Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1134

Regulamentul (CEE) nr. 1134/91 al Consiliului din 29 aprilie 1991 privind regimul tarifar aplicabil importurilor în Comunitate de produse originare din teritoriile ocupate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3363/86

OJ L 112, 4.5.1991, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 285 - 289
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 218 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 218 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 48 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1134/oj

11/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

218


31991R1134


L 112/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1134/91 AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 1991

privind regimul tarifar aplicabil importurilor în Comunitate de produse originare din teritoriile ocupate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3363/86

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât produsele originare de pe malul vestic al Iordanului sau din Fâșia Gaza (denumite „teritoriile ocupate”), ambele ocupate de Israel, beneficiază de tratament preferențial în ceea ce privește accesul pe piața comunitară, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3363/86 al Consiliului din 27 octombrie 1986 privind regimul tarifar aplicabil importurilor în Comunitate de produse originare din teritoriile ocupate (1);

întrucât regimul preferențial prevede accesul liber pe piața comunitară pentru mărfurile industriale și un tratament tarifar preferențial pentru anumite produse agricole;

întrucât se cuvine să se ia măsuri care să contribuie la o îmbunătățire rapidă a condițiilor de acces pe piața comunitară pentru produsele agricole originare din teritoriile ocupate; întrucât, pentru realizarea acestui obiectiv, Regulamentul (CEE) nr. 3363/86 ar trebui înlocuit cu un nou regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele, altele decât cele enumerate în anexa II la tratat, originare din teritoriile ocupate, sunt importate în Comunitate fără restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent și scutite de drepturi vamale și de taxe cu efect echivalent.

(2)   În cazul mărfurilor enumerate în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3033/80 al Consiliului din 11 noiembrie 1980 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri care rezultă din prelucrarea produselor agricole (2) și a căror listă este prezentată în anexa I la prezentul regulament, alineatul (1) se aplică numai elementului fix al impozitului perceput în cazul acestor mărfuri importate în Comunitate.

Articolul 2

Drepturile vamale aplicate importurilor în Comunitate de produse agricole enumerate în anexa II la prezentul regulament și originare din teritoriile ocupate se elimină în două tranșe egale, la 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 1993, în cadrul perioadelor indicate pentru fiecare produs.

Articolul 3

(1)   Articolul 2 se aplică în limitele unui contingent tarifar comunitar de 1 200 de tone, în cazul căpșunilor încadrate la poziția 0810 10 90 din codul NC.

(2)   O cantitate de referință este prevăzută la anexa II la prezentul regulament pentru anumite produse.

În cazul în care importurile unuia dintre aceste produse depășesc cantitatea de referință, produsul respectiv poate face obiectul unui contingent tarifar comunitar pentru un volum echivalent cu cantitatea de referință, în cazul în care cantitățile importate riscă să creeze dificultăți pe piața comunitară.

(3)   În cazul produselor enumerate în anexa II, altele decât cele prevăzute la alineatele (1) și (2), pot fi stabilite cantități de referință, în cazul în care cantitățile importate riscă să creeze dificultăți pe piața comunitară.

Aceste produse pot ulterior să facă obiectul contingentelor tarifare în aceleași condiții ca cele prevăzute la alineatul (2).

(4)   Procentele de reducere tarifară prevăzute la anexa II se aplică în cazul cantităților importate care depășesc contingentele.

(5)   Din momentul în care, ca urmare a aplicării articolului 2, drepturile vamale au atins un nivel de 2 % sau mai puțin, perceperea acestora se suspendă în totalitate.

Articolul 4

Regulile de origine care trebuie aplicate sunt cele prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 4129/86 al Comisiei (3).

Articolul 5

Regulamentul (CEE) nr. 3363/86 se abrogă.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 29 aprilie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

R. GOEBBELS


(1)  JO L 306, 1.11.1986, p. 103.

(2)  JO L 323, 29.11.1980, p. 1.

(3)  JO L 381, 31.12.1986, p. 1.


ANEXA I

Cod NC

Descriere

ex 0403

Zară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau de alt îndulcitor, aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao:

0403 10 51 până la 0403 10 99

— Iaurt, aromatizat sau cu adaos de fructe sau cacao

0403 90 71 până la 0403 90 99

— Altele, aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

0710 40 00

Porumb zaharat (nepreparat sau preparat prin fierbere în aburi sau în apă), congelat

0711 90 30

Porumb zaharat conservat provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea sa), dar impropriu alimentației în această stare

ex 1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare comestibile din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile comestibile și fracțiunile acestora de la poziția nr. 1516:

1517 10 10

Margarină, cu excepția margarinei lichide cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 %

1517 90 10

— Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 %

1702 50 00

Fructoză chimic pură

ex 1704

Produse zaharoase (inclusiv ciocolată albă) fără cacao, cu excepția extractelor de lemn-dulce cu un conținut de zaharoză depășind în valoare 10 %, dar care nu conțin alte adaosuri, care se încadrează la subpoziția nr. 1704 90 10

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao pudră sau care conțin cacao pudră într-o proporție sub 50 % din greutate, nespecificate și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile nr. 0401-0404, care nu conțin cacao pudră sau care conțin cacao pudră într-o proporție sub 10 % din greutate, nespecificate sau necuprinse în altă parte

ex 1902

Paste alimentare, preparate sub orice formă sau nu, cu excepția pastelor umplute care se încadrează la subpozițiile 1902 20 10 și 1902 20 30

