EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0078

Decizia Comisiei din 10 ianuarie 1996 de stabilire a criteriilor privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor în registrele genealogice în scopul reproducțieiText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 19, 25.1.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogat prin 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/78(1)/oj

03/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

108


31996D0078


L 019/39

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 10 ianuarie 1996

de stabilire a criteriilor privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor în registrele genealogice în scopul reproducției

(Text cu relevanță pentru SEE)

(96/78/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/427/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează schimburile intracomunitare de ecvidee (1), în special articolul 4 alineatul (2) litera (b),

întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Directiva 90/427/CEE, ar trebui stabilite criteriile armonizate de reglementare a înscrierii ecvideelor în registrele genealogice;

întrucât, prin urmare, este necesar să se stabilească criteriile de înscriere a ecvideelor în registrele genealogice, în scopul reproducției;

întrucât trebuie îndeplinite o serie de condiții precise privind genealogia și identificarea înainte de înscrierea în registrul genealogic;

întrucât ar trebui să se prevadă posibilitatea împărțirii registrelor genealogice în secțiuni și clase diferite pentru a nu fi excluse anumite tipuri de animale;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru zootehnie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În vederea calificării pentru înscrierea rasei în secțiunea principală a registrului genealogic, ecvideele înregistrate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să descindă din părinți înregistrați în secțiunea principală a unui registru genealogic al aceleiași rase și să aibă un pedigree stabilit în conformitate cu normele registrului genealogic respectiv;

să fie identificat ca mânz la picior în conformitate cu normele registrului genealogic respectiv, ceea ce trebuie să necesite cel puțin certificatul de montă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) prima liniuță, un animal poate fi înscris în secțiunea principală pentru a participa la un program de reproducție încrucișată aprobat de organizație sau asociație în conformitate cu normele registrului genealogic respectiv. Programul de reproducție încrucișată ar trebui să menționeze rasele care sunt admise în vederea participării.

Articolul 2

(1)   Secțiunea principală a registrului genealogic se poate împărți în conformitate cu punctul 3 litera (b) a cincea liniuță din anexa la Decizia 92/353/CEE a Comisiei de stabilire a criteriilor de aprobare sau recunoaștere a organizațiilor și a asociațiilor care păstrează sau înființează registre genealogice pentru ecvideele înregistrate (2) în mai multe clase după valoarea animalelor. Numai ecvideele care satisfac criteriile stabilite la articolul 1 pot fi înscrise în una dintre clasele respective.

(2)   În cazul în care registrul genealogic conține mai multe clase în secțiunea principală, un animal din alt registru genealogic este înscris în clasa registrului genealogic ale cărei criterii le îndeplinește.

Articolul 3

(1)   O organizație sau asociație care deține un registru genealogic poate decide dacă un animal, care nu satisface criteriile stabilite la articolul 1, poate fi înscris într-o secțiune suplimentară a registrului genealogic respectiv. Animalul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

să fie identificat în conformitate cu normele registrului genealogic;

să fie considerat conform cu standardul rasei;

să aibă o performanță minimă în conformitate cu cele stabilite de normele registrului genealogic.

(2)   Organizația sau asociația trebuie să fixeze normele care permit înscrierea descendenților acestor animale în secțiunea principală.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 ianuarie 1996.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 55.

(2)  JO L 192, 11.7.1992, p. 63.


Top