EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Directiva 2003/47/CE a Comisiei din 4 iunie 2003 de modificare a anexelor II, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor și produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

03/Volumul 47

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

161


32003L0047


L 138/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/47/CE A COMISIEI

din 4 iunie 2003

de modificare a anexelor II, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor și produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor și produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/22/CE a Comisiei (2), în special articolul 14 al doilea paragraf litera (c),

având în vedere că statul membru în cauză și-a exprimat acordul,

întrucât:

(1)

Din informațiile comunicate de Portugalia, pe baza unor studii actualizate, reiese că este necesară modificarea zonei protejate împotriva Gonipterus scutellatus Gyll. și limitarea acesteia la Azore.

(2)

Din cauza unei greșeli de scriere în elaborarea Directivei 2002/36/CE a Comisiei de modificare a unor anexe la Directiva 2000/29/CE (3), o parte dintre noile dispoziții cu privire la terenurile și mediile de cultură, atașate sau asociate plantelor, originare din Cipru și din Malta, au fost adoptate greșit.

(3)

Din cauza unei greșeli de scriere în elaborarea Directivei 2002/36/CE a Comisiei, textul care apare la anexa V partea B secțiunea I punctul 2 la Directiva 2000/29/CE a fost înlocuit fără a se menționa produsele din plante în cauză.

(4)

Este necesară, așadar, modificarea în consecință a anexelor corespunzătoare la Directiva 2000/29/CE.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II, IV și V la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 15 iunie 2003 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Ele pun în aplicare aceste dispoziții începând cu data de 16 iunie 2003.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privirea la aceasta.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 iunie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 78, 25.3.2003, p. 10.

(3)  JO L 116, 3.5.2002, p. 16.


ANEXĂ

Anexele la Directiva 2000/29/CE se modifică după cum urmează:

1.

La anexa II partea B litera (a) punctul 5, textul din coloana din dreapta se înlocuiește cu următorul text:

„EL, P (Azore)”.

2.

La anexa IV:

(a)

la partea A capitolul I punctul 34, în coloana din stânga, cuvintele „Cipru, Malta” se elimină;

(b)

la partea B punctul 19, textul coloanei din dreapta se înlocuiește cu textul următor:

„EL, P (Azore)”.

3.

La anexa V partea B secțiunea I:

(a)

la punctul 2 textul se înlocuiește cu textul următor:

„Părți de plante, altele decât fructele și semințele, de:

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. și flori tăiate din familia Orchidaceae;

conifere (Coniferales);

Acer saccharum Marsh., originare din țările Americii de Nord;

Prunus L., originar din țări din afara Europei;

flori tăiate de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. și Trachelium L., originare din țări din afara Europei;

legume cu frunze de Apium graveolens L. și Ocimum L.”;

(b)

la punctul 7 litera (b), cuvintele „Cipru, Malta” se elimină.


Top