorit(ă) sau într-un parteneriat înregistrat

2.

2.

 

2.1.

Căsătorit(ă) sau într-un parteneriat înregistrat de persoane de sex opus

 

2.1.

2.2.

Căsătorit(ă) sau într-un parteneriat înregistrat de persoane de același sex

 

2.2.

3.

Văduv(ă) sau într-un parteneriat înregistrat încheiat cu decesul partenerului (și persoana nu este recăsătorită și nici într-un nou parteneriat înregistrat)

3.

3.

4.

Divorțat(ă) sau într-un parteneriat înregistrat dizolvat legal (și persoana nu este recăsătorită și nici într-un nou parteneriat înregistrat)

4.

4.

5.

Nu se menționează

5.

5.

Defalcarea „Starea civilă legală” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Statutul activității curente

„Statutul activității curente” este relația actuală a unei persoane cu activitatea economică în cursul unei perioade de referință de o săptămână, care poate fi fie o săptămână calendaristică specificată, recentă, fixă, fie ultima săptămână calendaristică completă, fie ultimele șapte zile anterioare recenzării.

„Populația activă” cuprinde toate persoanele care îndeplinesc cerințele pentru a fi incluse în categoria persoanelor ocupate sau în cea a șomerilor.

Persoanele ocupate” reprezintă toate persoanele care au 15 ani sau mai mult și care, în cursul perioadei de referință de o săptămână:

(a)

au efectuat cel puțin o oră de lucru în vederea obținerii unei remunerări sau a unui beneficiu în bani sau în natură sau

(b)

erau temporar absente de la un loc de muncă unde lucraseră deja și în raport cu care au menținut o legătură formală sau de la o activitate independentă.

Salariații care lipsesc temporar de la locul lor de muncă sunt considerați ca având un loc de muncă remunerat, cu condiția ca aceștia să aibă o legătură formală cu locul de muncă. Posibile motive pentru astfel de absențe temporare sunt:

(a)

boală sau accident; sau

(b)

concediu sau vacanță; sau

(c)

conflict de muncă sau grevă; sau

(d)

concediu de studii sau de formare; sau

(e)

concediu de maternitate sau parental; sau

(f)

reducerea activității economice; sau

(g)

lipsa de organizare sau suspendarea temporară a lucrului din diverse cauze: condiții meteorologice defavorabile, defecțiuni mecanice sau electrice sau lipsa de materii prime sau combustibil; sau

(h)

altă absență temporară, cu sau fără concediu.

Legătura formală cu locul de muncă este determinată pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile următoare:

(a)

plata neîntreruptă a salariului; sau

(b)

o asigurare de revenire la locul de muncă la sfârșitul situației de excepție sau un acord cu privire la data revenirii; sau

(c)

durata absenței de la locul de muncă care, după cum este cazul, poate fi perioada în care lucrătorii pot primi beneficii compensatorii fără obligația de a accepta un alt loc de muncă.

Lucrătorii pe cont propriu sunt considerați ca fiind „persoane ocupate” dacă au lucrat ca atare în cursul săptămânii de referință sau dacă sunt temporar absente de la locul de muncă și, în acest timp, firma lor continuă să existe.

Lucrătorii familiali sunt considerați ca fiind „persoane ocupate” la locul de muncă în aceleași condiții ca și alte persoane ocupate, indiferent de numărul de ore lucrate în cursul perioadei de referință. În mod similar, persoanele care execută sarcini sau funcții legate de un loc de muncă salariat deținut de un membru al familiei sale, care locuiește în aceeași gospodărie sau în alta, trebuie, de asemenea, să fie clasificate în categoria persoanelor ocupate.

Șomerii” reprezintă toate persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult care erau:

(a)

„fără un loc de muncă”, și anume, care nu aveau un loc de muncă remunerat și nici nu lucrau pe cont propriu în cursul săptămânii de referință; precum și

(b)

„în prezent disponibile să muncească”, și anume, erau disponibile pentru un loc de muncă remunerat sau pentru a lucra pe cont propriu în cursul săptămânii de referință și în cursul celor două săptămâni ulterioare; precum și

(c)

„în căutarea unui loc de muncă”, și anume, care luaseră măsuri specifice pentru căutarea unui loc de muncă remunerat sau al unuia pe cont propriu în cursul celor patru săptămâni care se încheiau cu săptămâna de referință.

Categoria „Alții” include persoane inactive din punct de vedere economic care beneficiază de ajutoare publice sau sprijin privat, precum și toate celelalte persoane care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus.

În atribuirea fiecărei persoane a unui singur tip de statut al activității curente, se acordă prioritate statutului de „Persoană ocupată”, față de cel de „Șomer”, și statutului de „Șomer”, față de cel de „Persoană inactivă din punct de vedere economic”.

În atribuirea fiecărei persoane inactive în prezent din punct de vedere economic a unui singur tip de statut al activității curente, se acordă prioritate statutului de „Persoană care nu a împlinit vârsta minimă necesară, la nivel național, pentru a exercita o activitate economică”, față de cel de „Pensionar sau rentier”, statutului de „Pensionar sau rentier” față de cel de „Elev, student” și statutului de „Elev, student” față de cel de „Altul”.

Categoria „Elev, student” (CAS.H.2.3.) cuprinde, prin urmare, studenții din învățământul secundar și terțiar care:

au împlinit vârsta minimă necesară, la nivel național, pentru a exercita o activitate economică sau au depășit această vârstă și

sunt inactive din punct de vedere economic, și

nu beneficiază de o pensie și nici de rentă.

Statutul activității curente

CAS.L.

CAS.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Persoane active din punct de vedere economic

1.

1.

 

1.1.

