Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1251/2013 al Comisiei din 3 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; abrogare implicită prin 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1251/2013 AL COMISIEI

din 3 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 al treilea și al patrulea paragraf și articolul 185c alineatul (3), coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei (2), practicile oenologice autorizate sunt stabilite în anexa I la respectivul regulament. Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) a modificat condițiile de utilizare a anumitor practici oenologice care sunt, de altfel, deja autorizate în Uniune. Pentru a ține seama de progresul tehnic și pentru ca producătorii din Uniune să beneficieze de aceleași posibilități ca producătorii din țările terțe, este necesară modificarea condițiilor de utilizare a acestor practici oenologice în Uniune, pe baza condițiilor de utilizare definite de către OIV.

(2)

OIV a adoptat noi practici oenologice. Pentru a ține seama de progresul tehnic și pentru ca producătorii din Uniune să beneficieze de noile posibilități ca producătorii din țările terțe, este necesară autorizarea acestor noi practici oenologice în Uniune, pe baza condițiilor de utilizare definite de către OIV.

(3)

Anumite practici oenologice sunt deosebit de expuse la riscul de utilizare frauduloasă și trebuie să fie menționate în registrele și documentele însoțitoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei (3). Cerințele cu privire la practici cum ar fi tratarea cu membrană precizează că aceste practici ar trebui să fie înscrise în registre în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 436/2009. Regulile privind înscrierea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 436/2009 ar trebui modificate, pentru a ține seama de noile practici oenologice autorizate prin Regulamentul (CE) nr. 606/2009, astfel cum a fost modificat de prezentul regulament.

(4)

Regulamentele (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 436/2009 ar trebui modificate în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului de reglementare instituit prin articolul 195 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 606/2009

Anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 436/2009

La articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 436/2009 se adaugă următoarea literă (w):

„(w)

gestionarea gazelor dizolvate din vin, utilizând contactori membranari.”

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora (JO L 193, 24.7.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol (JO L 128, 27.5.2009, p. 15).


ANEXĂ

Anexa I A la Regulamentul (CE) nr. 606/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

rândul 6 se modifică după cum urmează:

(i)

în coloana 1 se adaugă următoarea liniuță:

„—

adăugarea de autolizați de drojdie”;

(ii)

în coloana 2 se adaugă următorul text:

„Numai pentru strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, mustul de struguri parțial fermentat extras din struguri stafidiți, mustul de struguri concentrat, vinul nou aflat încă în fermentație”;

(b)

la rândul 10, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

proteină de origine vegetală extrasă din grâu, mazăre și cartofi”;

(c)

se adaugă următoarele rânduri 51 și 52:

„51

Utilizarea drojdiilor inactivate

 

 

52

Gestionarea gazelor dizolvate din vin utilizând contactori membranari

Pentru produsele definite la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 și 16 din anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cu excepția adăugării de dioxid de carbon pentru produsele definite la punctele 4, 5, 6 și 8 din anexa respectivă”

 

2.

Se adaugă următorul apendice 18:

„Apendicele 18

Cerințe privind gestionarea gazelor dizolvate din vin utilizând contactori membranari

Gestionarea gazelor dizolvate din vin utilizând contactori membranari este o metodă fizică pentru gestionarea concentrațiilor de gaze dizolvate din vin utilizând contactori membranari (membrane hidrofobe) și gaze aplicate în oenologie.

CERINȚE

1.

Această tehnică poate fi utilizată de la încheierea fermentației alcoolice până la ambalare pentru a înlocui utilizarea dispozitivului de barbotare sau a sistemelor de tip Venturi.

2.

Această practică este realizată de un oenolog sau de un tehnician calificat.

3.

Tratamentul trebuie să facă obiectul unei înscrieri în registrul menționat la articolul 185c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

4.

Membranele utilizate trebuie să respecte cerințele prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 1935/2004 și (UE) nr. 10/2011 și dispozițiile naționale adoptate pentru punerea în aplicare a acestora. Membranele trebuie să respecte prevederile Codexului oenologic internațional publicat de OIV.”


Top