Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Decizia (UE) 2015/811 a Băncii Centrale Europene din 27 martie 2015 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene aflate în posesia autorităților naționale competente (BCE/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 128/27


DECIZIA (UE) 2015/811 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 martie 2015

privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene aflate în posesia autorităților naționale competente (BCE/2015/16)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (7),

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere și în consultare cu autoritățile naționale competente,

întrucât:

(1)

Regimul accesului public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE) este stabilit prin Decizia BCE/2004/3 (2).

(2)

Documentele BCE se pot afla în posesia autorităților naționale competente ca urmare a obligațiilor acestora de a asista BCE, de a coopera cu bună credință și de a face schimb de informații cu BCE în baza Regulamentului (UE) nr. 1024/2013. Îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere conferite BCE și funcționarea efectivă a Mecanismului unic de supraveghere pot fi îngreunate dacă BCE nu este consultată cu privire la sfera de acoperire a accesului care poate fi acordat cu privire la documentele BCE aflate în posesia autorităților naționale competente sau dacă, în mod alternativ, solicitările de acces la astfel de documente nu sunt transmise BCE. Prin urmare, solicitările de acces la astfel de documente ar trebui transmise BCE sau BCE ar trebui consultată înainte de adoptarea unei decizii cu privire la divulgare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1.

„document” și „document BCE” înseamnă orice conținut, indiferent de suport (scris pe hârtie, stocat în format electronic sau sub formă de înregistrare audio, vizuală sau audiovizuală) elaborat sau deținut de BCE și care se referă la politicile, activitățile sau deciziile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

2.

„autoritate națională competentă” (ANC) are sensul stabilit la articolul 2 punctul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Acesta nu aduce atingere mecanismelor existente în temeiul legislației naționale care alocă anumite atribuții de supraveghere unei bănci centrale naționale (BCN) care nu este desemnată drept ANC. În ceea ce privește astfel de mecanisme, o trimitere la o ANC din prezenta decizie se referă și la BCN în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere alocate acesteia prin legislația națională.

Articolul 2

Documente aflate în posesia ANC

Atunci când o ANC primește o solicitare privind un document aflat în posesia sa, aceasta consultă BCE cu privire la sfera de aplicare a accesului care urmează a fi acordat, înainte de a adopta o decizie cu privire la divulgare, cu excepția cazului în care este clar că documentul trebuie sau nu trebuie să fie divulgat.

Alternativ, ANC poate transmite BCE solicitarea respectivă.

Articolul 3

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează ANC.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 martie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia BCE/2004/3 din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 42).


Top