Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în materie de proceduri de atribuire a contractelor de achiziții (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; abrogat prin 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 317/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 1422/2007 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2007

de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în materie de proceduri de atribuire a contractelor de achiziții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 69,

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (2), în special articolul 78,

în urma consultării Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/800/CE din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (3), Consiliul a aprobat Acordul privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”). Acordul trebuie aplicat în cazul fiecărui contract de achiziții cu valoarea egală sau mai mare decât sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE au ca obiect, printre altele, să permită entităților contractante și autorităților contractante care le aplică să respecte, în același timp, obligațiile acordului. În acest sens, pragurile prevăzute de respectivele directive pentru contractele de achiziții publice și avute în vedere și de acord trebuie modificate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, rotunjite până la mia inferioară, a pragurilor stabilite prin acord

(3)

Din motive de coerență, este necesară, de asemenea, modificarea pragurilor din Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE care nu sunt menționate în acord.

(4)

Prin urmare, Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE trebuie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „422 000 EUR” se înlocuiește cu „412 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește cu „5 150 000 EUR”.

2.

Articolul 61 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), valoarea de „422 000 EUR” se înlocuiește cu „412 000 EUR”;

(b)

la alineatul (2), valoarea de „422 000 EUR” se înlocuiește cu „412 000 EUR”.

Articolul 2

Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „137 000 EUR” se înlocuiește cu „133 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu „206 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește cu „5 150 000 EUR”.

2.

Articolul 8 primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește cu „5 150 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu „206 000 EUR”.

3.

La articolul 56, valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește cu „5 150 000 EUR”.

4.

La articolul 63 alineatul (1) primul paragraf, valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește cu „5 150 000 EUR”.

5.

La articolul 67, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „137 000 EUR” se înlocuiește cu „133 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu „206 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu „206 000 EUR”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(2)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE.

(3)  JO L 336, 23.12.1994, p. 1.


Top