Persoane ocupate

1.1.

1.1.

 

1.2.

Șomeri

1.2.

1.2.

2.

Persoane inactive din punct de vedere economic

2.

2.

 

2.1.

Persoane care nu au împlinit vârsta minimă necesară, la nivel național, pentru a exercita o activitate economică

 

2.1.

 

2.2.

Pensionari sau rentieri

 

2.2.

 

2.3.

Elevi, studenți

 

2.3.

 

2.4.

Alții

 

2.4.

3.

Nu se menționează

3.

3.

Defalcările pentru „Statutul activității curente” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Ocupația

„Ocupația” se referă la tipul de muncă efectuată la locul de muncă. „Tipul de muncă” este definit de principalele sarcini și îndatoriri la locul de muncă.

Clasificarea unei persoane în cadrul defalcărilor tematicilor „Ocupația”, „Activitatea economiei naționale” și „Statutul profesional” trebuie să se realizeze în funcție de același loc de muncă. Persoanelor care au mai mult de un loc de muncă li se atribuie ocupația avută la locul lor de muncă principal, care trebuie identificat în funcție de:

(1)

timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

(2)

venitul primit.

Persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care erau ocupate [adică aveau „Statutul activității curente” – CAS de „Persoană ocupată” (CAS.L. și CAS.H. 1.1)] în cursul săptămânii de referință sunt clasificate într-o singură categorie de la OCC.1. la OCC.11.

Persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum și persoanele cu vârsta de 15 ani și peste 15 ani care erau:

șomere în cursul săptămânii de referință [„Statutul activității curente” – „Șomer” (CAS.L. 1.2)] sau care erau

persoane inactive din punct de vedere economic [„Statutul activității curente” – „Persoană inactivă din punct de vedere economic” (CAS.L. și CAS.H.2)] sunt clasificate în categoria „Nu se aplică” (OCC.12.).

În cazul în care denumirea categoriilor din clasificarea ISCO în vigoare la 1 ianuarie 2021 diferă de cea utilizată în categoriile OCC.2. – OCC.11., se utilizează denumirea clasificării ISCO în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Ocupația

OCC.

0.

Total

0.

1.

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice

1.

2.

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice

2.

3.

Tehnicieni, maiștri și asimilați

3.

4.

Funcționari administrativi

4.

5.

Lucrători operativi în servicii și comerț

5.

6.

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

6.

7.

Meșteșugari și lucrători în meserii de tip artizanal

7.

8.

Operatori și asamblori la mașini și instalații

8.

9.

Muncitori necalificați

9.

10.

Forțe armate

10.

11.

Nu se menționează

11.

12.

Nu se aplică

12.

Nu se aplică Defalcarea „Ocupația” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Activitatea economiei naționale

„Activitatea economiei naționale (ramura de activitate economică)” se referă la tipul de producție sau activitate al firmei sau al unității similare în care se află locul de muncă al unei persoane ocupate. Pentru persoanele care sunt recrutate sau angajate de o întreprindere dar care își au locul de muncă într-o altă întreprindere („lucrători interimari”, „lucrători detașați”), se declară activitatea economiei naționale (ramura de activitate economică) a firmei sau unității similare unde se află efectiv locul de muncă.

Clasificarea unei persoane în cadrul defalcărilor tematicilor „Ocupația”, „Activitatea economiei naționale” și „Statutul profesional” se realizează pentru același loc de muncă. Persoanelor care au mai mult de un loc de muncă li se atribuie o activitate a economiei naționale (ramură de activitate economică) în funcție de locul lor de muncă principal, care trebuie identificat în funcție de:

timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

venitul primit.

Persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care erau angajate [adică aveau „Statutul activității curente – CAS” de „persoană ocupată” (CAS.L. și CAS.H. 1.1)] în cursul săptămânii de referință sunt clasificate într-o singură categorie de la IND.1. la IND.11.

Persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum și persoanele cu vârsta de 15 ani și peste 15 ani care erau:

șomere în cursul săptămânii de referință [„Statutul activității curente” – „Șomer” (CAS.L. și CAS.H.1.2)] sau care erau

persoane inactive din punct de vedere economic [„Statutul activității curente” – „Persoană inactivă din punct de vedere economic” (CAS.L. și CAS.H.2.)] sunt clasificate în categoria „Nu se aplică” (IND.12.).

Activitatea economiei naționale

IND.L.

IND.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Agricultură, silvicultură și pescuit

1.

1.

2

Industria manufacturieră, minieră și extractivă și alte industrii

2.

2.

 

2.1.

Industria minieră și extractivă

 

2.1.

 

2.2.

Industria manufacturieră

 

2.2.

 

2.3.

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

 

2.3.

 

2.4

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

 

2.4.

3.

Construcții

3.

3.

4.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transport și depozitare, activități legate de servicii de cazare și alimentație publică

4.

4.

 

4.1

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor

 

4.1.

 

4.2

Transporturi și depozitare

 

4.2.

 

4.3

Activități legate de servicii de cazare și alimentație publică

 

4.3.

5.

Informare și comunicare

5.

5.

6.

Activități financiare și de asigurări

6.

6.

7.

Activități imobiliare

7.

7.

8.

Activități profesionale, științifice, tehnice, de servicii administrative și de asistență

8.

8.

 

8.1.

Activități specializate, științifice și tehnice

 

8.1.

 

8.2.

Activități de servicii administrative și de asistență

 

8.2.

9.

Administrație publică, apărare, educație, activități privind sănătatea umană și asistența socială

9.

9.

 

9.1.

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

 

9.1.

 

9.2.

Educație

 

9.2.

 

9.3.

Activități privind sănătatea umană și asistența socială

 

9.3.

