Help Print this page 

Document 32013R0577

Title and reference
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/06/2013
  • Date of effect: 18/07/2013; intrare în vigoare data publicării +20 a se vedea articolul 6
  • Date of effect: 29/12/2014; Punere în aplicare a se vedea articolul 6
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Comisia Europeană
  • Form: Regulament de punere în aplicare
  • Additional information: relevanţă pentru SEE
Relationship between documents
Text

28.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 178/109


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 577/2013 AL COMISIEI

din 28 iunie 2013

privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 11 alineatul (4), articolul 13 alineatele (1) și (2), articolul 21 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-un teritoriu sau o țară terță și normele pentru controalele de conformitate efectuate în privința acestei circulații. Regulamentul respectiv a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (2).

(2)

Câinii, pisicile și dihorii sunt menționați în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 ca fiind speciile de animale vizate de acest regulament.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că pisicile, câinii și dihorii domestici nu pot fi deplasați într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau din teritorii sau țări terțe decât dacă au primit un vaccin antirabic care respectă cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la regulamentul menționat anterior. Cu toate acestea, circulația câinilor, pisicilor și dihorilor domestici tineri care nu sunt vaccinați sau care nu îndeplinesc cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la regulamentul menționat anterior poate fi autorizată din state membre sau din teritorii sau țări terțe enumerate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 în cazul în care, inter alia, proprietarul sau persoana autorizată furnizează o declarație semnată, conform căreia de la naștere și până la momentul circulației necomerciale animalele de companie nu au avut niciun contact cu animale sălbatice din speciile susceptibile la rabie. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă pentru declarația respectivă în prezentul regulament.

(4)

În plus, Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că Comisia trebuie să adopte două liste de teritorii sau țări terțe din care câinii, pisicile și dihorii domestici transportați în scopuri necomerciale într-un stat membru nu trebuie supuși unui test de titrare a anticorpilor antirabici. Una dintre aceste liste ar trebui să includă teritoriile sau țările terțe care au demonstrat că aplică norme ale căror conținut și efecte sunt aceleași cu cele aplicate de statele membre, iar cealaltă listă ar trebui să includă teritoriile sau țările terțe care au demonstrat că îndeplinesc cel puțin criteriile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Prin urmare, este oportun să se stabilească aceste liste într-o anexă la prezentul regulament.

(5)

În plus, aceste liste ar trebui să țină seama de dispozițiile din Tratatul de aderare a Croației, în conformitate cu care Croația urmează să devină membră a Uniunii Europene la 1 iulie 2013, și din Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (3), care prevede că, de la 1 ianuarie 2014, Mayotte încetează să mai fie țară sau teritoriu de peste mări pentru care se aplică dispozițiile din partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și devine o regiune ultraperiferică a Uniunii în sensul articolului 349 din tratat.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii și dihorii domestici nu urmează a fi deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță, altul (alta) decât cele enumerate într-o anexă la prezentul regulament, cu excepția cazului în care aceștia au fost supuși unui test de titrare a anticorpilor antirabici care respectă cerințele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Tranzitul prin unul dintre aceste teritorii sau țări terțe nu face, totuși, obiectul testului în cadrul căruia proprietarul sau persoana autorizată furnizează o declarație semnată, conform căreia animalele nu au avut niciun contact cu animale din specii susceptibile la rabie și au rămas într-un mijloc de transport sau în perimetrul unui aeroport internațional. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă pentru declarația respectivă în prezentul regulament.

