EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 august 2014 privind conformitatea standardelor europene EN 16433:2014 și EN 16434:2014 și a anumitor clauze din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 pentru storuri de interior cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogat prin 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 243/54


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 august 2014

privind conformitatea standardelor europene EN 16433:2014 și EN 16434:2014 și a anumitor clauze din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 pentru storuri de interior cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/531/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligația de a introduce pe piață numai produse sigure.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur în ceea ce privește riscurile și categoriile de risc reglementate de standardele naționale relevante în cazul în care este conform cu standardele naționale neobligatorii care transpun standardele europene, ale căror referințe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din directiva menționată.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt stabilite de organisme europene de standardizare pe baza unor mandate emise de Comisie.

(4)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, Comisia trebuie să publice referințele standardelor respective.

(5)

La 27 iulie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/477/UE (2). Decizia menționată precizează că, pentru a reduce riscul de strangulare și asfixiere internă, storurile de interior (și articolele de acoperit ferestre prevăzute cu șnururi) trebuie să aibă o proiectare inerent sigură, iar șnurul (șnururile), lănțișorul (lănțișoarele), lănțișorul (lănțișoarele) cu bile accesibile, dacă există, să nu formeze bucle periculoase. În plus, dacă proiectarea produsului nu elimină riscul de formare a unei bucle periculoase, produsul trebuie prevăzut cu dispozitive de siguranță adecvate, pentru a reduce la minimum riscul de strangulare. Dacă este (sunt) prezent(e), dispozitivul (dispozitivele) de siguranță trebuie să fie rezistent(e) la manipularea de către copiii mici. În plus, din acestea nu trebuie să se desprindă componente mici care ar putea provoca asfixierea internă a copilului, nu trebuie să prezinte riscuri de vătămări corporale pentru copii, de exemplu legate de existența unor margini ascuțite, a unor părți ieșite în afară, de pericolul de prindere a degetelor, trebuie supuse unor încercări de durabilitate sau la oboseală (uzură) și trebuie să fie rezistente la uzura provocată de condițiile atmosferice.

(6)

La 4 septembrie 2012, Comisia a emis organizațiilor europene de standardizare mandatul M/505 în vederea elaborării unor standarde europene care să abordeze anumite riscuri pe care le pot prezenta pentru copii storurile de interior, articolele de acoperit ferestre prevăzute cu șnururi și dispozitivele de siguranță.

(7)

La 19 februarie 2014, Comitetul European de Standardizare a publicat pentru prima dată standardele europene EN 16433:2014 și EN 16434:2014 și standardul european revizuit EN 13120:2009+A1:2014 pentru storurile de interior ca răspuns la mandatul Comisiei.

(8)

Standardele europene EN 16433 și EN 16434 și anumite clauze din standardul european EN 13120+A1 corespund mandatului M/505 și respectă cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referințele acestor standarde ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următoarele standarde europene îndeplinesc cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE în ceea ce privește riscurile pe care le acoperă:

(a)

EN 16433:2014 „Storuri interioare — Protecție împotriva pericolelor de strangulare — Metode de încercare (Internal blindsProtection from strangulation hazardsTest methods)”;

(b)

EN 16434:2014 „Storuri interioare — Protecție împotriva pericolelor de strangulare — Cerințe și metode de încercare pentru dispozitivele de siguranță (Internal blindsProtection from strangulation hazardsRequirements and test methods for safety devices)”; și

(c)

clauzele 8.2 și 15 din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 „Storuri interioare. Condiții de performanță, inclusiv de securitate (Internal blindsPerformance requirements including safety)”.

Articolul 2

Referințele la standardele EN 16433:2014 și EN 16434:2014 și la clauzele 8.2 și 15 din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 se publică în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 august 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  Decizia 2011/477/EU a Comisiei din 27 iulie 2014 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru a preveni anumite riscuri pe care le pot prezenta pentru copii storurile de interior, articolele de acoperit ferestre prevăzute cu șnururi și dispozitivele de siguranță, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 196, 28.7.2011, p. 21).


Top