10.

Alte servicii

10.

10.

 

10.1.

Arte, spectacole și activități recreative

 

10.1.

 

10.2.

Alte activități de servicii

 

10.2.

 

10.3.

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor în calitate de producători de bunuri și servicii pentru uz propriu

 

10.3.

 

10.4.

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

 

10.4.

11.

Nu se menționează

11.

11.

12.

Nu se aplică

12.

12.

În cazul în care denumirea categoriilor din clasificarea NACE în vigoare la 1 ianuarie 2021 diferă de cea utilizată în categoriile IND.1. – IND.10., se utilizează denumirea clasificării NACE în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Defalcarea „Activitatea economiei naționale (ramura de activitate economică)” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Statutul profesional

Un „salariat” este o persoană care ocupă „un loc de muncă remunerat”, și anume un loc de muncă pentru care contractul de angajare explicit sau implicit asigură titularului său o remunerație de bază, care este independentă de venitul unității pentru care acesta (aceasta) lucrează (această unitate poate fi o societate, o instituție non-profit, o instituție aparținând administrației publice sau o gospodărie). Persoanele care ocupă „un loc de muncă remunerat” primesc în mod normal remunerația sub formă de indemnizații și salarii, însă pot fi plătite și prin comisioane din vânzări, plată la normă, prime sau plată în natură, cum ar fi alimente, cazare sau formare. Instrumentele, mijloacele de producție, sistemele informaționale și/sau sediile utilizate de salariat pot aparține în totalitate sau parțial altora și salariatul poate lucra sub supravegherea directă a proprietarului (proprietarilor) sau a persoanelor angajate de acesta (aceștia) sau în conformitate cu orientările stricte stabilite de acesta (aceștia).

Un „patron” este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu un număr mic de parteneri, ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate pe cont propriu” și, în această calitate, a angajat de o manieră continuă (care include săptămâna de referință), una sau mai multe persoane care să lucreze pentru el/ea ca „salariați”. Patronul adoptă deciziile operaționale care afectează întreprinderea sau deleagă adoptarea deciziilor respective, păstrând însă responsabilitatea pentru bunăstarea întreprinderii.

Dacă o persoană este în același timp patron și salariat, el/ea va fi încadrat(ă) într-o singură categorie, în funcție de:

timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

venitul primit.

Un „lucrător pe cont propriu” este o persoană care, lucrând pe cont propriu sau cu unul sau câțiva parteneri, ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate independentă” și care nu a angajat de o manieră continuă (care include săptămâna de referință), niciun „salariat”.

Categoria „Alte persoane ocupate” include persoanele care sunt „lucrători familiali neremunerați” și „membri ai unor cooperative de producție”.

Un „lucrător familial neremunerat” este o persoană care

ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate independentă” într-o întreprindere orientată către piață, gestionată de o persoană înrudită care locuiește în aceeași gospodărie și

nu poate fi considerată drept partener (și anume, un patron sau un lucrător pe cont propriu), deoarece gradul său de angajament în funcționarea întreprinderii, raportat la timpul de lucru sau alți factori care trebuie determinați în funcție de circumstanțele naționale, nu este la un nivel comparabil cu cel al persoanei care conduce întreprinderea.

Un „membru al unei cooperative de producție” este o persoană care ocupă un loc de muncă prin care exercită o „activitate independentă” într-o unitate organizată sub formă de cooperativă, în care fiecare membru participă pe picior de egalitate cu alți membri la luarea de decizii privind organizarea producției, vânzările și/sau alte activități, investițiile și repartizarea beneficiilor între membri.

Clasificarea unei persoane în cadrul defalcărilor tematicilor „Ocupația”, „Activitatea economiei naționale” și „Statutul profesional” trebuie să se refere la același loc de muncă. Persoanelor care au mai mult de un loc de muncă li se atribuie ocupația avută la locul lor de muncă principal, care trebuie identificat în funcție de:

timpul petrecut la locul de muncă sau, dacă nu sunt disponibile date în acest sens,

venitul primit.

Persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care erau ocupate [adică aveau „Statutul activității curente – CAS”„Persoană ocupată” (CAS.L. și CAS.H.1.1)] în cursul săptămânii de referință sunt clasificate într-o singură categorie de la SIE.1. la SIE.5., în funcție de statutul profesional al acestora.

Persoanele cu vârsta sub 15 ani, precum și persoanele cu vârsta de 15 ani și peste 15 ani care erau:

șomere în cursul săptămânii de referință [„Statutul activității curente” – „Șomer” (CAS.L.1.2. și CAS.H. 1.2)] sau care erau

persoane inactive din punct de vedere economic [„Statutul activității curente” – „Persoană inactivă din punct de vedere economic” (CAS.L.2. și CAS.H.2.)] sunt clasificate în categoria „Nu se aplică” (SIE.6.).

Statutul profesional

SIE.

0.

Total

0.

1.

Salariați

1.

2.

Patroni

2.

3.

Lucrători pe cont propriu

3.

4.

Alte persoane ocupate

4.

5.

Nu se menționează

5.

6.

Nu se aplică

6.

Defalcarea „Statutul profesional” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Nivelul de educație absolvit

Nivelul de educație absolvit se referă la cel mai înalt nivel încheiat cu succes în sistemul educațional al țării în care a avut lor procesul educativ. Orice formă de educație relevantă pentru atingerea unui nivel se ia în considerare, chiar dacă procesul educațional a avut loc în afara școlilor și a universităților.

Persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult sunt clasificate doar în una dintre categoriile între EDU.1. – EDU.10., în funcție de nivelul lor de studii realizat (cel mai înalt nivel atins). Persoanele cu vârsta sub 15 ani sunt clasificate la rubrica „Nu se aplică” (EDU.11.).