(7)

Cerințele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 includ obligația de a efectua testul respectiv într-un laborator autorizat în conformitate cu Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (4), care prevede că Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) din Nancy, Franța (integrată de la 1 iulie 2010 în cadrul Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) urmează să evalueze laboratoarele statelor membre și ale țărilor terțe în vederea autorizării acestora pentru a efectua teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii și dihorii domestici transportați într-un stat membru dintr-un alt stat membru în scopuri necomerciale trebuie să fie însoțiți de un document de identificare în formatul unui pașaport în conformitate cu modelul care urmează să fie adoptat de Comisie. Modelul respectiv conține rubrici pentru introducerea informațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Modelul și cerințele suplimentare pentru pașaport trebuie să fie prezentate într-o anexă la prezentul regulament și, din motive de claritate și de simplificare a legislației Uniunii, Decizia 2003/803/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici (5) ar trebui să fie abrogată.

(9)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii și dihorii domestici deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță în scopuri necomerciale trebuie să fie însoțiți de un document de identificare în formatul unui certificat de sănătate animală în conformitate cu un model care urmează să fie adoptat de Comisie. Modelul respectiv conține rubrici pentru introducerea informațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Prin urmare, este oportun să se stabilească modelul respectiv într-o anexă la prezentul regulament.

(10)

Prin derogare de la formatul certificatului de sănătate animală prevăzut în cazul unei deplasări într-un stat membru dintr-un teritoriu sau țară terță, Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că statele membre autorizează circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță care a demonstrat că aplică norme ale căror conținut și efecte sunt aceleași cu cele aplicate de statele membre, în cazul în care documentul de identificare însoțitor a fost eliberat în conformitate cu procedura prevăzută pentru o circulație într-un stat membru dintr-un alt stat membru. Cu toate acestea, o serie de adaptări tehnice sunt necesare pentru pașaportul tip care trebuie utilizat în astfel de cazuri, în ceea ce privește, în special, particularitățile de pe pagina de gardă care nu pot respecta pe deplin cerințele aplicabile pașapoartelor eliberate de un stat membru. Din motive de claritate, este necesar, prin urmare, să se stabilească un model pentru acest tip de pașapoarte în prezentul regulament.

(11)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că, în cazul în care numărul de câini, pisici sau dihori domestici transportați în scopuri necomerciale, în timpul unei singure deplasări, este mai mare de cinci, cerințele relevante de sănătate animală prevăzute în Directiva 92/65/CEE (6) a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE se aplică animalelor respective, cu excepția unor condiții specifice și pentru anumite categorii de animale.

(12)

În plus, Decizia 2004/839/CE a Comisiei din 3 decembrie 2004 de definire a condițiilor aplicabile circulației necomerciale, având ca destinație Comunitatea, a câinilor și pisicilor tinere provenind din țări terțe (7) și Decizia 2005/91/CE a Comisiei din 2 februarie 2005 de stabilire a perioadei după care vaccinul antirabic este considerat în curs de valabilitate (8) au fost adoptate astfel încât să se prevadă norme uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003. Normele prevăzute în actele respective au fost revizuite și sunt acum incluse în dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 576/2013. Din motive de claritate și de simplificare a legislației Uniunii, Deciziile 2004/839/CE și 2005/91/CE ar trebui, prin urmare, să fie abrogate.

(13)

Directiva 96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor și a produselor animaliere (9) stabilește normele care trebuie respectate pentru eliberarea certificatelor necesare în temeiul legislației veterinare pentru a împiedica certificarea înșelătoare sau frauduloasă. Este adecvat să se garanteze aplicarea unor norme și principii cel puțin echivalente cu cele prevăzute în directiva respectivă de către medicii veterinari oficiali din țările terțe.

(14)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de completare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini (10) prevede că, începând de la 1 ianuarie 2012, câinii care intră pe teritoriul statelor membre sau al unor părți din acestea enumerate în anexa I la regulamentul respectiv trebuie să fie tratați împotriva parazitului Echinococcus multilocularis în conformitate cu cerințele prevăzute în regulamentul respectiv.

(15)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Deciziei 2006/146/CE a Comisiei din 21 februarie 2006 privind anumite măsuri de protecție în legătură cu anumiți lilieci de fructe, câini și pisici provenind din (Peninsula) Malaezia și din Australia (11), care interzice importurile de câini și pisici din (Peninsula) Malaezia și de pisici din Australia, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții în ceea ce privește bolile Nipah și, respectiv, Hendra.

