Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472]

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

121


32006D0593


L 243/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 4 august 2006

de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013

[notificată cu numărul C(2006) 3472]

(2006/593/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (1), în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă urmărește consolidarea concurenței și a atractivității regiunilor.

(2)

În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din respectivul regulament. În temeiul articolului 4 alineatul (2) din respectivul regulament, Fondul de coeziune intervine, de asemenea, în regiunile care nu pot beneficia de sprijin în temeiul obiectivului de convergență, dar care fac parte dintr-un stat membru ce poate beneficia de un ajutor în temeiul acestui fond.

(3)

În temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 15,95 % din resursele disponibile pentru angajamente din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (denumite în continuare „fonduri”) pentru perioada 2007-2013 trebuie să fie alocate obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă, din care 21,14 % în temeiul sprijinului tranzitoriu și specific menționat la articolul 8 alineatul (2) din respectivul regulament.

(4)

Este necesar să se realizeze o repartizare orientativă, pe stat membru, a resurselor care urmează să fie alocate în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă. În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, această repartizare trebuie să fie efectuată în conformitate cu criteriile și metodologia prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(5)

Alineatul (4) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 definește metoda de alocare a resurselor disponibile în favoarea statelor membre și a regiunilor care pot beneficia de sprijin financiar în conformitate cu articolul 6 din respectivul regulament.

(6)

Alineatul (6) litera (b) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 definește metoda de calcul a sumelor alocate în temeiul ajutoarelor tranzitorii prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din respectivul regulament.

(7)

Alineatul (7) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 stabilește nivelul maxim al transferurilor provenind din fonduri către fiecare stat membru.

(8)

Alineatele (12)-(31) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 fixează sumele corespunzătoare anumitor cazuri specifice pentru perioada 2007-2013.

(9)

În temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, 0,25 % din resursele disponibile pentru angajamente din fonduri pentru perioada 2007-2013 sunt destinate finanțării asistenței tehnice la inițiativa Comisiei. Prin urmare, repartizarea orientativă, pe stat membru, trebuie să excludă suma corespunzătoare asistenței tehnice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sumele orientative, pe stat membru, ale creditelor de angajament pentru regiunile care pot beneficia de finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, inclusiv sumele suplimentare definite în anexa II la respectivul regulament, sunt prevăzute în tabelul 1 din anexa I la prezenta decizie.

Sumele anuale, defalcate pe stat membru, ale creditelor de angajament prevăzute la paragraful anterior sunt prevăzute în tabelul 2 din anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Sumele orientative, pe stat membru, ale creditelor de angajament pentru sprijinul tranzitoriu și specific acordat din fondurile structurale în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, inclusiv sumele suplimentare definite în anexa II la respectivul regulament, sunt prevăzute în tabelul 1 din anexa II la prezenta decizie.

Sumele anuale, defalcate pe stat membru, ale creditelor de angajament prevăzute la paragraful anterior sunt prevăzute în tabelul 2 din anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2006.

Pentru Comisie

Danuta HÜBNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.


ANEXA I

Repartizare orientativă, pe stat membru, a creditelor de angajament pentru regiunile care pot beneficia de finanțare din fondurile structurale, în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013

(EUR)

Stat membru

TABELUL 1 — Suma creditelor (prețuri din 2004)

Regiuni eligibile în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă

Finanțare suplimentară prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 la alineatul:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Total

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Stat membru

TABELUL 2 — Defalcare anuală a creditelor (prețuri din 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Ceská republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Total

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ANEXA II

Repartizare orientativă, pe stat membru, a creditelor de angajament pentru regiunile care pot beneficia de finanțare din fondurile structurale pe o bază specifică și tranzitorie, în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

(EUR)

Stat membru

TABELUL 1 — Suma creditelor (prețuri din 2004)

Regiuni eligibile în temeiul regimului tranzitoriu al obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă

Finanțare suplimentară prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 la alineatul:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Total

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Stat membru

TABELUL 2 — Defalcare anuală a creditelor (prețuri din 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Total

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top