Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0479

Decizia Consiliului din 29 martie 1994 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la contribuția Comunității la Contul Securității Nucleare

OJ L 200, 3.8.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/479/oj

11/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

284


31994D0479


L 200/33

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 martie 1994

privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la contribuția Comunității la Contul Securității Nucleare

(94/479/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât situația precară din domeniul securității nucleare în mai multe țări din Europa Centrală și de Est și din fosta Uniune Sovietică necesită eforturi internaționale, în scopul îmbunătățirii nivelului de securitate nucleară în aceste țări, în cadrul unei strategii coordonate; întrucât Comunitatea, prin programele sale de asistență tehnică Phare și Tacis, consacră mijloace considerabile în acest scop; întrucât Comisia a înaintat, de asemenea, o propunere de decizie de modificare a Deciziei 77/270/Euratom de abilitare a Comisiei cu privire la acordarea de împrumuturi Euratom pentru a contribui la finanțarea necesară îmbunătățirii gradului de eficiență și siguranță a centralelor nucleare din anumite țări terțe;

întrucât, în completarea eforturilor deja întreprinse, la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost constituit un fond multilateral, denumit Contul Securității Nucleare, care vizează finanțarea unor măsuri pe termen scurt de îmbunătățire a nivelului securității nucleare în țările în cauză; întrucât atât Consiliul European, la reuniunea de la Lisabona, cât și Consiliul în concluziile sale din 7 decembrie 1992 și-au exprimat dorința ca și Comunitatea să contribuie la acest fond;

întrucât Comisia trebuie să se asigure că operațiunile efectuate în Contul Securității Nucleare al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare sunt coordonate cu Strategia de securitate nucleară a Uniunii Europene vizând țările Europei Centrale și de Est și din fosta Uniune Sovietică;

întrucât, pentru a putea stabili cele mai adecvate strategii de ajutorare, securitatea nucleară trebuie să fie considerată ca o parte din opțiunile generale în materie de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est și din fosta Uniune Sovietică; luând act în acest context de concluziile raportului redactat în comun, în iunie 1993, de Banca Mondială, Agenția Internațională a Energiei și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

întrucât țările beneficiare trebuie să respecte principalele acorduri internaționale de securitate, să adere la convențiile internaționale de la Viena și Paris privind răspunderea civilă a operatorilor și să stabilească, în acest scop, o reglementare adecvată în materie de asigurare;

întrucât țara beneficiară trebuie să dispună de autorități independente de securitate, să preconizeze înlocuirea celor mai nesigure centrale nucleare, să elaboreze măsuri de economisire a energiei, să intenționeze introducerea treptată de prețuri reale ale energiei și să prevadă pregătirea unui program energetic general;

întrucât rezultă că orice fel de asistență materială, considerată indispensabilă pe termen scurt, pentru centralele nucleare cele mai periculoase – în principal cele echipate cu reactoare RBMK și VVER-230 – dar care sunt vitale pentru producerea de electricitate în țara beneficiară, trebuie să depindă întotdeauna de existența sau de pregătirea unui proiect de închidere anticipată a acestor centrale;

întrucât Comisia va elabora, în cadrul procedurii bugetare, un raport anual destinat Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile efectuate în cadrul Contului Securității Nucleare de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și la compatibilitatea acestora cu strategia de securitate nucleară a Uniunii Europene;

întrucât Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord prevăzând contribuția Comunității la Contul Securității Nucleare; întrucât acest acord trebuie să fie aprobat;

întrucât acordul în cauză contribuie la îndeplinirea obiectivelor Comunității; întrucât Tratatul nu prevede, în vederea adoptării prezentei decizii, competențe diferite de cele de la articolul 235,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu privire la contribuția Comunității la Contul Securității Nucleare, este aprobat în numele Comunității.

Textele schimburilor de scrisori sunt anexate la prezenta decizie.

Articolul 2

Comunitatea este reprezentată în Adunarea contribuabililor și, dacă este cazul, în Comitetul operativ al Contului Securității Nucleare, de către Comisie, care își desemnează proprii săi reprezentanți.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 martie 1994.

Pentru Consiliu

Președintele

G. MORAITIS


(1)  Aviz emis la 11 martie 1994 (JO C 91, 28.3.1994).


Top