(16)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) nr. 576/2013.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor menționate la articolele 7, 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

(1)   Declarațiile menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a) și la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 se întocmesc în conformitate cu formatul și punerea în pagină stabilite în partea 1 din anexa I la prezentul regulament și se conformează cerințelor lingvistice prevăzute în partea 3 din anexa respectivă.

(2)   Declarația menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 se întocmește în conformitate cu formatul și punerea în pagină stabilite în partea 2 din anexa I la prezentul regulament și se conformează cerințelor lingvistice prevăzute în partea 3 din anexa respectivă.

Articolul 2

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

(1)   Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 este prevăzută în partea 1 din anexa II la prezentul regulament.

(2)   Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 este prevăzută în partea 2 din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Modelul de pașapoarte pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor sau dihorilor domestici

(1)   Pașaportul menționat la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în partea 1 din anexa III la prezentul regulament și respectă cerințele suplimentare stabilite în partea 2 din anexa respectivă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), pașapoartele eliberate, în conformitate cu articolul 27 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, în unul dintre teritoriile sau în una dintre țările terțe incluse în lista din partea 1 a anexei II la prezentul regulament se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în partea 3 a anexei III la prezentul regulament și respectă cerințele suplimentare prevăzute în partea 4 din anexa respectivă.

Articolul 4

Certificat de sănătate animală pentru circulația necomercială în Uniune a câinilor, pisicilor sau dihorilor domestici

Certificatul de sănătate animală menționat la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 trebuie să fie:

(a)

întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea 1 din anexa IV la prezentul regulament;

(b)

completat și emis în conformitate cu notele explicative stabilite în partea 2 a respectivei anexe;

(c)

completat cu declarația scrisă menționată la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, care este întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea 3 secțiunea A din anexa menționată și care respectă cerințele suplimentare stabilite în partea 3 secțiunea B din anexa respectivă.

Articolul 5

Abrogări

Deciziile 2003/803/CE, 2004/839/CE și 2005/91/CE se abrogă.

Articolul 6

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 29 decembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iunie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 204, 31.7.2012, p. 131.

(4)  JO L 79, 30.3.2000, p. 40.

(5)  JO L 312, 27.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(7)  JO L 361, 8.12.2004, p. 40.

(8)  JO L 31, 4.2.2005, p. 61.

(9)  JO L 13, 16.1.1997, p. 28.

(10)  JO L 296, 15.11.2011, p. 6.

(11)  JO L 55, 25.2.2006, p. 44.


ANEXA I

Cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor

menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a) și la articolul 11 alineatul (2) litera (a), precum și la articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

PARTEA 1

Formatul și punerea în pagină ale declarației menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a) și la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Image

PARTEA 2

Formatul și punerea în pagină ale declarației menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Image

PARTEA 3

Cerințe referitoare la limbă pentru declarațiile menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (a) și la articolul 11 alineatul (2) litera (a), precum și la articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Declarațiile se redactează în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinație/intrare și în limba engleză.


ANEXA II

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

PARTEA 1

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Cod ISO

Teritoriul sau țara terță

AD

Andorra

CH

Elveția

FO

Insulele Feroe

GI

Gibraltar

GL

Groenlanda

HR (1)

Croația

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Cetatea Vaticanului


PARTEA 2

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Cod ISO

Teritoriul sau țara terță

Teritoriile incluse

AC

Insula Ascension

 

AE

Emiratele Arabe Unite

 

AG

Antigua și Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia și Herțegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius și Saba (Insulele BES)

 

BY

Belarus

 

CA

Canada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiji

 

FK

Insulele Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japonia

 

KN

Saint Kitts și Nevis

 

KY

Insulele Cayman

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexic

 

