Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2439

Regulamentul (CE) nr. 2439/1999 al Comisiei din 17 noiembrie 1999 privind condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei agenților lianți, antiaglomeranți și coagulanți în hrana animalelor

OJ L 297, 18.11.1999, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 102 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 245 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 245 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2004; abrogat prin 32003L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2439/oj

03/Volumul 29

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

245


31999R2439


L 297/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2439/1999 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 1999

privind condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei agenților lianți, antiaglomeranți și coagulanți în hrana animalelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (1), astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1636/1999 (2) al Comisiei, în special articolul 11,

întrucât:

(1)

S-a constatat că argilele caolinitice provenite din anumite mine situate în Republica Federală Germania au un conținut foarte ridicat de dioxină; în conformitate cu informațiile disponibile, ar putea fi vorba de o contaminare de origine geologică.

(2)

În conformitate cu articolul 11 din Directiva 70/524/CEE, un stat membru poate suspenda provizoriu autorizația de utilizare a unuia dintre aditivii menționați în directivă în cazul în care, pe baza unei motivații corespunzătoare, bazată pe noile date sau pe reevaluarea datelor existente care au avut loc de la adoptarea dispozițiilor în cauză, constată că acest aditiv prezintă un pericol pentru sănătatea animală sau umană sau pentru mediul înconjurător.

(3)

Mai multe state membre au interzis întrebuințarea argilelor caolinitice contaminate în preamestecuri și în furaje.

(4)

În temeiul articolului 3a litera (b) din Directiva 70/524/CEE, autorizarea unei substanțe se acordă numai în măsura în care, având în vedere condițiile de utilizare, aceasta nu are o influență nefavorabilă asupra sănătății umane sau animale sau asupra mediului înconjurător.

(5)

Utilizarea furajelor contaminate cu dioxine poate determina contaminarea produselor alimentare de origine animală; dioxinele sunt clasificate de către organizațiile internaționale recunoscute ca produse cancerigene pentru om; aceste organizații internaționale recomandă să se ia măsuri pentru reducerea, pe cât posibil, a absorbției dioxinelor în alimente.

(6)

Prezența contaminanților în aditivi trebuie evitată în măsura posibilităților.

(7)

În absența unor date științifice suficiente, nu este posibilă efectuarea unei evaluări complete a riscului; având în vedere urgența măsurilor care trebuie adoptate pentru se evita contaminarea furajelor la un nivel inacceptabil și în așteptarea rezultatelor programului de supraveghere a argilelor și de evaluare a riscului, să se limiteze, ca măsură preventivă, conținutul de dioxine al argilelor caolinitice la nivelul pragului de determinare; această limită ar putea fi reexaminată în lumina investigațiilor efectuate și a programului de supraveghere.

(8)

Contaminarea constatată în Germania în cazul caolinitului ar putea viza, de asemenea, alți aditivi autorizați de Directiva 70/524/CEE ca agenți lianți, antiaglomeranți și coagulanți, după cum indică faptul că bentonita, argilă sedimentară care conține alte minerale în afară de caolinit, provenind dintr-o mină din Statele Unite ale Americii, s-a dovedit a fi puternic contaminată cu dioxine de origine geologică; ar trebui să se studieze, în cadrul programului de supraveghere, eventuala prezență a dioxinelor în acești aditivi autorizați; în prezent este prevăzută aplicarea unei limite maxime provizorii doar pentru argilele caolinitice, pragul de determinare din metoda de analiză a dioxinei urmând să se aplice ca limită maximă, după o perioadă bine determinată, aditivilor, alții decât argilele caolinitice în absența stabilirii, dacă este cazul, a unei limite maxime specifice bazate pe date suficiente privind prezența dioxinelor.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru hrana animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Condițiile de autorizare a aditivilor aparținând grupei „Agenților lianți, antiaglomeranți și coagulanți” menționați în anexa la prezentul regulament sunt înlocuite în conformitate cu Directiva 70/524/CEE cu condițiile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Comisia reexaminează, până la 1 martie 2000, dispozițiile din prezentul regulament în lumina rezultatelor investigațiilor care vor fi fost efectuate și a rezultatelor programului de supraveghere.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 1999.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(2)  JO L 194, 27.7.1999, p. 17.