1903

Tapioca și înlocuitorii acesteia, preparați din fecule sub formă de fulgi, granule, bobițe, criblură (resturi rezultate din cernere) și alte forme similare

1904

Produse alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor sau a produselor cerealiere (de exemplu fulgii de porumb); cereale, altele decât porumbul, sub formă granulată, fierte înainte de preparare sau altfel preparate

1905

Produse de brutărie, produse de patiserie, prăjituri, biscuiți și alte produse de acest fel, chiar cu adaos de cacao, ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate, din făină, amidon sau din fecule în foi și produse similare

2001 90 30

Porumb zaharat (Zea mays var. saccharata) preparat sau conservat în oțet sau acid acetic

2001 90 40

Igname, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 5 %, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2004 90 10

Porumb zaharat (Zea mays var. saccharata) preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic; congelat

2005 80 00

Porumb zaharat (Zea mays var. saccharata) preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic; necongelat

2008 99 85

Porumb, altul decât porumbul zaharat (Zea mays var. saccharata) preparat sau conservat în alt mod, fără adaos de alcool sau zahăr

2008 99 91

Igname, batate și părți similare comestibile de plante cu un conținut de amidon de minimum 5 %, preparate sau conservate în alt mod, fără adaos de alcool sau zahăr

2101 30 19

Înlocuitori de cafea prăjită, excluzând cicoarea prăjită

2101 30 99

Extracte, esențe și concentrate de înlocuitori de cafea prăjită, excluzând pe aceia de cicoare prăjită

2102 10 31 până la 2102 10 39

Drojdii de panificație

2105

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

ex 2106

Preparate alimentare nespecificate sau neincluse în altă parte, altele decât cele care se încadrează la subpozițiile 2106 10 10 și 2106 90 91 și altele decât siropurile de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau legume de la poziția nr. 2009, conținând produsele menționate la nr. 0401-0404 sau obținute din produsele menționate la nr. 0401-0404

2905 43

Manită

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei

ex 3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate, exceptând amidonurile și feculele esterificate sau eterificate de la subpoziția 3505 10 50

3505 20

Adezivi pe bază de amidonuri sau fecule, dextrine sau alte amidonuri și fecule modificate

3809 10

Agenți de apretare sau finisare pe bază de substanțe amilacee

3823 60

Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44


ANEXA II

Cod NC

Descriere

Procentul reducerii drepturilor vamale (%) (1)

ex 0702 00 10

Tomate, proaspete sau refrigerate,

 

de la 1 decembrie la 31 martie (2)

60 %

ex 0703 10

Ceapă, proaspătă sau refrigerată,

 

de la 15 februarie la 15 mai

60 %

ex 0709 30 00

Vinete, proaspete sau refrigerate,

 

de la 15 ianuarie la 30 aprilie (3)

60 %

ex 0709 60

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, proaspeți sau refrigerați:

 

0709 60 10

Ardei dulci sau ardei grași (4)

40 %

0709 60 99

Altele

80 %

ex 0709 90 70

Dovlecei, proaspeți sau refrigerați,

 

de la 1 decembrie la sfârșitul lui februarie (5)

60 %

ex 0709 90 90

Alte legume, proaspete sau refrigerate:

 

ceapă sălbatică din specia Muscari comosum,

 

de la 15 februarie la 15 mai

60 %

ex 0710 80

Alte legume, nepreparate sau preparate prin fierbere în aburi sau în apă, congelate:

 

0710 80 59

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, alții decât ardeii dulci sau ardeii grași

80 %

0710 90 10

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, exceptând ardeii dulci sau ardeii grași, conservați în mod provizoriu, dar improprii alimentației în această stare

80 %

ex 0805 10

Portocale proaspete (6)

60 %

ex 0805 20

Mandarine (inclusiv tangerine sau satsuma); clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete (7)

60 %

ex 0805 30

Lămâi (citrus limon, citrus limonum), proaspete (8)

40 %

0805 40 00

Grepfrut și pomelo

80 %

ex 0807 10 90

Pepeni galbeni proaspeți:

 

de la 1 noiembrie la 31 mai (9)

50 %

ex 0810 10 90

Căpșuni proaspete:

 

de la 1 noiembrie la 31 martie (10)

0 %

ex 0812 90 20

Portocale, zdrobite fin, conservate în mod provizoriu, dar necorespunzătoare în această stare pentru consum imediat

80 %

0904 20 39

Ardei, alții decât ardeii dulci sau ardeii grași, uscați, nezdrobiți și nici măcinați

80 %

2001 90 20

Ardei din genul Capsicum, alții decât ardeii dulci sau ardeii grași, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic

80 %

2005 90 10

Ardei din genul Capsicum, alții decât ardeii dulci sau ardeii grași, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

80 %


(1)  Pentru cantități importate care depășesc orice contingent tarifar.

(2)  Cantitate de referință: 1 000 de tone.

(3)  Cantitate de referință: 3 000 de tone.

(4)  Cantitate de referință: 1 000 de tone.

(5)  Cantitate de referință: 300 de tone.

(6)  Cantitate de referință: 25 000 de tone.

(7)  Cantitate de referință: 500 de tone.

(8)  Cantitate de referință: 800 de tone.

(9)  Cantitate de referință: 10 000 de tone.

(10)  Cantitate de referință: 1 200 de tone.


Top