EDU.1. se referă la persoanele care nu au absolvit cu succes nivelul ISCED 1. Aceasta include persoane care: nu au frecventat niciodată un program educațional; au urmat unele programe de educație destinate copiilor preșcolari (definit ca ISCED nivelul 0 din clasificarea programelor educaționale); sau au urmat o parte din învățământul primar, dar nu au încheiat cu succes nivelul ISCED 1.

În cazul în care denumirea categoriilor din clasificarea ISCED în vigoare la 1 ianuarie 2021 diferă de cea utilizată în categoriile EDU.2. – EDU.9., se utilizează denumirea clasificării ISCED în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Nivelul de educație absolvit (cel mai înalt nivel încheiat)

EDU.

0.

Total

0.

1.

Nivelul ISCED 0: Nivel mai mic decât învățământul primar

1.

2.

Nivelul ISCED 1: Învățământ primar

2.

3.

Nivelul ISCED 2: Învățământ secundar inferior

3.

4.

Nivelul ISCED 3: Învățământ secundar superior

4.

5.

Nivelul ISCED 4: Învățământ postsecundar neterțiar

5.

6.

Nivelul ISCED 5: Învățământ terțiar cu ciclu scurt

6.

7.

Nivelul ISCED 6: Diplomă de licență sau echivalent

7.

8.

Nivelul ISCED 7: Masterat sau echivalent

8.

9.

Nivelul ISCED 8: Doctorat sau echivalent

9.

10.

Nu se menționează (persoane în vârstă de 15 ani sau mai mult)

10.

11.

Nu se aplică (persoane cu vârsta sub 15 ani)

11.

Defalcarea „Nivelul de educație absolvit (cel mai înalt nivel încheiat)” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Tematică: Țara/locul nașterii

Informațiile privind „Locul nașterii” se colectează în funcție de locul de reședință obișnuită al mamei în momentul nașterii sau, dacă nu sunt disponibile informații în acest sens, în funcție de locul în care a survenit nașterea.

Informațiile privind țara nașterii se colectează în funcție de frontierele internaționale existente la 1 ianuarie 2021.

„Stat membru al UE” înseamnă o țară care este membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2021.

Țara/locul nașterii

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Locul nașterii în țara de raportare

1.

1.

1.

2.

Locul nașterii în afara țării de raportare

2.

2.

2.

 

2.1.

Alt stat membru al UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgia

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Republica Cehă

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danemarca

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Germania

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlanda

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecia

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spania

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Franța

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Croația

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italia

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cipru

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Letonia

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lituania

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Ungaria

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Țările de Jos

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austria

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polonia

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugalia

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

România

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovacia

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlanda

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Suedia

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

 

 

2.1.28.

 

2.2.

În altă țară

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1

În altă țară, dar în Europa

 

2.2.1

2.2.1

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Belarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islanda

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldova

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Muntenegru

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norvegia

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnia și Herțegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Federația Rusă

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbia

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Elveția

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turcia

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ucraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Statul Cetății Vaticanului

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Insulele Feroe

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibraltar

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernesey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Insula Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sark

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Altă țară din Europa

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2

Africa

 

2.2.2

2.2.2

 

 

 

2.2.2.01.

Algeria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Camerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Capul Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Republica Centrafricană

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Ciad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comore

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Republica Democratică Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egipt

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guineea Ecuatorială

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritreea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guineea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guineea Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroc

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambic

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sfânta Elena

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Săo Tomé și Principe

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Senegal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Seychelles

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somalia

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Africa de Sud

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sudanul de Sud

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunisia

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Sahara Occidentală

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambia

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Altă țară din Africa

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3

Caraibi, America de Sud sau Centrală

 

2.2.3

2.2.3

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua și Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bolivia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brazilia

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Insulele Virgine Britanice

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Insulele Caiman

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Chile

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Columbia

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Costa Rica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Cuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Republica Dominicană

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Insulele Falkland (Malvine)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenada

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Guatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guyana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haiti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Jamaica

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Mexic

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Montserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nicaragua

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paraguay

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Peru

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Saint Barthélemy

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Saint Kitts și Nevis

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint Martin (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sint-Maarten (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint Vincent și Grenadine

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Suriname

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trinidad și Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Insulele Turks și Caicos

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Uruguay

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Venezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Altă țară din Caraibi, America de Sud sau Centrală

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4

America de Nord

 

2.2.4

2.2.4

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Groenlanda

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Statele Unite ale Americii

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermuda

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Saint-Pierre și Miquelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Altă țară din America de Nord

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5

Asia

 

2.2.5

2.2.5

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaidjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrain

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Statul Brunei Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodgia

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

China

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgia

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonezia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israel

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japonia

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Iordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazahstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Coreea de Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Coreea de Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuweit

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kârgâzstan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldive

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipine

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudită

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Siria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailanda

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timorul de Est

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Emiratele Arabe Unite

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Altă țară din Asia

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6

Oceania

 

2.2.6

2.2.6

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Statele Federate ale Microneziei

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Insulele Cook (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fiji

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Polinezia Franceză

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Teritoriile Australe Franceze

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Insulele Marshall

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Noua Caledonie

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Noua Zeelandă

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palau

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papua Noua Guinee

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Insulele Solomon

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Insulele Pitcairn

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Insulele Wallis și Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Altă țară din Oceania

 

 

2.2.6.21.

3.

Altele

3.

3.

3.

4.

Nu se menționează

4.

4.

4.

Defalcarea pentru „Țara/locul nașterii” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se referă la persoane.