ANEXĂ

Nr. CE

Aditiv

Denumirea chimică, descriere

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Durata autorizației

mg/kg de hrană completă

Agenți lianți, antiaglomeranți și coagulanți

E 330

Acid citric

C6H8O7

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană. Se respectă dispozițiile din articolul 16 alineatul (1) litera (g)

Fără limită de timp

E 470

Stearați de sodiu, de potasiu și de calciu

C18H35O2Na, C18H35O2K și C36H70O4Ca

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 516

Sulfat de calciu dihidratat

CaSO4.2H2O

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

30 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 551a

Acid silicic, precipitat și uscat

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 551b

Silice coloidală

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 551c

Kiselgur (pământ de diatomee purificat)

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 552

Silicat de calciu sintetic

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 554

Silicat de sodiu și aluminiu, sintetic

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 558

Bentonită-montmorilonită

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

20 000

Toate tipurile de hrană

Amestecul cu aditivii din grupa „antibioticelor”, a „factorilor de creștere”, a „cocsidiostaticelor si altor substanțe medicamentoase” este interzis, cu excepția următoarelor cazuri: monensin-sodiu, narasin, lasalocid sodiu, flavofosfolipol, salinomicină sodiu, nicarbazin și robenidin.

Pe etichetă se indică numele specific al aditivului.

Fără limită de timp

E 559

Argile caolinitice fără azbest

Amestecuri naturale de minerale cu un conținut de peste 65 % silicați complecși de aluminiu hidratați, în care elementul determinant este caolinitul

Conținut maxim de dioxine: 500 pg TEQ-PCDD/F-OMS/kg (2)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 560

Amestec natural de stearați și de cloriți

Amestecuri naturale de steatit și de clorit fără azbest cu o puritate minimă de 85 %

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 561

Vermiculită

Silicat natural de magneziu, de aluminiu și de fier, expandat prin încălzire, fără azbest

Conținut maxim de fluor: 0,3 %

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 562

Sepiolită

Silicat de magneziu hidratat de origine sedimentară cu un conținut de peste 60 % sepiolită și maximum 30 % montmorilonită, fără azbest.

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

20 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 563

Argilă sepiolitică

Silicat de magneziu hidratat de origine sedimentară cu un conținut de peste 40 % sepiolită și 20 % ilită, fără azbest

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

20 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 565

Lignosulfați

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 566

Natrolit - fonolit

Amestecuri naturale de silicați de aluminiu alcalini și alcalino-pământoși și hidrosilicați de aluminiu, de natrolit (43-46,5 %) și de feldspat

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

25 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 598

Aluminați de calciu sintetici

Amestecuri de aluminați și calciu cu un conținut de Al2O3 de 35 - 51 %

Conținut maxim de molibden 20 mg/kg

Conținut maxim de dioxine (1)

Păsări de curte

20 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Iepuri

20 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Porci

20 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Vaci de lapte

8 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Bovine pentru îngrășare

8 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Viței

8 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Miei

8 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Capre

8 000

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

E 599

Perlită

Silicat natural de sodiu și aluminiu expandat prin încălzire, fără azbest

Conținut maxim de dioxine (1)

Toate speciile sau categoriile de animale

Toate tipurile de hrană

Fără limită de timp

Agenți lianți, antiaglomeranți și coagulanți

3

Clinoptilită de origine vulcanică

Aluminosilicat de calciu hidratat de origine vulcanică, cu un conținut de minimum 85 % clinoptilită și de maximum 15 % feldspat, de mice și argile.

Conținut maxim de plumb 80 mg/kg

Conținut maxim de dioxine (1)

Porci

20 000

Toate tipurile de hrană

30.9.2000

Iepuri

20 000

Toate tipurile de hrană

30.9.2000

Păsări de curte

20 000

Toate tipurile de hrană

30.9.2000


(1)  În absența stabilirii, dacă este cazul, a unei limite maxime specifice pe baza unor date suficiente privind prezența dioxinelor, limita maximă de 500 pg TEQ-PCDD/F-OMS/kg se aplică începând cu 1 martie 2000.

(2)  Conținutul de dioxine este suma policlorodibenzo-para-dioxinelor (PCDD) și a policlorodibenzofuranilor (PCDF), exprimată în echivalente toxice ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru aplicarea TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997).

Conținutul se exprimă în conținut superior, cu alte cuvinte conținuturile se calculează presupunând că toate valorile elementelor înrudite diferite mai mici decât pragul de detecție sunt egale cu pragul de detecție.


Top