EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0599

Decizia Comisiei din 12 octombrie 1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile lichide de etanșare pentru acoperișuri [notificată cu numărul C(1998) 2924]Text cu relevanță pentru SEE.

JO L 287, 24.10.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/599/oj

13/Volumul 24

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

88


31998D0599


L 287/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 12 octombrie 1998

privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile lichide de etanșare pentru acoperișuri

[notificată cu numărul C(1998) 2924]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/599/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la produse pentru construcții (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă, între două proceduri, conform articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE pentru atestarea conformității unui produs, „procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța”; întrucât aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau o familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică sub răspunderea fabricantului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motivele legate de îndeplinirea criteriilor enunțate în articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare autorizat;

întrucât articolul 13 alineatul (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât, de aceea, este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse, așa cum este folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute la articolul 13 alineatul (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE a Consiliului; întrucât este necesar să se specifice clar metoda prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu trimitere la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acordă preferință anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3) litera (a) corespunde sistemelor stabilite în prima posibilitate, fără supraveghere continuă, precum și în a doua și a treia posibilitate definite în anexa III secțiunea 2 punctul (ii), iar procedura menționată la articolul 13 alineatul (3) litera (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III secțiunea 2 punctul (i) și în prima posibilitate, cu supraveghere continuă, definită în anexa III secțiunea 2 punctul (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Produsele și familiile de produse menționate la anexa I trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură prin care fabricantul este unicul răspunzător de sistemul de control al producției în fabrică, asigurând conformitatea produselor cu specificațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Produsele menționate la anexa II trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură prin care, pe lângă un sistem de control al producției fabricii realizat de fabricant, este implicat și un organism de certificare autorizat pentru evaluarea și supravegherea controlului producției sau al produsului însuși.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității definită în anexa III este precizată în mandatele pentru orientări pentru agremente tehnice europene.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 octombrie 1998.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.


ANEXA I

Ansambluri lichide de etanșare pentru acoperișuri

Pentru toate utilizările, cu excepția celor care trebuie să respecte reglementările privind reacția la foc pentru produse realizate din materiale ce fac parte din clasele A (1), B (1), C (1).


(1)  Materiale a căror reacție la foc se poate schimba în procesul de producție (în general, elemente supuse unor modificări chimice, de exemplu produse de ignifugare sau produse pentru care o schimbare a compoziției poate duce la o schimbare a reacției la foc).


ANEXA II

Ansambluri lichide de etanșare pentru acoperișuri

Pentru utilizări care trebuie să respecte reglementările privind reacția la foc pentru produsele din materiale din clasele A (1), B (1), C (1).


(1)  Materiale a căror reacție la foc se poate schimba în procesul de producție (în general, elemente supuse unor modificări chimice, de exemplu produse de ignifugare sau produse pentru care o schimbare a compoziției poate duce la o schimbare a reacției la foc).


ANEXA III

Observație: Pentru ansambluri care au mai mult de una din utilizările preconizate prevăzute în familiile de produse care urmează, sarcinile organismului autorizat, care rezultă din sistemele corespunzătoare de atestare a conformității, sunt cumulative.

FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI LICHIDE DE ETANȘARE PENTRU ACOPERIȘURI (1/3)

1.   Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în orientările relevante pentru agrementare tehnică europeană:

Produs(e)

Utilizarea (utilizările) preconizată(e)

Nivel(uri) sau clasă(e)

Sistem(e) de atestare a conformității

Ansambluri lichide de etanșare aplicate pentru acoperișuri

Toate utilizările pentru etanșarea acoperișurilor

-

3

Sistem 3: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

2.   Condițiile ce trebuie aplicate de EOTA cu privire la specificațiile sistemului de atestare a conformității

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, după caz, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.

FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI LICHIDE DE ETANȘARE PENTRU ACOPERIȘURI (2/3)

1.   Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în orientările relevante pentru agrementare tehnică europeană:

Produs(e)

Utilizarea (utilizările) preconizată(e)

Nivel(uri) sau clasă(e)

Sistem(e) de atestare a conformității

Ansambluri lichide de etanșare pentru acoperișuri

Toate utilizările care trebuie să respecte reglementările privind reacția la foc

Produse care necesită testare

Produse „considerate satisfăcătoare” fără încercar (1)

3

4

Sistem 3: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Sistem 4: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

2.   Condițiile ce trebuie aplicate de EOTA cu privire la specificațiile sistemului de atestare a conformității

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, după caz, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.

FAMILIA DE PRODUSE

ANSAMBLURI LICHIDE DE ETANȘARE PENTRU ACOPERIȘURI (3/3)

1.   Sisteme de atestare a conformității

Pentru produsul (produsele) și utilizarea (utilizările) enumerate mai jos, organizației EOTA i se solicită să specifice următorul (următoarele) sistem(e) de atestare a conformității în orientările relevante pentru agrementare tehnică europeană:

Produs(e)

Utilizarea (utilizările) preconizată(e)

Nivel(uri) sau clasă(e)

Sistem(e) de atestare a conformității

Ansambluri lichide de etanșare pentru acoperișuri

Toate utilizările în care trebuie să se respecte reglementările privind reacția la foc

A (2), B (2), C (2)

A (3), B (3), C (3)

A (4), D, E, F

1

3

4

Sistem 1: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (i) din Directiva 89/106/CEE, fără încercare prin sondaj a probelor.

Sistem 3: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a doua posibilitate.

Sistem 4: a se vedea anexa III secțiunea 2 punctul (ii) din Directiva 89/106/CEE, a treia posibilitate.

2.   Condițiile ce trebuie aplicate de EOTA cu privire la specificațiile sistemului de atestare a conformității

Specificația pentru sistem trebuie să facă posibilă implementarea acestuia, chiar și atunci când nu este necesară determinarea performanței pentru o anumită caracteristică datorită absenței cerinței legale în acest domeniu în cel puțin un stat membru [a se vedea articolul 2 alineatul (1) din DPC și, după caz, punctul 1.2.3 din documentele interpretative]. În aceste cazuri, verificarea unei asemenea caracteristici nu trebuie să fie impusă fabricantului dacă acesta nu dorește să declare performanțele produsului în acest domeniu.


(1)  De confirmat în timpul discuțiilor cu Grupul autorităților de reglementare în materie de incendii.

(2)  Materiale a căror reacție la foc se poate schimba în procesul de producție (în general, elemente supuse unor modificări chimice, de exemplu produse de ignifugare sau produse pentru care o schimbare a compoziției poate duce la o schimbare a reacției la foc).

(3)  Materiale a căror reacție la foc nu se poate schimba în procesul de producție.

(4)  Materiale aparținând clasei A, a căror reacție la foc nu trebuie să fie verificată, conform Deciziei 96/603/CE.


Top