MY

Malaysia

 

NC

Noua Caledonie

 

NZ

Noua Zeelandă

 

PF

Polinezia Franceză

 

PM

Saint Pierre și Miquelon

 

RU

Rusia

 

SG

Singapore

 

SH

Sfânta Elena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad și Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Statele Unite ale Americii

AS – Samoa Americană

GU – Guam

MP – Insulele Mariane de Nord

PR – Puerto Rico

VI – Insulele Virgine Americane

VC

Saint Vincent și Grenadine

 

VG

Insulele Virgine Britanice

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis și Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Se aplică doar până în momentul în care statul aderent devine stat membru al Uniunii.

(2)  Se aplică numai până când acest teritoriu devine o regiune ultraperiferică a Uniunii în sensul articolului 349 din TFUE.


ANEXA III

Modele de pașapoarte pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor sau dihorilor domestici

PARTEA 1

Model de pașaport eliberat într-un stat membru

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PARTEA 2

Cerințe suplimentare privind pașaportul eliberat într-un stat membru

1.

Formatul pașaportului:

Dimensiunea pașaportului este 100 × 152 mm.

2.

Coperta pașaportului:

(a)

coperta față:

(i)

culoare: albastru (PANTONE® Reflex Blue) și stele galbene (PANTONE® Yellow) în sfertul superior, respectând specificația emblemei europene (1);

(ii)

cuvintele „Uniunea Europeană” și numele statului membru emitent se tipăresc cu același tip de caractere;

(iii)

codul de țară ISO al statului membru emitent, urmat de un cod alfanumeric unic (indicat ca „număr” în modelul de pașaport prevăzut în partea 1), se tipărește în partea de jos;

(b)

interiorul copertei față și interiorul copertei spate: culoare albă;

(c)

coperta spate: culoare albastră (PANTONE® Reflex Blue).

3.

Ordinea rubricilor și numerotarea paginilor pașaportului:

(a)

ordinea rubricilor (cu cifre romane) trebuie să fie strict respectată;

(b)

paginile pașaportului trebuie să fie numerotate în partea de jos a fiecărei pagini în următorul format: „x din n”, unde x este pagina curentă și n este numărul total de pagini din pașaport;

(c)

codul de țară ISO al statului membru emitent, urmat de un cod alfanumeric unic, se tipărește pe fiecare pagină a pașaportului;

(d)

numărul de pagini și dimensiunea și forma căsuțelor din modelul de pașaport stabilit în partea 1 au un caracter orientativ.

4.

Limbi:

Orice text tipărit trebuie să fie în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru emitent și în limba engleză.

5.

Elemente de securitate:

(a)

după introducerea informațiilor necesare în secțiunea III a pașaportului, pagina este sigilată prin aplicarea unei folii adezive transparente;

(b)

în cazul în care una dintre paginile pașaportului conține informații sub forma unui autocolant, o folie adezivă transparentă sigilează autocolantul respectiv, în cazul în care acesta din urmă nu se autodistruge atunci când este înlăturat.

PARTEA 3

Model de pașaport eliberat în unul dintre teritoriile sau în una dintre țările terțe incluse în lista din partea 1 din anexa II la prezentul regulament

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PARTEA 4

Cerințe suplimentare privind pașaportul eliberat în unul dintre teritoriile sau în una dintre țările terțe incluse în lista din partea 1 din anexa II la prezentul regulament

1.

Formatul pașaportului:

Dimensiunea pașaportului este 100 × 152 mm.

2.

Coperta pașaportului:

(a)

coperta față:

(i)

culoare: PANTONE® monochrome și emblema națională în sfertul superior;

(ii)

codul de țară ISO al teritoriului emitent sau al țării terțe emitente, urmat de un cod alfanumeric unic (indicat ca „număr” în modelul de pașaport prevăzut în partea 3), este tipărit în partea de jos;

(b)

interiorul copertei față și interiorul copertei spate: culoare albă;

(c)

coperta spate: culoare PANTONE® monochrome.