Lista țărilor care figurează în defalcarea „Țara/locul nașterii” se aplică doar în scopuri statistice.

Tematică: Țara de cetățenie

Cetățenia este definită ca fiind legătura juridică specială între o persoană și statul său, dobândită prin naștere sau prin naturalizare, indiferent dacă acest fapt s-a realizat prin declarație, opțiune, căsătorie ori alte mijloace, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale.

Unei persoane cu două sau mai multe cetățenii i se va atribui o singură țară de cetățenie, care urmează a fi determinată în următoarea ordine de prioritate:

1.

țara de raportare; sau

2.

dacă persoana nu are cetățenia țării de raportare: alt stat membru al UE; sau

3.

dacă persoana nu are cetățenia unui alt stat membru al UE: altă țară din afara Uniunii Europene.

În cazul în care o persoană are cetățenia a două țări din cadrul Uniunii Europene, însă niciuna dintre acestea nu este țara de raportare, statele membre determină țara cetățeniei care i se va atribui persoanei respective.

„Stat membru al UE” înseamnă o țară care este membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2021.

Pentru țări de raportare care sunt state membre ale UE, subcategoria din cadrul categoriei „Altă cetățenie decât cea a țării de raportare, dar din alt stat membru al UE” (COC.H.2.1.) care corespunde statului lor membru nu se aplică. Pentru țările de raportare care nu sunt state membre ale UE, categoria „Altă cetățenie decât cea a țării de raportare, dar din alt stat membru al UE” (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) devine „Cetățenia unui stat membru al UE”.

Persoanele care nu sunt nici cetățeni ai unei țări, nici apatrizi și care exercită anumite drepturi și obligații asociate cu cetățenia, însă nu pe toate, se clasifică în categoria „Non cetățeni recunoscuți” (COC.H. 2.2.1.20.).

Țara de cetățenie

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Cetățenia țării de raportare

1.

1.

1.

2.

Altă cetățenie decât a țării de raportare

2.

2.

2.

 

2.1.

Altă cetățenie decât cea a țării de raportare, dar din alt stat membru al UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgia

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Republica Cehă

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danemarca

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Germania

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlanda

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecia

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spania

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Franța

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Croația

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italia

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cipru

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Letonia

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Lituania

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luxemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Ungaria

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Țările de Jos

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austria

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polonia

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugalia

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

România

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovacia

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlanda

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Suedia

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Cetățenia unei țări care nu este membră a UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1

Altă țară europeană

 

2.2.1

2.2.1

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Belarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islanda

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldova

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monaco

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Muntenegru

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norvegia

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosnia și Herțegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Federația Rusă

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbia

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Elveția

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turcia

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ucraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Statul Cetății Vaticanului

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Non-cetățeni recunoscuți

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Altă țară din Europa

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2

Țară din Africa

 

2.2.2

2.2.2

 

 

 

2.2.2.01.

Algeria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Camerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Capul Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Republica Centrafricană

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Ciad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comore

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Republica Democratică Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egipt

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Guineea Ecuatorială

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritreea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guineea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guineea Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagascar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroc

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambic

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Săo Tomé și Principe

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Senegal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Seychelles

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somalia

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Africa de Sud

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sudan

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudanul de Sud

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Swaziland

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunisia

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Uganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzania

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Sahara Occidentală

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Altă țară din Africa

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3

Țară din Caraibi, America de Sud sau Centrală

 

2.2.3

2.2.3

 

 

 

2.2.3.01.

Antigua și Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentina

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahamas

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbados

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Bolivia

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brazilia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Chile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Columbia

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Costa Rica

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Cuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominica

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Republica Dominicană

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Ecuador

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

El Salvador

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenada

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Guatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Guyana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haiti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Jamaica

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Mexic

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nicaragua

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paraguay

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Peru

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Saint Kitts și Nevis

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Sint-Maarten (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Saint Vincent și Grenadine

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Suriname

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trinidad și Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Uruguay

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Venezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Altă țară din Caraibi, America de Sud sau Centrală

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4

Țară din America de Nord

 

2.2.4

2.2.4

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Statele Unite ale Americii

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Altă țară din America de Nord

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5

Țară din Asia

 

2.2.5

2.2.5

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbaidjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrain

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Statul Brunei Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodgia

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

China

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgia

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

India

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonezia

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israel

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japonia

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Iordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazahstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Coreea de Nord

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Coreea de Sud

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuweit

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kârgâzstan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldive

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar/Birmania

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipine

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudită

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Siria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailanda

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timorul de Est

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Emiratele Arabe Unite

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Altă țară din Asia

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6

Țară din Oceania

 

2.2.6

2.2.6

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Statele Federate ale Microneziei

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fiji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Insulele Marshall

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Noua Zeelandă

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palau

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papua Noua Guinee

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Insulele Solomon

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Altă țară din Oceania

 

 

2.2.6.15.

3.

Apatrizi

3.

3.

3.

4.

Nu se menționează

4.

4.

4.

Defalcările pentru „Țara de cetățenie” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Lista țărilor care figurează în defalcarea „Țara de cetățenie” se aplică doar în scopuri statistice.

Tematică: Existența vreodată a unei reședințe în străinătate și anul sosirii în țară (începând cu 1980)

Anul sosirii este anul calendaristic în cursul căruia persoana în cauză și-a stabilit cel mai recent reședința obișnuită în țară. Trebuie declarat anul celei mai recente sosiri în țară și nu anul primei sosiri (de exemplu, tematica „Anul sosirii în țară” nu furnizează informații privind șederile întrerupte).

Defalcarea „Anul sosirii în țară începând cu 2010” privește migrația internațională mai recentă începând cu anul 2010.

