Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1447

Regulamentul (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune a pescuitului

OJ L 167, 2.7.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogat prin 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

04/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

76


31999R1447


L 167/5

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1447/1999 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 1999

privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune a pescuitului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2)

întrucât:

(1)

în conformitate cu articolul 31 alineatul (2a) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind instituirea unui sistem de control aplicabil politicii comune a pescuitului (3), Consiliul poate întocmi, pe baza articolului 37 din Tratat, o listă a tipurilor de comportament care încalcă grav normele politicii comune a pescuitului;

(2)

pentru a spori transparența politicii comune a pescuitului, statele membre ar trebui să ofere Comisiei informații despre cazurile de astfel de comportamente, precum și despre măsurile luate în această privință de către statele membre;

(3)

conform articolului 37 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, unele date cu caracter personal beneficiază de protecție în cadrul sistemului de control aplicabil politicii comune a pescuitului;

(4)

lista menționată anterior trebuie să fie în acord cu dispozițiile similare adoptate de către organizațiile internaționale din domeniul pescuitului;

(5)

se impune adoptarea de modalități de aplicare pentru unele măsuri prevăzute de prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tipurile de comportament care încalcă grav normele politicii comune a pescuitului, prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, sunt cuprinse în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   La intervale regulate, statele membre aduc la cunoștința Comisiei cazurile constatate de comportament prevăzute la articolul 1 și îi furnizează toate informațiile cu privire la măsurile luate de autoritățile administrative și/sau judiciare.

(2)   Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, precum și a Comitetului consultativ al pescuitului, informațiile primite în temeiul alineatului (1).

(3)   Informațiile comunicate în temeiul alineatului (1) și puse la dispoziție în temeiul alineatului (2) sunt tratate conform articolului 37 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

(4)   Modalitățile de aplicare a prezentului articol se stabilesc conform procedurii menționate la articolul 36 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 24 iunie 1999.

Pentru Consiliu

Președintele

J. TRITTIN


(1)  JO C 105, 5.4.1999, p. 3.

(2)  Aviz dat la 4 mai 1999 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2846/98 (JO L 358, 31.12.1998, p. 5).


ANEXĂ

LISTA TIPURILOR DE COMPORTAMENT CARE ÎNCALCĂ GRAV NORMELE POLITICII COMUNE A PESCUITULUI

A.   Încălcări legate de cooperarea cu autoritățile de control

Obstrucționarea misiunii inspectorilor de pescuit în exercitarea atribuțiilor de control al respectării normelor comunitare aplicabile.

Falsificarea, ascunderea, distrugerea sau alterarea elementelor doveditoare care ar putea fi utilizate în cadrul unei anchete sau al unei proceduri judiciare.

B.   Încălcări legate de cooperarea cu observatorii

Obstrucționarea misiunii observatorilor în exercitarea atribuțiilor de observare a respectării normelor comunitare aplicabile, așa cum sunt ele definite în legislația comunitară.

C.   Încălcări legate de respectarea condițiilor necesare pentru desfășurarea pescuitului

Exercitarea pescuitului fără licență de pescuit, permis de pescuit sau orice altă autorizație necesară pentru activitatea de pescuit, eliberată de către statul membru de pavilion sau de către Comisie.

Exercitarea pescuitului pe baza unuia din documentele menționate anterior al cărui conținut a fost falsificat.

Falsificarea, ștergerea sau ascunderea marcajelor navei de pescuit.

D.   Încălcări legate de desfășurarea operațiunilor de pescuit

Utilizarea sau deținerea la bord a unor unelte de pescuit interzise sau a unor dispozitive care alterează specificul uneltelor.

Utilizarea unor metode de pescuit interzise.

Neamararea uneltelor de pescuit a căror utilizare este interzisă în anumite zone de pescuit.

Pescuitul direct sau păstrarea la bord a unei specii a cărei stocare este supusă unui moratoriu sau al cărei pescuit este interzis.

Pescuitul neautorizat într-o zonă determinată și/sau într-o perioadă specifică.

Nerespectarea normelor cu privire la dimensiunile minime.

Nerespectarea normelor și procedurilor privind transbordările și operațiunile de pescuit implicând acțiunea comună a două sau mai multor nave.

E.   Încălcări legate de mijloacele de control

Falsificarea sau neconsemnarea datelor necesare în jurnalul de bord, declarațiile de descărcare, actele de vânzare, declarațiile de funcționare și documentele de transport, sau neântocmirea sau neprezentarea documentelor menționate.

Imixtiunea în sistemul de localizare a navelor de pescuit prin satelit.

Nerespectarea deliberată a normelor comunitare cu privire la comunicarea la distanță a mișcărilor navelor de pescuit, precum și a datelor referitoare la produsele de pescuit deținute la bord.

Nerespectarea de către căpitanul navei de pescuit din țări terțe sau de către reprezentantul acestuia a normelor aplicabile în materie de control cu ocazia unor operațiuni în apele comunitare.

F.   Încălcări legate de descărcarea și comercializarea produselor de pescuit

Descărcarea unor produse de pescuit care nu respectă normele comunitare în materie de control și de combatere a fraudei.

Depozitarea, prelucrarea, vânzarea și transportul unor produse de pescuit care nu respectă normele de comercializare în vigoare și în special cele legate de dimensiunile minime.


Top