Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0051

Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând cadmiu Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 348, 18.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 033 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2012/51/oj

18.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/18


DIRECTIVA DELEGATĂ 2012/51/UE A COMISIEI

din 10 octombrie 2012

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând cadmiu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice folosirea cadmiului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Înlocuirea cadmiului din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale este încă imposibilă din punct de vedere tehnic. Folosirea cadmiului în aceste fotorezistoare trebuie, prin urmare, să fie scutită de interdicție. Cu toate acestea, scutirea trebuie să aibă o durată limitată, dat fiind că cercetările în domeniul tehnologiei fără cadmiu sunt în desfășurare și ar putea să apară înlocuitori până la sfârșitul anului 2013.

(3)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 2 ianuarie 2013. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se adaugă următorul punct 40:

„40

Cadmiul din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale

Expiră la 31 decembrie 2013”


Top