3.

Ordinea rubricilor și numerotarea paginilor pașaportului:

(a)

ordinea rubricilor (cu cifre romane) trebuie să fie strict respectată;

(b)

paginile pașaportului trebuie să fie numerotate în partea de jos a fiecărei pagini în următorul format: „x din n”, unde x este pagina curentă și n este numărul total de pagini din pașaport;

(c)

codul de țară ISO al teritoriului emitent sau al țării terțe emitente, urmat de un cod alfanumeric unic, este tipărit pe fiecare pagină a pașaportului;

(d)

numărul de pagini și dimensiunea și forma căsuțelor din modelul de pașaport stabilit în partea 3 au un caracter orientativ.

4.

Limbi:

Orice text tipărit trebuie să fie în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) teritoriului emitent sau a (ale) țării terțe emitente și în limba engleză.

5.

Elemente de securizare:

(a)

după introducerea informațiilor necesare în secțiunea III a pașaportului, pagina este sigilată prin aplicarea unei folii adezive transparente;

(b)

în cazul în care una dintre paginile pașaportului conține informații sub forma unui autocolant, o folie adezivă transparentă sigilează autocolantul respectiv, în cazul în care acesta din urmă nu se autodistruge atunci când este înlăturat.


(1)  Ghid referitor la grafica emblemei europene: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm


ANEXA IV

PARTEA 1

Model de certificat de sănătate animală pentru circulația necomercială într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau dihorilor domestici în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Image

Image

Image

Image

Image

PARTEA 2

Note explicative pentru completarea certificatelor de sănătate animală

(a)

În cazul în care certificatul prevede că anumite mențiuni se păstrează după caz, mențiunile care nu sunt relevante pot fi tăiate de către medicul veterinar oficial, acesta marcându-le cu inițialele și ștampila sa, sau pot fi eliminate complet din certificat.

(b)

Originalul fiecărui certificat este compus dintr-o singură foaie de hârtie sau, în cazul în care nu este suficient, trebuie prezentat astfel încât toate foile de hârtie necesare să facă parte dintr-un tot unitar și indivizibil.

(c)

Certificatul este redactat în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinație și în limba engleză. Se completează cu litere majuscule în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinație sau în limba engleză.

(d)

În cazul în care se anexează la certificat file suplimentare sau documente justificative, acestea se consideră, de asemenea, ca făcând parte din originalul certificatului prin aplicarea, pe fiecare filă, a semnăturii și a ștampilei medicului veterinar oficial.

(e)

În cazul în care certificatul, inclusiv filele suplimentare prevăzute la litera (d), se compune din mai multe pagini, fiecare pagină se numerotează în partea de jos (numărul paginii din numărul total de pagini) și poartă, în partea de sus, numărul de referință al certificatului atribuit de autoritatea competentă.

(f)

Originalul certificatului este eliberat de către un medic veterinar oficial din teritoriul sau țara terță de expediere sau de către un medic veterinar autorizat și este aprobat ulterior de către autoritatea competentă din teritoriul sau țara terță de expediere. Autoritatea competentă din teritoriul sau țara terță de expediere asigură respectarea unor norme și principii de certificare echivalente cu cele stabilite în Directiva 96/93/CE.

Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a textului tipărit. Această cerință se aplică, de asemenea, ștampilelor, cu excepția timbrelor seci sau a securizării cu filigran.

(g)

Numărul de referință al certificatului menționat la rubricile I.2 și II.a trebuie să fie emis de către autoritatea competentă din teritoriul sau țara terță de expediere.

PARTEA 3

Declarația scrisă menționată la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013

Secțiunea A

Model de declarație

Image

Secțiunea B

Cerințe suplimentare privind declarația

Declarația se întocmește în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinație și în limba engleză și se completează cu majuscule.


Top