Anul sosirii în țară începând cu 2010

YAT.

0.

Total

0.

1.

A avut vreodată reședința în străinătate și a sosit în țară în 2010 sau după aceea

1.

2.

A avut vreodată reședința în străinătate și a sosit în 2009 sau înainte, sau nu a avut niciodată reședința în străinătate

2.

3.

Nu se menționează

3.

Defalcarea „Anul sosirii în țară începând cu 2010” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Defalcările „Anul sosirii în țară începând cu 1980” privesc migrația internațională începând cu anul 1980.

Datele pentru anul 2021 se referă la intervalul de timp între 1 ianuarie 2021 și data de referință.

Anul sosirii în țară începând cu 1980

YAE.L.

YAE.H.

0.

Total

0.

0.

1.

A avut vreodată reședința în străinătate și a sosit în țară în 1980 sau după aceea

1.

1.

 

1.1.

2020-2021

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

2021

 

1.1.1

 

 

1.1.2

2020

 

1.1.2

 

1.2.

2015-2019

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1

2019

 

1.2.1

 

 

1.2.2

2018

 

1.2.2

 

 

1.2.3

2017

 

1.2.3

 

 

1.2.4

2016

 

1.2.4

 

 

1.2.5

2015

 

1.2.5

 

1.3.

2010-2014

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1

2014

 

1.3.1

 

 

1.3.2

2013

 

1.3.2

 

 

1.3.3

2012

 

1.3.3

 

 

1.3.4

2011

 

1.3.4

 

 

1.3.5

2010

 

1.3.5

 

1.4.

2005-2009

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1

2009

 

1.4.1

 

 

1.4.2

2008

 

1.4.2

 

 

1.4.3

2007

 

1.4.3

 

 

1.4.4

2006

 

1.4.4

 

 

1.4.5

2005

 

1.4.5

 

1.5.

2000-2004

1.5.

1.5.

 

1.6.

1995-1999

1.6.

1.6.

 

1.7.

1990-1994

1.7.

1.7.

 

1.8.

1985-1989

1.8.

1.8.

 

1.9.

1980-1984

1.9.

1.9.

2.

A avut reședința în străinătate și a sosit în 1979 sau înainte, sau nu a avut niciodată reședința în străinătate

2.

2.

3.

Nu se menționează

3.

3.

Defalcările „Anul sosirii în țară începând cu 1980” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Tematică: Locul anterior al reședinței obișnuite și data sosirii la locul actual; sau Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ

Se declară legătura dintre locul actual de reședință obișnuită și locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ.

În defalcarea „Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ”, orice schimbare de reședință se referă la intervalul de timp scurs între un an înainte de data de referință și data de referință. O mutare în aceeași zonă LAU 2 este, de asemenea, considerată ca o mutare în aceeași zonă NUTS 3;

Copiii mai mici de un an sunt clasificați la rubrica „Nu se aplică” (ROY.4.).

Țările care colectează informații privind tematica „Locul anterior al reședinței obișnuite și data sosirii la locul actual” clasifică toate persoanele care și-au schimbat reședința obișnuită mai mult decât o dată în cursul anului precedent datei de referință în funcție de locul lor anterior de reședință obișnuită, adică locul de reședință obișnuită din care s-au mutat în locul actual de reședință obișnuită.

Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ

ROY.

0.

Total

0.

1.

Reședință obișnuită neschimbată

1.

2.

Reședință obișnuită schimbată

2.

 

2.1.

Mutare în interiorul țării de raportare

2.1.

 

 

2.1.1

Reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ este în cadrul aceleiași zone NUTS 3 în care se află reședință obișnuită actuală

2.1.1

 

 

2.1.2

Reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ este în afara zonei NUTS 3 în care se află reședința obișnuită actuală

2.1.2

 

2.2.

Mutare din exteriorul țării de raportare

2.2.

3.

Nu se menționează

3.

4.

Nu se aplică

4.

Defalcarea „Locul de reședință obișnuită cu un an înainte de recensământ” servește la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Tematică: Situația familială

Nucleul familial se definește într-un sens restrâns ca două sau mai multe persoane care aparțin aceleiași gospodării și ale căror legături de rudenie sunt cele de soț și soție, de parteneri într-un parteneriat înregistrat, de parteneri într-o uniune consensuală, sau de părinte și copil. Familia se compune astfel dintr-un cuplu fără copii, sau un cuplu cu unul sau mai mulți copii, sau dintr-un părinte singur cu unul sau mai mulți copii. Acest concept de familie limitează relațiile între copii și adulți la relații directe (de gradul I), adică între părinți și copii.

Prin copii (fiu/fiică) se înțeleg fiicele sau fiii biologici, vitregi sau adoptați (indiferent de vârsta sau de starea lor civilă) care au reședința obișnuită în gospodăria unuia dintre părinți cel puțin și care nu au un partener sau propriii copii în aceeași gospodărie. Copiii aflați în plasament familial nu sunt incluși. Un fiu sau o fiică care locuiește cu un soț, cu un partener în parteneriat înregistrat, cu un partener în uniune consensuală sau cu unul sau mai mulți din proprii săi copii nu este luat în considerare ca fiind un copil. Un copil care locuiește în mod alternativ în două gospodării (de exemplu, în cazul în care părinții săi sunt divorțați) trebuie să considere locuința unde își petrece cea mai mare a timpului ca fiind gospodăria sa. În cazul în care acesta petrece o perioadă de timp egală cu fiecare din părinți, gospodăria este aceea în care copilul petrece noaptea recensământului, sau, în mod alternativ, gospodăria în care copilul are reședința legală sau înregistrată.

