EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0351

Regulamentul (UE) nr. 351/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, în ceea ce privește definițiile categoriilor de grupuri de țări de naștere, ale grupurilor de țări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de țări de domiciliu curent viitor și ale grupurilor de cetățenii (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/351/oj

24.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 104/37


REGULAMENTUL (UE) NR. 351/2010 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2010

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, în ceea ce privește definițiile categoriilor de grupuri de țări de naștere, ale grupurilor de țări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de țări de domiciliu curent viitor și ale grupurilor de cetățenii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (1), în special articolul 10 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura comparabilitatea între datele statistice care provin din diferite surse statistice și administrative din statele membre și pentru a permite redactarea unor sinteze fiabile la nivel comunitar, categoriile de grupuri de țări de naștere, de grupuri de țări de domiciliu curent anterior, de grupuri de țări de domiciliu curent viitor și de grupuri de cetățenii trebuie definite în același fel în toate statele membre. Astfel, Regulamentul (CE) nr. 862/2007 îi cere Comisiei să definească categoriile menționate mai sus.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului sistemului statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește categoriile de grupuri de țări de naștere, de grupuri de țări de domiciliu curent anterior, de grupuri de țări de domiciliu curent viitor și de grupuri de cetățenii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 862/2007.

Articolul 2

Pentru categoriile de mai sus se aplică următoarele definiții:

(a)

„țara de domiciliu curent anterior” înseamnă țara în care o persoană a avut în mod obișnuit domiciliul imediat înainte de imigrare, indiferent de cetățenia sau țara de naștere ale persoanei;

(b)

„țara de domiciliu curent viitor” înseamnă țara în care o persoană va avea în mod obișnuit domiciliul imediat după emigrare, indiferent de cetățenia sau țara de naștere ale persoanei;

(c)

„nivelul de dezvoltare” înseamnă gradul relativ de dezvoltare a unei țări, astfel cum este definit de măsurile statistice privind speranța de viață, alfabetizarea, nivelul de studii și produsul intern brut (PIB) per capita;

(d)

„născut în țară” înseamnă o persoană care s-a născut în țara în care are domiciliul curent în prezent, indiferent de cetățenia respectivei persoane;

(e)

„născut în străinătate” înseamnă o persoană care s-a născut în afara țării în care are domiciliul curent în prezent, indiferent de cetățenia respectivei persoane.

Articolul 3

Grupurile de țări de naștere, grupurile de țări de domiciliu curent anterior, grupurile de țări de domiciliu curent viitor și grupurile de cetățenii pentru care statele membre trebuie să transmită date Comisiei sunt enumerate în anexă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 199, 31.7.2007, p. 23.


ANEXĂ

Grupurile de țări și de cetățenii sunt următoarele:

grupuri de bază;

grupuri suplimentare de alte țări și cetățenii care nu fac parte din Uniunea Europeană.

1.   GRUPURI DE ȚĂRI DE BAZĂ

1.1.   Grupuri de cetățenii

„Cetățenia” este definită în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007.

O persoană cu două sau mai multe cetățenii va fi alocată unei singure țări de cetățenie, care va fi stabilită în următoarea ordine de prioritate:

1.

țara raportoare (țara care transmite datele); sau, în cazul în care persoana nu deține cetățenia țării raportoare:

2.

alt stat membru al UE; sau, în cazul în care persoana nu deține cetățenia unui alt stat membru UE:

3.

altă țară din afara Uniunii Europene.

În cazul în care o persoană are două sau mai multe cetățenii ale unor state membre ale UE, dar niciunul dintre acestea din urmă nu este țara raportoare, statele membre vor stabili care va fi țara de cetățenie.

În cazul în care o persoană deține două sau mai multe cetățenii ale unor state care nu sunt membre ale UE, statele membre vor stabili care va fi țara de cetățenie.

Datele de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 sunt defalcate pe următoarele grupuri de cetățenii:

cetățenia țării raportoare (cetățeni naționali);

cetățenia unui alt stat membru al UE (alți cetățeni din UE);

cetățenia unor țări care nu sunt membre ale UE (cetățeni din țări care nu fac parte din UE), dintre care:

cetățeni din țări care fac parte din AELS;

cetățeni din țări candidate;

cetățenia unor țări care nu sunt membre ale UE;

cetățenie necunoscută.

Datele de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 sunt defalcate pe următoarele grupuri de cetățenii:

cetățenia țării raportoare (cetățeni naționali);

cetățenia unui alt stat membru al UE (alți cetățeni din UE);

cetățenia unor țări care nu sunt membre ale UE;

cetățenie necunoscută.

1.2.   Grupuri de țări de naștere

„Țara de naștere” este definită în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007.

Datele de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 sunt defalcate pe următoarele grupuri de țări de naștere:

țara raportoare (născut în țară);

alte state membre ale UE (născut în străinătate în UE);

în afara UE (născut în străinătate în afara UE), dintre care:

țări AELS;

țări candidate;

alte țări care nu fac parte din UE;

țară de naștere necunoscută.

1.3.   Grupuri de țări de domiciliu curent anterior

Datele de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 sunt defalcate pe următoarele grupuri de țări de domiciliu curent anterior:

alte state membre ale UE;

în afara UE, dintre care:

țări AELS;

țări candidate;

alte țări care nu fac parte din UE;

țară de domiciliu curent anterior necunoscută.

1.4.   Grupuri de țări de domiciliu curent viitor

Datele de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 sunt defalcate pe următoarele grupuri de țări de domiciliu curent viitor:

alte state membre ale UE;

în afara UE;

țară de domiciliu viitor necunoscută.

2.   GRUPURI SUPLIMENTARE PENTRU ALTE ȚĂRI ȘI CETĂȚENII CARE NU FAC PARTE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE DEZVOLTARE

În ceea ce privește datele de la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctele (i), (ii) și (iii) și litera (c) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007, datele referitoare la alte țări care nu fac parte din UE și cetățeni din țări care nu fac parte din UE sunt, de asemenea, defalcate pe următoarele grupuri de nivel de dezvoltare:

țările cel mai dezvoltate;

țările cu o dezvoltare medie;

țările cel mai puțin dezvoltate.

3.   LISTA ȚĂRILOR ȘI CETĂȚENIILOR ÎN GRUPURI

Țara de naștere, țara de domiciliu curent anterior și țara de domiciliu curent viitor se referă la țările definite de granițele internaționale existente la data de 1 ianuarie a anului de referință.

Compoziția UE, a AELS și a țărilor candidate va fi cea de la data de 1 ianuarie a anului de referință.

Comisia va pune la dispoziția statelor membre liste de țări și de cetățenii pentru a fi incluse în fiecare dintre grupurile de bază. Aceste liste ale grupurilor de bază sunt actualizate în funcție de necesități.

Comisia va pune la dispoziția statelor membre liste de țări și de cetățenii pentru a fi incluse în fiecare dintre grupurile suplimentare pe nivel de dezvoltare. Aceste liste ale grupurilor suplimentare sunt actualizate în funcție de necesități.


Top