EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

Decizia Comisiei din 16 august 2001 de stabilire a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești originare sau provenind din Guineea [notificată cu numărul C(2001) 2525]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogat prin 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

03/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

27


32001D0634


L 221/50

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 16 august 2001

de stabilire a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești originare sau provenind din Guineea

[notificată cu numărul C(2001) 2525]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/634/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a produselor pescărești (1), modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (2), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Un expert al Comisiei a efectuat o inspecție în Guineea pentru a controla condițiile în care sunt produse, depozitate și expediate către Comunitate produsele pescărești.

(2)

Dispozițiile legale din Guineea privind inspecțiile sanitare și controlul produselor pescărești pot fi considerate echivalente cu cele stabilite de Directiva 91/493/CEE.

(3)

În special, „Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)” din „Ministère de la pêche et de l'aquaculture” este în măsură să verifice în mod eficient punerea în aplicare a legislației în vigoare.

(4)

Cu toate acestea, inspecția în Guineea a identificat anumite deficiențe în ceea ce privește condițiile de igienă în unitățile de procesare și preparare a produselor pescărești. S-au semnalat de asemenea deficiențe ale controalelor sanitare aplicate procesării și preparării produselor pescărești. În consecință, pot fi autorizate pentru importul în Comunitate numai produsele pescărești care nu au fost supuse altor operațiuni de preparare sau procesare decât refrigerarea și congelarea.

(5)

Modalitățile de obținere a certificatului de sănătate prevăzut la articolul 11 alineatul (4) litera (a) din Directiva 91/493/CEE trebuie să includă definiția unui model de certificat, cerințele minime privind limba/limbile în care trebuie întocmit și calitatea persoanei împuternicite să-l semneze.

(6)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (b) din Directiva 91/493/CEE, pachetele cu produse pescărești ar trebui să aibă un marcaj care să menționeze numele țării nemembre și numărul autorizației/de înregistrare al unității, vasului de prelucrare, depozitului frigorific sau al vasului frigorific de origine, cu excepția anumitor produse congelate.

(7)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (c) din Directiva 91/493/CEE, trebuie întocmite o listă a unităților, vaselor de prelucrare sau depozitelor frigorifice autorizate și o listă a vaselor frigorifice echipate în conformitate cu punctele1-7 din anexa II la Directiva 92/48/CEE a Consiliului (3). Aceste liste trebuie întocmite pe baza unei comunicări din partea DNPM către Comisie. În consecință, DNPM trebuie să asigure respectarea prevederilor stabilite în acest sens în articolul 11 alineatul (4) din Directiva 91/493/CEE.

(8)

DNMP a oferit garanții oficiale privind respectarea normelor stabilite în capitolul V din anexa la Directiva 91/493/CEE privind controlul produselor neprocesate și privind respectarea unor cerințe de igienă echivalente cu cele prevăzute în directiva în cauză.

(9)

Cu toate acestea, inspecția a semnalat unele deficiențe în procedura urmată de DNPM pentru autorizarea/suspendarea unităților și vaselor și, în consecință, pentru modificarea listei unităților și vaselor din care sunt autorizate importurile va fi nevoie de o nouă inspecție locală efectuată de experții Comunității.

(10)

Având în vedere rezultatele inspecției, reducerea frecvenței controalelor fizice, prevăzută în Decizia 94/360/CE a Comisiei din 20 mai 1994 privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țările terțe, în conformitate cu Directiva 90/675/CEE a Consiliului (4), nu se aplică produselor pescărești importate din Guineea.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

„Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)” din „Ministère de la pêche et de l'aquaculture” este autoritatea competentă în Guineea pentru verificarea și certificarea respectării cerințelor Directivei 91/493/CEE de către produsele pescărești.

Articolul 2

Produsele pescărești originare din Guineea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

Să nu fi fost supuse altor operațiuni de preparare sau procesare în afară de refrigerare sau congelare.