Termenul de „parteneri” trebuie să includă cuplurile căsătorite, cuplurile într-un parteneriat înregistrat și cuplurile într-o uniune consensuală. Definiția „parteneriatului înregistrat” este cea care figurează în specificațiile tehnice pentru tematica „starea civilă legală”.

Două persoane sunt considerate parteneri într-o „uniune consensuală” atunci când

fac parte din aceeași gospodărie și

întrețin o relație de tip cuplu marital una cu cealaltă și

nu sunt căsătorite și nici partenere într-un parteneriat înregistrat una cu cealaltă.

„Gospodăriile cu salt peste generații” (gospodării alcătuite din unul sau mai mulți bunici și unul sau mai mulți nepoți, dar nu și părinți ai respectivilor nepoți) nu sunt incluse în definiția unei familii.

Situația familială

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Parteneri

1.

1.

1.

 

1.1.

Persoane într-un cuplu căsătorit sau într-un parteneriat înregistrat

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

Persoane într-un cuplu căsătorit sau într-un parteneriat înregistrat de persoane de sex opus

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2

Persoane într-un cuplu căsătorit sau într-un parteneriat înregistrat de persoane de același sex

 

 

1.1.2

 

1.2.

Parteneri într-o uniune consensuală

 

1.2.

1.2.

2.

Părinți singuri

2.

2.

2.

3.

Fii/fiice

3.

3.

3.

 

3.1.

Care nu au părinți singuri

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

Care au părinți singuri

 

3.2.

3.2.

4.

Nu se menționează

4.

4.

4.

5.

Nu se aplică – persoane care nu sunt membre ale unui nucleu familial

5.

5.

5.

Defalcările pentru „Situația familială” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Tematică: Tipul de nucleu familial

Specificațiile pentru conceptele de familie și definițiile termenilor „nucleu familial”, „copil”, „cuplu” și „uniune consensuală” prevăzute pentru tematica „Situația familială” se aplică, de asemenea, pentru tematica „Tipul de nucleu familial”.

Tipul de nucleu familial

TFN.L.

TFN.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat

1.

1.

 

1.1.

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat fără copii care să locuiască împreună cu acesta

 

1.1.

 

 

1.1.1

Familii constituite dintr-un cuplu soț/soție

 

1.1.1

 

 

1.1.2

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat de persoane de același sex

 

1.1.2

 

1.2.

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat care au cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu familia

 

1.2.

 

 

1.2.1

Familii constituite dintr-un cuplu soț/soție

 

1.2.1

 

 

1.2.2

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat de persoane de același sex

 

1.2.2

 

1.3.

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat, al căror cel mai mic copil (fiu/fiică) care locuiește împreună cu familia are 25 de ani sau mai mult

 

1.3.

 

 

1.3.1

Familii constituite dintr-un cuplu soț/soție

 

1.3.1

 

 

1.3.2

Familii constituite dintr-un cuplu căsătorit sau dintr-un parteneriat înregistrat de persoane de același sex

 

1.3.2

2.

Familii constituite dintr-un cuplu într-o uniune consensuală

2.

2.

 

2.1.

Cupluri într-o uniune consensuală fără copii care locuiesc împreună cu acestea

 

2.1.

 

2.2.

Cupluri într-o uniune consensuală având cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu familia

 

2.2.

 

2.3.

Cupluri într-o uniune consensuală, ale căror cel mai mic copil (fiu/fiică) care locuiește împreună cu familia are 25 de ani sau mai mult

 

2.3.

3.

Familii constituite dintr-un tată singur

3.

3.

 

3.1.

Familii constituite dintr-un tată singur având cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu familia

 

3.1.

 

3.2.

Familii constituite dintr-un tată singur, al cărui cel mai mic copil (fiu/fiică) care locuiește împreună cu familia are 25 de ani sau mai mult

 

3.2.

4.

Familii constituite dintr-o mamă singură

4.

4.

 

4.1.

Familii constituite dintr-o mamă singură având cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu familia

 

4.1.

 

4.2.

Familii constituite dintr-o mamă singură, a cărei cel mai mic copil (fiu/fiică) care locuiește împreună cu familia are 25 de ani sau mai mult

 

4.2.

Defalcările pentru „Tipul de nucleu familial” servesc la defalcarea totalului de „Nuclee familiale” și a oricăror subtotaluri.

Tematică: Mărimea nucleului familial

Definiția termenului „nucleu familial” prevăzut pentru tematica „Situația familială” se aplică, de asemenea, tematicii „Mărimea nucleului familial”.

Mărimea nucleului familial

SFN.

0.

Total

0.

1.

2 persoane

1.

2.

de la 3 la 5 persoane

2.

 

2.1.

3 persoane

2.1.

 

2.2.

4 persoane

2.2.

 

2.3.

5 persoane

2.3.

3.

6 sau mai multe persoane

3.

 

3.1.

de la 6 la 10 persoane

3.1.

 

3.2.

11 sau mai multe persoane

3.2.

Defalcările pentru „Mărimea nucleului familial” servesc la defalcarea totalului de „Nuclee familiale” și a oricăror subtotaluri.

Tematică: Statutul gospodăriei

Statele membre aplică „conceptul de menaj” pentru a identifica gospodăriile private sau, dacă nu este posibil, conceptul de „gospodărie-locuință”.

1.   Conceptul de menaj

Conform conceptului de menaj, o gospodărie privată este fie:

(a)

o gospodărie de o persoană, ceea ce înseamnă o persoană care locuiește singură într-o unitate de locuit separată sau care ocupă, în calitate de chiriaș, una sau mai multe camere separate dintr-o unitate de locuit, dar care nu formează împreună cu alți ocupanți ai unității de locuit o gospodărie multiplă, astfel cum este definită mai jos; sau

(b)

o gospodărie multiplă, adică un grup de două sau mai multe persoane care se asociază pentru a ocupa o unitate de locuit, în totalitate sau parțial, și pentru a achiziționa în comun alimente și eventual alte produse de primă necesitate. Membrii grupului își pot pune veniturile în comun, într-o măsură mai mare sau mai mică.

