Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0127

Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2000 de modificare a Deciziei 1999/253/CE a Comisiei privind măsurile de protecție referitoare la anumite produse pescărești din sau având originea în Kenya și Tanzania și de modificare a certificatului de sănătate pentru produsele pescărești originare sau provenind din Tanzania [notificată cu numărul C(2000) 211]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 36, 11.2.2000, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 307 - 308
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 307 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/127/oj

03/Volumul 30

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

307


32000D0127


L 036/43

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 31 ianuarie 2000

de modificare a Deciziei 1999/253/CE a Comisiei privind măsurile de protecție referitoare la anumite produse pescărești din sau având originea în Kenya și Tanzania și de modificare a certificatului de sănătate pentru produsele pescărești originare sau provenind din Tanzania

[notificată cu numărul C(2000) 211]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/127/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (1), în special articolul 22 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Ca urmare a unor cazuri de otrăvire a peștilor din lacul Victoria, otrăvire suspectată a fi cauzată de prezența pesticidelor în apa lacului Victoria și de practici incorecte în sectorul pescuitului, Comisia adoptă Decizia 1999/253/CE (2). Această decizie prevede posibilitatea de a fi revizuită în urma primirii informațiilor cu privire la evoluția situației și a garanțiilor date de autoritățile competente din Kenya și Tanzania.

(2)

Ținând seama de rezultatele unei vizite de inspectare și de garanțiile date de autoritățile oficiale din Tanzania, se propune modificarea Deciziei 1999/253/CE pentru a permite importurile de produse pescărești pescuite în lacul Victoria și care provin sau sunt originare din Tanzania.

(3)

Este necesar ca produsele pescărești pescuite în lacul Victoria să facă obiectul unor controale corespunzătoare destinate să garanteze că acestea sunt într-o stare bună de sănătate; aceste controale trebuie să poată depista, în special, prezența pesticidelor. În consecință, este necesar să se adauge o mențiune specială privind controlul corespunzător în certificatul de sănătate care însoțește produsele pescărești importate din Tanzania și stabilit prin Decizia 98/422/CE a Comisiei (3).

(4)

Cu toate acestea, este necesar să se acorde mai mult timp autorităților din Kenya pentru a pune în aplicare măsurile adecvate de control în vederea garantării siguranței produselor pescărești. În consecință, importurile produselor pescărești pescuite în lacul Victoria și care provin sau sunt originare din Kenya ar trebui să rămână suspendate.

(5)

Întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 1999/253/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezenta decizie se aplică produselor pescărești proaspete, congelate sau prelucrate, pescuite în lacul Victoria și care provin sau sunt originare din Kenya. Prezenta decizie nu se aplică produselor pescărești pescuite din mare.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Prezenta decizie este revizuită în urma informațiilor primite privind evoluția situației și a garanțiilor date de autoritatea competentă din Kenya cu privire la siguranța produselor pescărești”.

Articolul 2

Punctul IV din certificatul de sănătate stabilit în anexa la Decizia 98/422/CE și care însoțește loturile de produse pescărești care sunt expediate sau originare din Tanzania și pescuite din lacul Victoria trebuie completat cu textul următor:

„-

Inspectorul oficial certifică prin prezenta că produsele pescărești specificate mai sus au fost produse în baza unui sistem de controale de monitorizare stabilit în capitolul V punctul II.3.B din anexa la Directiva 91/493/CEE și că rezultatele acestor controale sunt satisfăcătoare.”

Articolul 3

Statele membre modifică măsurile pe care le aplică schimburilor pentru a le armoniza cu prezenta decizie. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 ianuarie 2000.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 98, 13.4.1999, p. 15.

(3)  JO L 190, 4.7.1998, p. 71.


Top