2.

Fiecare lot trebuie însoțit de un certificat de sănătate animală original numerotat, completat, semnat, datat corespunzător și cuprinzând o singură foaie, în conformitate cu modelul din anexa A la prezenta decizie.

3.

Produsele trebuie să provină din unități, vase de prelucrare sau depozite frigorifice autorizate sau de pe vase frigorifice incluse în anexa B la prezenta decizie.

4.

Cu excepția produselor pescărești congelate, în vrac, destinate producerii de alimente conservate, toate pachetele trebuie să aibă marcate cu litere indelebile cuvântul „GUINEEA” și numărul autorizației/de înregistrare al unității, vasului de prelucrare, depozitului frigorific sau al vasului frigorific de origine.

Articolul 3

(1)   Certificatele menționate la articolul 2 punctul 1 trebuie întocmite în cel puțin o limbă oficială a statului membru în care se efectuează verificările.

(2)   Certificatele trebuie să includă numele, calitatea și semnătura reprezentantului DNPM și ștampila oficială a DNPM într-o culoare diferită de cea a altor mențiuni.

Articolul 4

La importul de produse pescărești din Guineea, statele membre nu aplică acestor produse frecvența redusă a controalelor fizice prevăzută în Decizia 94/360/CE.

Articolul 5

Anexa B se modifică doar pe baza rezultatelor unei inspecții locale.

Articolul 6

Prezenta decizie intră în vigoare după 60 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 august 2001.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 31.

(3)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.

(4)  JO L 158, 25.6.1994, p. 41.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

LISTA UNITĂȚILOR ȘI VASELOR

Nr. autorizație

Denumirea

Orașul/regiunea

Limita autorizației

Categoria

001/N/MPA/DNPM

Chaico 7 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

003/N/MPA/DNPM

Elini — S (Gregui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

004/N/MPA/DNPM

Thiangui 3 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

011/N/MPA/DNPM

Takamar 6 (Soguipi)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

014/N/MPA/DNPM

Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

015/N/MPA/DNPM

Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

016/N/MPA/DNPM

Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

017/N/MPA/DNPM

Albarka (Asti Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

018/N/MPA/DNPM

Figuereo 14 (Alamari)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

020/N/MPA/DNPM

Espadeiro (Sopem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

021/N/MPA/DNPM

Daniaa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

029/N/MPA/DNPM

Thiangui 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

030/N/MPA/DNPM

Thiangui 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

031/N/MPA/DNPM

Thiangui 5 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

032/N/MPA/DNPM

Sea Horse 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

033/N/MPA/DNPM

Sea Horse 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

034/N/MPA/DNPM

Snam 1 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

035/N/MPA/DNPM

Snam 2 (Thiangui-Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

036/N/MPA/DNPM

Inaara (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

037/N/MPA/DNPM

Aroa (Sipem-Guinee)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

041/N/MPA/DNPM

Mihalis (Guinee-Entreprise)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

042/N/MPA/DNPM

Guetndar (Sip-Bourouma)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

043/N/MPA/DNPM

Grecoland I (Grecoland Fishing Company)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

050/N/MPA/DNPM

Gnalen (Josemar)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

051/N/MPA/DNPM

Jeong IN No 15 (Ban-Ma Peche)

PORT AUTONOME CONAKRY

 

ZV

005/E/MPA/DNPM

Nicola Peche

KIPE

 

PP

044/E/MPA/DNPM

Dauphin

ALMAMYA

 

PP

045/E/MPA/DNPM

OK - Fishing

MADINA

 

PP

046/E/MPA/DNPM

Progui

MADINA

 

PP

047/E/MPA/DNPM

Jasmin - Trading House

YENGUEMA

 

PP

048/E/MPA/DNPM

Sokaly - Peche

KAPORO

 

PP

049/E/MPA/DNPM

Safri - Peche

BONFI

 

PP


Top