2.   Conceptul de gospodărie-locuință

În acest caz, toate persoanele care locuiesc într-o unitate de locuit sunt considerate membri ai aceleiași gospodării, astfel încât există o gospodărie per unitate de locuit ocupată. Atunci când se utilizează acest concept, numărul de unități de locuit ocupate și numărul de gospodării care le ocupă sunt astfel egale, iar localizările unităților de locuit și ale gospodăriilor sunt identice.

Categoria „Persoane care locuiesc într-o gospodărie privată” cuprinde „Persoane membre ale unui nucleu familial” (HST.M. și HST.H.1.1.) și „Persoane care nu sunt membri ai unui nucleu familial” (HST.M. și HST.H. 1.2.). Categoria „Persoane membre ale unui nucleu familial” cuprinde toate persoanele care aparțin unei gospodării private care conține un nucleu familial din care acestea fac parte. Categoria „Persoane care nu sunt membri ai unui nucleu familial” cuprinde toate persoanele care aparțin fie unei gospodării non-familiale, fie unei gospodării familiale, fără a fi membrii unui nucleu familial în cadrul acelei gospodării.

O gospodărie non-familială poate fi o gospodărie cu o singură persoană [o persoană care „Locuiește singură” (HST.H.1.2.1.)] sau o gospodărie multiplă fără niciun nucleu familial. Categoria „persoane care nu locuiesc singure” (HST.H.1.2.2.) cuprinde persoane care locuiesc fie într-o gospodărie multiplă fără niciun nucleu familial sau care locuiesc într-o gospodărie familială fără a fi membre ale vreunui nucleu familial în gospodăria respectivă.

O gospodărie instituțională este compusă din persoane ale căror nevoi de adăpost și de subzistență sunt oferite de o instituție. Prin „instituție” se înțelege o persoană juridică care are ca scop procurarea unei locuințe pe termen lung și furnizarea de servicii pentru un grup de persoane. Instituțiile au, în general, dotări utilizate în comun de către ocupanți (săli de baie, saloane, săli de masă, dormitoare și așa mai departe).

„Persoane fără adăpost” (HST.M. 2.2. și HST.H.2.2.) sunt persoanele care trăiesc pe străzi și nu dispun de un adăpost care ar intra în categoria spațiilor de locuit (lipsă primară de adăpost) sau persoanele care se mută frecvent de la un spațiu de cazare temporară la altul (lipsă secundară de adăpost).

Statutul gospodăriei

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Total

0.

0.

0.

1.

Persoane care locuiesc într-o gospodărie privată

1.

1.

1.

 

1.1.

Persoane membre ale unui nucleu familial

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Persoane care nu sunt membre ale unui nucleu familial

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1

Persoane care locuiesc singure

 

 

1.2.1

 

 

1.2.2

Persoane care nu locuiesc singure

 

 

1.2.2

 

1.3.

Persoane care locuiesc într-o gospodărie privată, dar a cărei categorie nu a fost declarată

 

1.3.

1.3.

2.

Persoane care nu locuiesc într-o gospodărie privată

2.

2.

2.

 

2.1.

Persoane care locuiesc într-o gospodărie instituțională

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Persoane care nu locuiesc într-o gospodărie privată (inclusiv persoanele fără adăpost), dar a cărei categorie nu a fost declarată

 

2.2.

2.2.

Defalcările pentru „Statutul gospodăriei” servesc la defalcarea oricărui total sau subtotal care se raportează la persoane.

Tematică: Tipul gospodăriei private

Specificațiile referitoare la conceptele de gospodărie prevăzute pentru tematica „Statutul gospodăriei” se aplică, de asemenea, tematicii „Tipul gospodăriei private”.

Categoria „Gospodării constituite dintr-un cuplu” include gospodării constituite dintr-un cuplu căsătorit, gospodării constituite dintr-un parteneriat înregistrat și gospodării constituite dintr-un cuplu într-o uniune consensuală.

Tipul gospodăriei private

TPH.L.

TPH.H.

0.

Total

0.

0.

1.

Gospodării non-familiale

1.

1.

 

1.1.

Gospodării de o persoană

1.1.

1.1.

 

1.2.

Gospodării multiple

1.2.

1.2.

2.

Gospodării formate dintr-o familie

2.

2.

 

2.1.

Gospodării constituite dintr-un cuplu

 

2.1.

 

 

2.1.1

Cupluri fără copii care să locuiască împreună cu acestea

 

2.1.1

 

 

2.1.2

Cupluri având cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu familia

 

2.1.2

 

 

2.1.3

Cupluri, ale căror cel mai mic copil (fiu/fiică) care locuiește împreună cu familia are 25 de ani sau mai mult

 

2.1.3

 

2.2.

Gospodării constituite dintr-un tată singur

 

2.2.

 

 

2.2.1

Gospodării constituite dintr-un tată singur având cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu acesta

 

2.2.1

 

 

2.2.2

Gospodării constituite dintr-un tată singur, al cărui cel mai mic copil (fiu/fiică) care locuiește împreună cu acesta are 25 de ani sau mai mult

 

2.2.2

 

2.3.

Gospodării constituite dintr-o mamă singură

 

2.3.

 

 

2.3.1

Gospodării constituite dintr-o mamă singură având cel puțin un copil sub 25 de ani care locuiește împreună cu aceasta

 

2.3.1