Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0007

2014/7/UE: Decizia Consiliului din 5 decembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

OJ L 8, 11.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/7/oj

11.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 5 decembrie 2013

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

(2014/7/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 iunie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (1), referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii („protocolul”).

(2)

Negocierile s-au încheiat.

(3)

Obiectivul protocolului îl constituie stabilirea normelor financiare și tehnice care să permită Georgiei să participe la anumite programe ale Uniunii. Cadrul orizontal instituit de protocol constituie o măsură de cooperare economică, financiară și tehnică, care permite accesul la asistență, în special la asistență financiară, care urmează a fi furnizată de către Uniune în temeiul programelor Uniunii. Acest cadru se aplică numai programelor Uniunii pentru care actele juridice constitutive relevante prevăd posibilitatea participării Georgiei. Prin urmare, semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului nu presupune exercitarea de competențe în cadrul diferitelor politici sectoriale urmărite de programe, care sunt exercitate la stabilirea programelor.

(4)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu până la încheierea procedurilor aferente încheierii sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii („protocolul”), sub rezerva încheierii acestuia.

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale (2) până la încheierea procedurilor aferente încheierii sale.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  JO L 205, 4.8.1999, p. 3.

(2)  Data semnării protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top