Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0975

Regulamentul (CE) nr. 975/2003 al Consiliului din 5 iunie 2003 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar pentru importurile de conserve de ton incluse în codurile NC 16041411, 16041418 și 16042070

OJ L 141, 7.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 117 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/975/oj

02/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

259


32003R0975


L 141/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 975/2003 AL CONSILIULUI

din 5 iunie 2003

privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar pentru importurile de conserve de ton incluse în codurile NC 1604 14 11, 1604 14 18 și 1604 20 70

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În noiembrie 2001, Comunitatea Europeană, Thailanda și Filipine au convenit să organizeze consultări pentru a examina măsura în care aplicarea unui tratament tarifar preferențial în ceea ce privește conservele de ton originare din țări ACP aduce o atingere excesivă intereselor legitime thailandeze și filipineze. Pentru că aceste consultări nu au permis găsirea unei soluții reciproc acceptabile, Comunitatea, Thailanda și Filipine au acceptat să supună cazul unei medieri. La 20 decembrie 2002, mediatorul a emis un aviz, indicând necesitatea, pentru Comunitate, de a deschide, pentru 2003, un contingent tarifar NCMF de 25 000 tone supus unei rate a taxei ad valorem de 12 %.

(2)

Ținând seama de dorința sa de a rezolva această problemă deja veche, Comunitatea a hotărât să accepte această propunere. În consecință, este necesară deschiderea unui contingent tarifar suplimentar privind un volum limitat de conserve de ton.

(3)

Se cuvine a aloca, țărilor care au un interes substanțial în furnizarea de conserve de ton, cote-părți contingentare specifice fixate pe baza cantităților livrate de fiecare dintre ele în condiții nepreferențiale în cursul unei perioade reprezentative. Volumul rămas din contingent este necesar să fie accesibil tuturor celorlalte țări.

(4)

Soluția cea mai adecvată pentru a asigura o utilizare optimă a contingentului tarifar constă în alocarea în ordine cronologică a datelor de acceptare a declarațiilor de punere în liberă circulație.

(5)

Pentru a asigura o administrare eficientă a contingentului, este necesară solicitarea prezentării unui certificat de origine la importul de conserve de ton din Thailanda, Filipine și Indonezia, principali furnizori și beneficiari ai acestui contingent.

(6)

Se cuvine a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (1),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând din 1 iulie 2003, importurile de conserve de ton incluse în codurile NC 1604 14 11, 1604 14 18 și 1604 20 70 originare din toate țările sunt admise la o rată a taxei de 12 %, în limitele contingentului tarifar deschis în temeiul prezentului regulament.

Articolul 2

Acest contingent tarifar este deschis anual și pentru o perioadă inițială de cinci ani. Volumul său pentru primii doi ani este fixat după cum urmează:

25 000 tone de la 1 iulie 2003 la 30 iunie 2004;

25 750 tone de la 1 iulie 2004 la 30 iunie 2005.

Articolul 3

Contingentul tarifar este împărțit în patru cote-părți, și anume:

(a)

un contingent de 52 % din volumul anual, purtând numărul de ordine 09.2005, pentru importurile originare din Thailanda;

(b)

un contingent de 36 % din volumul anual, purtând numărul de ordine 09.2006, pentru importurile originare din Filipine;

(c)

un contingent de 11 % din volumul anual, purtând numărul de ordine 09.2007, pentru importurile originare din Indonezia;

(d)

un contingent de 1 % din volumul anual, purtând numărul de ordine 09.2008, pentru importurile originare din alte țări terțe.

Articolul 4

(1)   Originea conservelor de ton admise pentru contingentul tarifar este determinată în conformitate cu dispozițiile în vigoare în Comunitate.

(2)   Admiterea la cota-parte a contigentului tarifar alocat Thailandei, Filipinelor și Indoneziei, în conformitate cu articolul 3, este subordonată prezentării unui certificat de origine care îndeplinește condițiile definite în articolul 47 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (2).

Certificatele de origine nu sunt acceptate decât în cazul în care produsele în cauză îndeplinesc criteriile de determinare a originii fixate de dispozițiile în vigoare în Comunitate.

Articolul 5

Contingentul tarifar este administrat de Comisie, în conformitate cu articolele 308 a, 308 bși 308 c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 6

În al doilea an de la data deschiderii contingentului tarifar, prezentul regulament face obiectul unei revizii în vederea adaptării volumului contingentului la nevoile pieței comunitare. În cazul în care, cu toate acestea, această revizuire nu se încheie cu trei luni înainte de 30 iunie 2005, contingentul se prelungește automat pentru încă un an și pentru un volum de 25 750 tone. Ulterior, contingentul tarifar se prelungește periodic pentru un an și același volum, în afara cazului în care se adoptă o revizuire cu cel puțin trei luni înainte de data închiderii contingentului curent.

Articolul 7

Comisia adoptă dispozițiile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament, în special amendamentele și adaptările tehnice pe care le necesită modificările nomenclaturii combinate și ale TARIC, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal (denumit în continuare „comitet”) instituit de articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (3).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este fixată la trei luni.

(3)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 5 iunie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

M. STRATAKIS


(1)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 881/2003 (JO L 134, 29.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).


Top